งานบริหารกับเคล็ดลับ 3T+1

งานบริหารกับเคล็ดลับ 3T+1
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

เทคนิคการบริหาร การได้ศึกษาแนวคิดการบริหารธุรกิจของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนั้นช่วยให้ผู้บริหารได้แนวทางที่เป็นประโยชน์นำไปปรับใช้กับองค์กรของตน เป็นเคล็ดลับความสำเร็จที่กลั่นกรองจากประสบการณ์ของผู้ที่ผ่านการลองผิดลองถูกมาแล้ว นำมาสรุปเป็นบทเรียนสอนนักธุรกิจรุ่นใหม่ ดังเช่นแนวคิด 3T+1 เคล็ดลับความสำเร็จ ของบุญชัย โชควัฒนา กรรมการอำนวยการบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด ที่เขียนไว้ในกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ นับได้ว่าเป็นแนวคิดที่ผู้บริหารรุ่นใหม่ไม่ควรพลาด

แนวคิด 3T+1 มาจากหลักในการทำงาน 4 ประการ อันได้แก่ Target, Timing, Tracking และ Teamwork โดยสาเหตุที่เรียกว่า 3T+1 เพราะในช่วงแรกมีเพียง 3T ส่วนตัวสุดท้ายเพิ่งเพิ่มขึ้นมาในภายหลัง จึงเรียกเป็น 3T+1

Target

หมายถึง การมีเป้าหมายที่ชัดเจน ปกติการตั้งเป้าหมายแบบคลุมเครือ ไม่ชัดเจน จะทำให้ผู้ปฏิบัติเกิดความไม่เข้าใจว่า เป้าหมายสุดท้ายคืออะไร ดังนั้นการตั้งเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถวัดผลได้ เช่น การตั้งเป้าหมายว่าจะเพิ่มยอดขาย จะต้องระบุชัดเจนว่าต้องการมียอดขายเท่าไร จะเติบโตกี่เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นตัวเงินเท่าไร มีกำไรเท่าไร โดยการตั้งเป้าหมายนั้น ต้องมีความกล้าที่จะตั้งเป้าให้สูง และคิดว่าจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้ถึงเป้าหมาย ไม่ใช่ตั้งเป้าต่ำ ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าได้ง่าย และต้องมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จถึงเป้าหมาย ซึ่งต้องใช้ความอดทนและการทำอย่างต่อเนื่อง

Timing

หมายถึง การมีกรอบเวลาในการทำงาน ทำให้ผู้ปฏิบัติต้องบริหารเวลา เพื่อให้บรรลุเป้าตามกรอบเวลาที่วางไว้ และการกำหนดกรอบเวลานั้นต้องไม่ยาวนานเกินไป การไม่มีกรอบเวลาจะทำให้งานดำเนินไปเรื่อย ๆ อย่างไม่มีวันแล้วเสร็จ

Tracking

หมายถึง การมีระบบในการติดตามงาน เมื่อมีเป้าหมายในการทำงานแล้ว แต่หากไม่มีการติดตาม งานก็จะไม่ประสบความสำเร็จ การติดตามงานสามารถทำได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการรายงาน การประชุม และวิธีอื่น ๆ การติดตามงานจะทำให้สามารถประเมิน ณ เวลาหนึ่ง ๆ ว่า สิ่งที่เราทำบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด และมีโอกาสบรรลุเป้าที่ตั้งไว้หรือไม่ อุปสรรคใดที่ทำให้งานไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย จะได้มีการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย

Teamwork

หมายถึง การมีทีมงานที่ดี ทีมงานเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้บริหารต้องคำนึงถึงและให้ความสำคัญมาก ๆ ในการดำเนินธุรกิจ องค์กรต้องมองไปข้างหน้า ทุกคนในองค์กรต้องช่วยกันคิดว่าทำอย่างไรจึงจะทำให้องค์กรก้าวหน้า การที่องค์กรจะก้าวหน้าและประสบความสำเร็จได้ จะต้องมีทีมงานที่ดี มีความมุ่งมั่น มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน และทุกคนในทีมต้องเดินไปในทิศทางเดียวกัน การให้ทุกคนมีส่วนร่วมในองค์กรถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพราะการขับเคลื่อนองค์กรต้องมาจากความร่วมมือผลักดันของทุกฝ่ายของทุกคน จึงจะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

การที่งานไม่ประสบความสำเร็จส่วนหนึ่งมักจะมาจากการขาด T ตัวใดตัวหนึ่ง และสิ่งที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งมาจากใจของคนในองค์กร หากต้องการประสบความสำเร็จ ต้องกล้า อย่ากลัว และคิดอยู่เสมอว่าต้องทำให้สำเร็จ หากผู้บริหารนำหลักการ 3T+1 ไปใช้ในการบริหารงาน และกระตุ้นให้พนักงานในองค์กรใช้หลักคิดอันเดียวกันนี้ในการทำงาน ความสำเร็จขององค์กรก็จะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน

เทรนด์งานยอดฮิตและเงินเดือน

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่ามีผู้สมัครจำนวนเท่าไหร่ที่เตรียมเรซูเม่ที่หาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของตนโดยการสำรวจด้วยคำค้นหาที่ได้รับความนิยม
สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่
😦
😐
🙂

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด