ช้อปช่วยชาติ ลดหย่อนภาษี 2560

ช้อปช่วยชาติ ลดหย่อนภาษี 2560
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

ช้อปช่วยชาติ กระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วงปลายปี 2560 ลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560

ทำความเข้าใจกันก่อนว่า ผู้มีเงินได้ไม่ใช่จะได้รับ 15,000 บาทเลย แต่ต้องนำมาคำนวณภาษีตามขั้นภาษีก่อน เพราะฉะนั้น จะได้ภาษีคืนเท่าไหร่ ขึ้นอยู่กับฐานภาษีของแต่ละคน เช่น คนที่มีฐานภาษี 5% หากจ่ายค่าสินค้าไป 15,000 บาท จะได้ภาษีคืน 750 บาท แต่ถ้าฐานภาษี 35% จ่ายค่าสินค้าไป 15,000 บาท จะได้ภาษีคืน 5,250 บาท เลยทีเดียว จะเห็นได้ว่าคนที่มีฐานภาษีสูง จะได้รับประโยชน์จากการช้อปช่วยชาติมากกว่า ดังนั้น ก่อนจะซื้อสินค้าหรือบริการ ลองคำนวณภาษีดูกันก่อนจะดีกว่า แล้วนำมาเทียบกับตารางด้านล่างนี้ได้เลยว่า ถ้าจ่ายค่าสินค้าไป 15,000 บาทแล้ว จะได้ภาษีคืนมาเท่าไหร่

รายได้สุทธิต่อปี (บาท)

ฐานภาษี

รับเงินภาษีสูงสุด (บาท)

ไม่เกิน 150,000

ยกเว้นภาษี

0

150,001-300,000

5%

750

300,001-500,000

10%

1,500

500,001-750,000

15%

2,250

750,001-1,000,000

20%

3,000

1,000,001-2,000,000

25%

3,750

2,000,001-4,000,000

30%

4,500

4,000,001 ขึ้นไป

35%

5,250

สามารถตรวจสอบสินค้าที่ลดหย่อนภาษีได้ และไม่ได้ตามตารางด้านล่างนี้

ลำดับ

ประเภทค่าใช้จ่าย

ลดหย่อน

ไม่ลดหย่อน

หมายเหตุ

1.

ค่าซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซื้อ หรือห้างสรรพสินค้า

/

ไม่รวมการซื้อสุรา เบียร์ ไวน์ บุหรี่

2.

ค่าอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหาร หรือในโรงแรม

/

ไม่รวมการซื้อสุรา เบียร์ ไวน์ บุหรี่

3.

ค่าซื้ออุปกรณ์ตกแต่งรถ อะไหล่รถ

/

4.

ค่าซ่อมรถ

/

ต้องเป็นการซ่อมและชำระค่าบริการ ช่วงวันที่ 14-31 ธ.ค. 59 และซ่อมแล้วเสร็จภายใน 31 ธ.ค. 59

5.

ค่านวดหน้า สปา

/

6.

ค่าซื้อสินค้าในร้าน duty free

/

ไม่รวมการซื้อสุรา เบียร์ ไวน์ บุหรี่ และเฉพาะสินค้าที่เสีย VAT

7.

ค่ารักษาพยาบาล ค่าทำศัลยกรรม

/

การให้บริการของสถานพยาบาลได้รับยกเว้น VAT

8.

ค่าซื้อทองคำแท่ง

/

ทองคำแท่งได้รับยกเว้น VAT

9.

ค่าซื้อทองรูปพรรณ (ได้เฉพาะค่ากำเหน็จ)

/

ทองรูปพรรณเสีย VAT เฉพาะค่ากำเหน็จ

10.

ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์

/

เนื่องจากเป็นการชำระค่าสินค้า และบริการในเดือนก่อน

11.

ค่าน้ำมันรถ ก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ

/

12.

ค่าที่พักโรงแรมในประเทศ

/

ไม่สามารถหักลดหย่อนได้ตามมาตรการนี้ แต่สามารถนำไปหักลดหย่อน ได้ตามมาตรการภาษี เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว (กฎกระทรวงฉบับที่ 316 และ 322)

13.

ค่าซื้อแพคเกจทัวร์ท่องเที่ยวในประเทศ

/

ไม่สามารถหักลดหย่อนได้ตามมาตรการนี้ แต่สามารถนำไปหักลดหย่อน ได้ตามมาตรการภาษี เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว (กฎกระทรวงฉบับที่ 316 และ 322)

14.

ค่าซื้อแพ็คเกจทัวร์ไปต่างประเทศ

/

15.

ค่าตั๋วเครื่องบินในประเทศ

/

ค่าขนส่งในประเทศได้รับการยกเว้น VAT อย่างไรก็ดี หากผู้ประกอบการได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการจด VAT ผู้ซื้อสามารถนำตั๋วเครื่องบินมาหักเป็นค่าลดหย่อนตามมาตรการนี้ได้

16.

ค่าตั๋วเครื่องบินไปต่างประเทศ

/

17.

ค่าซื้อประกันชีวิต ประกันรถยนต์

/

ไม่ได้ เนื่องจากเป็นการให้บริการประกัน ซึ่งคุ้มครองนอกเหนือจากวันที่ 14-31 ธ.ค. 59

18.

ค่าซื้อเนื้อหมู ไก่ ปลา

/

เป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้น VAT

19.

ค่าซื้อหนังสือ นิตยสาร ตำราเรียน

/

เป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้น VAT

20.

ค่าซื้อบัตรเพื่อแลกรับบริการ

/

ต้องซื้อบัตรเพื่อแลกรับบริการ และนำบัตรนั้นไปใช้รับบริการในระหว่างวันที่ 14-31 ธ.ค. 59 สามารถนำมาหักลดหย่อนได้

21.

ค่าซื้อบัตรของขวัญ ของห้างสรรพสินค้า (Gift voucher)

/

ไม่ได้ เนื่องจากบัตรของขวัญไม่เสีย VAT

เอกสารที่ต้องใช้ เพื่อนำไปยื่นลดหย่อนภาษี

เมื่อซื้อสินค้าหรือบริการ ต้องมีใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบจากร้าน โดยผู้ประกอบกิจการจะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะต้องมีการระบุข้อความดังนี้

1. มีคำว่า "ใบกำกับภาษี" ให้เห็นชัดเจน

2. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของร้านค้า

3. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ซื้อ (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี = เลขประจำตัวบัตรประชาชน)

4. หมายเลขของใบกำกับภาษี และหมายเลขลำดับของเล่ม (ถ้ามี)

5. ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือบริการ

6. จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการ โดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการอย่างชัดแจ้ง

7. วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี

8. ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด (ถ้ามี) เช่น คำว่า เอกสารออกเป็นชุด สำเนาใบกำกับภาษี ฯลฯ

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ลดหย่อนภาษีท่องเที่ยว 2559 เพิ่มเป็น 3 หมื่นบาท!

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2560

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่ามีผู้สมัครจำนวนเท่าไหร่ที่เตรียมเรซูเม่ที่หาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของตนโดยการสำรวจด้วยคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด