ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม “ได้ กับ ได้”

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม “ได้ กับ ได้”
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

dai-gub-dai-2 winner-daigubdai ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกผู้โชคดีทุกท่านที่ได้รับรางวัลบัตรร้องคาราโอเกะ 1 ชั่วโมง จากSF Strike Bowl* รางวัลละ 1 ใบ รวม 45 รางวัล

*ใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2554

ลำดับ

ชื่อ

นามสกุล

1

Amormthep

Prawetsantisuk

2

Aukrapos

Areewong

3

Khwanruan

Srisuthum

4

Kittayaporn

Pholchang

5

Pakawan

Chanphen

6

Paravee

Yenphraphay

7

Ratana

Tanakijsuntorn

8

Rattanaporn

Lamoolpak

9

Sompop

Sayun

10

Sumet

Jirakasemwat

11

Thanawan

Luangkhae

12

Thitima

Wongtee

13

Uxanee

Tamakun

14

Vitan

Kantanon

15

ธเนศ

มีนมณีโชติ

16

นภมาศ

วีรยะสบประสงค์

17

ปิยะวัฒน์

ปรีชาวนิช

18

พร้อมจิตต์

จรัสแสงพิพัฒน์

19

รมยพร

ยอดแก้ว

20

รุ่งทิวา

กิตติเชษฐ์

21

ศิริพร

เพ็ชรชะนะ

22

ศิวกร

ชัยเลิศ

รายชื่อเพิ่มเติม

ลำดับ

ชื่อ

นามสกุล

23

Anake

Suksujait

24

Bunlang

Asawajumnun

25

กนกกร

หวังวราภรณ์

26

เกตุกมล

เขื่อนมุข

27

คณาวุฒิ

เรืองปัญญา

28

จักรพันธ์

เกร็ดมณีเลิศ

29

จุรีรัตน์

มีนาแก้ว

30

ฉวีวรรณ

สุรภาพพงษ์

31

ชวนันต์

ขันธุ์กาศ

32

ณัฐวุฒิ

จันเจริญผล

33

ทิพานันท์

สวรรค์ชัย

34

นนทกานต์

ปุญโญสถาพร

35

บรรพต

ทวีวชิรพจน์

36

บุญญารัตน์

มุ่งหวังเจริญกิจ

37

ประเสริฐ

พิชัยยะ

38

มณีนุช

เพ็งแก้วมี

39

เมธยา

อานุภิวัฒน์

40

วนิดา

จึงเกษม

41

สมจิตร

อยู่เจริญยิ่ง

42

สุริยพงษ์

สกุลเกตุ

43

เสาวลักษณ์

พิทักษ์จันทร์มณี

44

อโณมา

โชติเทียมสุวรรณ

45

เอกรัตน์

คมเข้ม

ยืนยันการรับรางวัลโปรดติดต่อ คุณมัชชุริญทร์ โทร. 02-667-0832

รับรางวัลด้วยตนเองที่
บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด
195 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 2 ชั้น 26 ยูนิต 2607-2608 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10145
ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 18.00 น. (เฉพาะจันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ)

โปรดนำสำเนาบัตรประชาชนมาเพื่อยืนยันการรับรางวัล

ระยะเวลาการรับรางวัล
18 – 26 ส.ค. 2554

เงื่อนไขการรับรางวัล

  1. ไม่สามารถแลกเปลี่ยนของรางวัลเป็นเงินสดได้
  2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมและของรางวัล โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. หากไม่มารับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่ามีผู้สมัครจำนวนเท่าไหร่ที่เตรียมเรซูเม่ที่หาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของตนโดยการสำรวจด้วยคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด