Agile คืออะไร แนวคิดการทำงานในองค์กรรุ่นใหม่ ดีจริงหรือไม่?

Agile คืออะไร แนวคิดการทำงานในองค์กรรุ่นใหม่ ดีจริงหรือไม่?
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

รูปแบบการทำงานมักจะถูกปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของคนทำงานในยุคนั้น ๆ จึงไม่แปลกที่ชุดความคิด วิธีการทำงานจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีเทรนด์การทำงานใหม่ ๆ เกิดขึ้นเสมอ แนวคิดการทำงานแบบ Agile คือหนึ่งในแนวคิดการทำงานที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน องค์กรต่าง ๆ เริ่มให้ความสนใจ เพราะผลลัพธ์คือการเพิ่มประสิทธิภาพของงาน ไปดูกันว่า Agile คืออะไร มีหลักการทำงานอย่างไร

Agile คืออะไร

แนวคิดการทำงานแบบ Agile หรือ อไจล์ คือการทำงานที่รวดเร็วว่องไว เน้นผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าขั้นตอน ด้วยการนำพนักงานจากส่วนงานต่าง ๆ มาทำงานร่วมกันแบบทีมเล็ก ๆ แล้วทำการ Sprint off ออกมา (Cross-functional Team) โดยไม่สนว่าใครอยู่แผนกไหน อยู่ส่วนไหนก็ร่วมทีมกันได้หมด เน้นการรับผิดชอบเฉพาะโครงการเล็ก ๆ หรืองานที่กำหนดเป้าหมายระยะสั้นเป็นหลัก เพื่อให้จบงานได้ไวขึ้น ทั้งหมดนั้นก็เพื่อให้องค์กรรับรู้ข้อผิดพลาดได้อย่างรวดเร็ว และแก้ปัญหาได้ทันท่วงที 

ทุกวันนี้แนวคิดการทำงานแบบ Agile จึงเป็นที่นิยมอยากมาในบริษัทด้านเทคโนโลยีหรือบริษัท Startup ที่เน้นการทำงานแบบคล่องตัวสูง หรือมีโปรเจกต์ย่อย ๆ เข้ามาเยอะ ไม่ต้องเน้นการตรวจสอบหลายขั้นตอน เน้นผลลัพธ์ที่ไวและมีประสิทธิภาพ (จริง ๆ แล้ว Agile เป็นชุดความคิดที่ใช้สร้างวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกันมากกว่ารูปแบบการทำงาน)

 

Agile Methodology คือ

อย่างที่บอกไปว่า Agile เป็นชุดความคิด เป็นกรอบแนวทางการทำงานแบบภาพกว้าง บริหารงานโดยเน้นบุคคลผ่านกระบวนการที่ดี หรือเน้นการทำงานด้วยซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ ไปจนถึงรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่น ปรับไปตามความต้องการของลูกค้า 

ที่กล่าวไปนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ Agile Methodology อย่างไรก็ตามเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น JobsDB ขอหยิบยกการใช้ Agile ที่ประยุกต์กับรูปแบบการทำงานอื่น ๆ มาให้ดูกันเป็นตัวอย่าง เผื่อองค์กรไหนจะไปปรับแผน วางขอบเขต รวมถึงการออกแบบการทำงานให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร

 • Scrum หนึ่งในรูปแบบการทำงานที่ช่วยให้ชุดความคิดการทำงานแบบ Agile มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะเน้นชี้เป้าไปที่ปัญหาเป็นสำคัญ หาสาเหตุของความผิดพลาด เพื่อตอบรับการทำงานเป็นทีมที่มีความยืดหยุ่น ทั้งยังตรวจสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • Lean คอนเซ็ปต์คือ ตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไป ทั้งเรื่องของคนหรือตำแหน่งทับซ้อนกัน อาจจะทำการแบ่งเป็นทีมเล็กเพื่อทำงาน เพื่อให้ขั้นตอนและวิธีการต่าง ๆ ลดลง รวมถึงลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง เพื่อให้คนทำงานจัดการงานได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังถือว่าช่วยลดงบประมาณบริษัทอีกด้วย
 • Kanban มุ่งเน้นเป้าปลายทางของการทำงานที่มีประสิทธิภาพ โดยมองที่วิธีการเป็นหลัก อาจแบ่งคนออกเป็นทีมย่อย เพื่อความรวดเร็วในการตัดสินใจ ทั้งยังใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยให้คนทำงานสะดวกขึ้น เข้าถึงง่าย ตรวจสอบได้ว่างานดำเนินไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว 

วิธีการประยุกต์ใช้ Agile กับการทำงาน 

พอจะเห็นและเข้าใจชุดความคิดแบบ Agile กันแล้ว ทีนี้มาดูว่าพอเป็นการทำงานจริง ๆ อไจล์จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรได้มากน้อยแค่ไหน

