อัตราค่าจ้างที่ปรึกษาในงานวิศวกรรม

อัตราค่าจ้างที่ปรึกษาในงานวิศวกรรม
JobsDB ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาครั้งใหม่ใช้เฉพาะการจัดตั้งงบประมาณ เพื่อจ้างที่ปรึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งอัตราค่าจ้างบุคลากร และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรมโยธาธิการ ได้เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555 เป็นต้นไป โดยสามารถสรุปอัตราจ้างบริษัทที่ปรึกษา งานวิศวกรรม ได้ดังนี้

1. ที่ปรึกษาต่างประเทศมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สำหรับกลุ่มการบริหารจัดการ เช่น ผู้จัดการโครงการ เป็นต้น

ประสบการณ์ (ปี)

อัตราจ้างที่เหมาะสม (บาท)

11 ปี ถึง 20 ปี

300,000 - 450,000

21 ปี ถึง 30 ปี

450,000 - 600,000

30 ปีขึ้นไป

550,000 – 660,000

2. ที่ปรึกษาต่างประเทศมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สำหรับด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ การเงิน และ สถาปนิก

ประสบการณ์ (ปี)

อัตราจ้างที่เหมาะสม (บาท)

11 ปี ถึง 20 ปี

300,000 - 400,000

21 ปี ถึง 30 ปี

350,000 - 600,000

30 ปีขึ้นไป

450,000 – 600,000

ทั้งนี้ ประสบการณ์ของที่ปรึกษาต่างประเทศให้เริ่มนับจากประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งที่ปรึกษานั้น ๆ

ประสบการณ์ (ปี)

อัตราจ้างที่เหมาะสม (บาท)

11 ปี ถึง 20 ปี

100,000 - 150,000

21 ปี ถึง 30 ปี

145,000 - 200,000

30 ปีขึ้นไป

170,000 – 250,000

3. ที่ปรึกษาไทยมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สำหรับด้านวิศวกรรม การเงิน สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์

ประสบการณ์ (ปี)

อัตราจ้างที่เหมาะสม (บาท)

5 ปี ถึง 10 ปี

75,400 – 93,300

11 ปี ถึง 20 ปี

97,100 – 133,500

21 ปี ถึง 30 ปี

136,000 – 170,100

30 ปีขึ้นไป

173,900 ขึ้นไป

4. บุคลากรไทยสนับสนุน (Supporting Staff) ด้านวิศวกรรม การเงิน สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ และสถาปนิก อัตราจ้างต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ 30,000 -45,000 บาท

5. ตำแหน่ง เลขานุการ อัตราค่าจ้างต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ 15,000 – 25,000 บาท

6. ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ผู้ส่งเอกสาร หรือ อื่น ๆ อัตราจ้างต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ 12,000 – 15,000 บาท

7. ค่าเช่ารถรวมคนขับรถ ประมาณเดือนละ 30,000 – 35,000 บาท

8. ค่าตั๋วเครื่องบินให้เฉพาะชั้นประหยัดโดยให้สอบถามราคาจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นหลัก

9. ค่าเช่าสำนักงานรวมค่าสาธารณูปโภค ประมาณเดือนละ 30,000 – 45,000 บาท และค่าใช้จ่ายสำนักงาน ประมาณเดือนละ 8,000 – 10,000 บาท

10. ค่าโทรศัพท์ในประเทศ ประมาณเดือนละ 10,000 บาท และค่าโทรศัพท์ต่างประเทศประมาณเดือนละ 10,000 บาท

ที่มา :สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

วิศวะไทยเสี่ยงตกงาน เมื่อเปิดเสรีอาเซียน

งานวิศวกรรมเครื่องกล งานที่บริษัทเปิดรับมากสุดงานหนึ่ง

สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่
🙂
😐
😦

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ JobsDB โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้