7 ข้อผิดพลาดในการเลิกจ้างพนักงาน

7 ข้อผิดพลาดในการเลิกจ้างพนักงาน
JobsDB ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

เมื่อพนักงานไม่สามารถทำงานได้ตามที่ตกลงกันใน การจ้างงาน หรือปฏิบัติตัวไม่เหมาะสม การเลิกจ้างก็อาจเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับนายจ้าง แต่อย่างไรก็ดี การปฏิบัติที่ผิดพลาดในการเลิกจ้างพนักงานอาจนำมาซึ่งปัญหายุ่งยากมากมาย รวมทั้งการเกิดคดีความทางกฎหมายด้วย ดังนั้นจึงควรระวัง และป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดที่พบได้บ่อย ๆ ดังต่อไปนี้

  1. ไม่มีสัญญาจ้างงานเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเพียงการตกลงจ้างงานกันด้วยวาจาโดยไม่ได้มีการกำหนดเงื่อนไขที่ชัดเจน เมื่อเกิดความผิดพลาดแล้วนายจ้างต้องการเลิกจ้าง อาจเกิดการโต้แย้งได้ เนื่องจากไม่มีเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้ยืนยันว่าเป็นการกระทำที่สมควรแก่การถูกเลิกจ้าง
  2. ปล่อยให้ยืดเยื้อไม่รีบดำเนินการเมื่อคุณตัดสินใจได้แล้วว่าจะเลิกจ้างพนักงานควรรีบดำเนินการทันที หากปล่อยไว้เนิ่นนานอาจเกิดความยุ่งยากและปัญหาอื่น ๆ  ตามมา  รวมทั้งอาจทำให้พนักงานคนอื่น ๆ สูญเสียขวัญและกำลังใจในการทำงานของตน
  3. ไม่เตรียมตัวก่อนแจ้งเลิกจ้างพนักงานขั้นตอนนี้เป็นเรื่องที่ต้องเตรียมการไว้ล่วงหน้าก่อนแล้ว ว่าคุณจะพูดอะไรกับพนักงานที่คุณกำลังจะเลิกจ้าง เอกสารอะไรที่คุณต้องเตรียมบ้าง เช่น ใบสรุปการ ประเมินผลการทำงาน ใบเตือน รวมถึง ค่าชดเชยต่าง ๆ เพื่อให้การเลิกจ้างสามารถทำได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากคุณไม่เตรียมตัวไว้ก่อน คุณจะไม่สามารถรับมือกับความข้องใจ และความไม่พอใจของพนักงานได้ ซึ่งจะทำให้คุณเองกลายเป็นฝ่ายตกที่นั่งลำบากเสียเอง
  4. โต้เถียงกับผู้ถูกเลิกจ้างข้อผิดพลาดที่มักพบบ่อยครั้งคือ นายจ้างไม่สามารถรับมือกับความไม่พอใจของผู้ถูกเลิกจ้างได้ ทำให้เกิดการโต้เถียงกันขึ้น แน่นอนว่าพนักงานที่ถูกเลิกจ้างส่วนใหญ่จะต้องไม่พอใจ และรู้สึกโมโห นายจ้างควรรับฟัง และปล่อยให้เขาได้ระบายอารมณ์ออกมา แต่ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะระเบิดอารมณ์กลับไป
  5. ข้อผิดพลาดการเลิกจ้างพูดมากเกินไปบ่อยครั้งที่นายจ้างพูดมากเกินไปและพูดในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง จงระมัดระวังคำพูดของคุณ อย่าทำสัญญาที่คุณไม่สามารถทำได้ เช่น รับปากว่าจะช่วยให้พนักงานหางานใหม่ แต่ควรพูดให้สั้นกระชับ ตรงประเด็น และชัดเจน ตามเอกสารต่าง ๆ ที่คุณเตรียมมา
  6. แพร่งพรายเรื่องนี้เสียเองไม่ควรให้คนอื่นรู้เรื่องนี้นอกจากผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น และพนักงานที่ถูกเลิกจ้างควรได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพ ให้เกียรติ ไม่ควรทำให้เขารู้สึกอับอายเพราะทุกคนในบริษัทรู้หมดแล้วว่าเขาจะถูกเลิกจ้าง
  7. ขาดการวางแผนขั้นตอนต่อไปการเลิกจ้างพนักงานอาจเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์หนึ่ง ๆ แต่อย่าลืมคำนึงว่างานจะต้องไม่สะดุดด้วย เมื่อขาดคนทำงานไปคนหนึ่ง คุณจำเป็นต้องวางแผนมอบหมายงานให้คนอื่น หรือจ้างพนักงานคนใหม่มารับช่วงต่อโดยเร็ว

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เลิกจ้างอย่างไรไม่ให้ถูกฟ้อง

บริหารคนให้ได้ผล ต้องดูที่คนต้นแบบ

สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่
🙂
😐
😦

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ JobsDB โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้