 • Stakeholder: สามารถนำมาอธิบายการทำงานให้ชัดเจนตั้งแต่แรก โดยบอกถึงประโยชน์ของชุดความคิดแบบ Agile แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งคนที่ทำงานด้วย คนในทีม ระหว่างทีม ลูกค้า ซึ่งถือเป็นการทำงานแบบเน้นประสิทธิภาพ
 • Start with one project: เมื่อได้รับโปรเจกต์เล็ก ๆ มา ลองเริ่มต้นการทำงานแบบ Agile โดยเลือกมาสักโปรเจกต์ก่อนก็ได้ เพื่อดูผลตอบรับว่าดีหรือไม่ เข้ากับคนในองค์กรหรือเปล่า ก่อนจะค่อย ๆ ปรับหาวิธีการทำงานที่เหมาะสมและตอบโจทย์ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพต่อไป
 • Focus on empowering and motivating your team: การปลุกพลังและสร้างแรงจูงใจให้คนในทีมเป็นสิ่งสำคัญในทุก ๆ โปรเจกต์ หากคนในทีมไม่มีส่วนร่วมและขาดแรงจูงใจ วิธีการทำงานแบบ Agile คงไม่ประสบความสำเร็จ
 • Choose a framework and stick with it: Agile เป็ฯกรอบแนวคิดภาพใหญ่ในการทำงาน ซึ่งมีรูปแบบการทำงานย่อย ๆ ที่สามารถเลือกไปใช้ได้ เช่น Scrum, Lean, Kanban ฯลฯ เมื่อเลือกรูปแบบได้แล้ว ก็ให้ปฏิบัติตามวิธีการนั้น ๆ จนเสร็จสิ้น
 • Revise and adjust: ทุกครั้งที่งานจบลง การแก้ไขและปรับปรุงคือสิ่งที่ต้องทำทุกครั้ง อะไรที่ดีก็หาวิธีทำให้ดีขึ้นกว่าเดิม อะไรที่ต้องปรับปรุงก็เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นในครั้งหน้า เพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพขึ้น

แนวคิดของการทำงานแบบ Agile มีข้อดี ข้อเสียอย่างไร

เข้าใจและเห็นภาพรวมของการทำงานแบบ Agile กันไปเรียบร้อยแล้ว ทีนี้มาดูข้อดีข้อเสียกันแบบเฉพาะจุด เพื่อให้องค์กรหรือบริษัทต่าง ๆ ที่ยังลังเลอยู่ มีคำตอบในใจมากขึ้นว่าความคิดการทำงานแบบ Agile ตอบโจทย์คนในองค์กร หรือมีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน

ข้อดีของ Agile 

 • ยืดหยุ่นและรับความเปลี่ยนแปลงได้ง่าย เมื่อวิธีการไม่ใช่เสาหลักของชุดความคิดแบบ Agile รูปแบบการทำงานจึงปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา ตามแต่คนทำงานและเงื่อนไขของโปรเจกต์นั้น ๆ 
 • เน้นการทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ ทีมที่ว่าคือปรับเปลี่ยนอยู่ตลอด ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นทีมที่สังกัดจริง ๆ การทำงานแบบ Agile สามารถตั้งทีมแบบข้ามแผนกกันได้ หากจบโปรเจกต์ได้รวดเร็วและเป็นประโยชน์กับงานมากที่สุด ซึ่งถ้าจัดการได้ดี อาจช่วยลดภาระผู้บริหารลงได้
 • พนักงานแสดงศักยภาพได้มากขึ้น การได้ทำงานกับคนหลากหลายแผนก นอกจากจะได้ฝึกการปรับตัวและการสื่อสารแล้ว ศักยภาพต่าง ๆ ที่มียังถูกนำมาใช้ได้มากกว่าที่คิด ความสามารถหรือทักษะบางอย่างอาจเป็นประโยชน์ต่อทีม เป็นช่วงเวลาที่จะแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่

ข้อเสียของ Agile

 • ไม่เหมาะกับโปรเจกต์ที่มีความเข้มงวด ด้วยการทำงานที่เน้นความรวดเร็วและว่องไว ผสานกับความยืดหยุ่น บางโปรเจกต์การทำงานแบบ Agile อาจจะไม่ตอบโจทย์ เผลอ ๆ อาจจะเป็นจุดอ่อนที่ทำให้งานเสียหาย อย่างงานราชการ หรืองานที่มีขั้นตอนเฉพาะเจาะจง
 • พนักงานอาจไม่ให้ความร่วมมือ ความเปลี่ยนแปลงหรือความยืดหยุ่นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่พนักงานหลายคนรับมือได้ดี แต่สำหรับคนอาจจะยึดถือแบบเดิม เมื่อมาเจอการทำงานแบบ Agile สลับทีมไปมา อาจจะทำให้เครียดกว่าเดิมได้  
 • โครงสร้างองค์กรที่ไม่ยืดหยุ่น องค์กรที่มีโครงสร้างเป็นลำดับขั้นชัดเจน อาจไม่เหมาะกับการทำงานแบบ Agile นัก เพราะการปรับเปลี่ยนทีมไปมา อาจจะวุ่นวายกว่าเดิม หากเป็นบริษัทเล็ก ๆ แบบ Startup หรือเอเจนซี การทำงานแบบ Agile อาจจะช่วยให้งานมีประสิทธิภาพได้มากกว่า
 

ไม่ใช่แค่แนวคิดแบบ Agile เท่านั้น ทุก ๆ แนวปฏิบัติ เป็นหน้าที่ของแต่ละองค์กรที่ต้องพิจารณาข้อดีข้อเสีย รวมถึงความเหมาะสมที่จะนำมาใช้บริหารการทำงานในองค์กร เพราะความสำเร็จล้วนมีปัจจัยประกอบมากมาย หาแบบที่ใช่ และดึงมาใช้ให้ดี เลือกสิ่งที่เหมาะสม แล้วบริษัทจะเติบโตได้ไว ดึงดูดแต่คนรุ่นใหม่ให้อยากมาทำงานด้วย

       

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

JobsDB Mobile App

เลือกงานที่ใช่ ใช้ชีวิตที่ชอบ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่ามีผู้สมัครจำนวนเท่าไหร่ที่เตรียมเรซูเม่ที่หาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของตนโดยการสำรวจด้วยคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด