เทคนิคการสร้างทีมเวิร์คเพื่อขับเคลื่อนองค์กร

เทคนิคการสร้างทีมเวิร์คเพื่อขับเคลื่อนองค์กร
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

การสร้างทีมเวิร์ค

การทำงาน เพื่อมุ่งไปสู่ความสำเร็จนั้นประกอบด้วยหลาย ๆ ปัจจัย หนึ่งในนั้น คือ บุคลากร หรือ คนทำงานที่จะทำให้ผลสำเร็จของ งาน เกิดขึ้น แต่คน ๆ เดียวไม่สามารถทำให้งานสำเร็จผลได้ การรวมตัวของคนหลาย ๆ คนเพื่อ ทำงานเป็นทีม จึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดของการทำงาน

การทำงานเป็นทีม หรือ ทีมเวิร์ค (Teamwork) เป็นกระบวนการที่ยิ่งมีประสิทธิภาพมากเท่าไร ความสำเร็จของงานก็มีมากเท่านั้น และยังช่วยผลักดันองค์กรให้ก้าวไปสู่เป้าหมายได้เร็วขึ้นอีกด้วย การทำงานในลักษณะนี้จะทำให้ผู้ปฏิบัติรู้สึกอึดอัดใจอยู่บ้าง แต่ก็เป็นเพียงในช่วงแรก ๆ เมื่อเราคุ้นชินกับขั้นตอนแล้ว เราจะรู้สึกว่าวิธีการทำงานแบบนี้ทำให้งานสำเร็จเร็วขึ้น

กระบวนการที่จะทำให้การทำงานประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องอาศัยความเข้าใจของคนทำงาน เพื่อให้เกิดการยอมรับในวิธีการ และทำงานร่วมกันได้ การสร้างทีมเวิร์คที่เข้มแข็งจึงเป็นสิ่งสำคัญ หากขาดสิ่งนี้การ ทำงานให้ประสบความสำเร็จ จะเกิดขึ้นได้ยาก หรือหากเกิดขึ้นได้ก็ช้าเกินไป ปัจจัยหลักที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ต้องเกิดจากการมีทีมเวิร์คที่เข้มแข็ง โดยการสร้างทีมเวิร์คที่เข้มแข็งนั้น ต้องประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้

สร้างความเข้าใจก่อนเริ่มทำงาน

การนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จนั้น ผู้นำองค์กรจำเป็นต้องเข้าใจความหมายของการดำเนินการ แล้วจึงนำความรู้เหล่านั้นไปเผยแพร่ให้กับคนทำงานได้รับรู้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน

ไม่ใช่เข้าใจเพียงความหมาย แต่สมาชิกทุกคนในทีมต้องเข้าใจจุดประสงค์ของการทำงานก่อน แล้วจึงค่อยตัดสินใจทำงานนั้นไปพร้อม ๆ กัน หรืออาจกล่าวได้ว่าวิธีการนี้ เป็นการปลุกใจคนทำงานก่อนที่เราจะเริ่มทำงานจริง เมื่อคนทำงานเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้ว การทำงานเป็นทีมก็จะแข็งแกร่งขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

บทบาทและเป้าหมายที่ชัดเจน

ทีมจะเข้มแข็ง และสามารถทำงานได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ต่อเมื่อคนทำงานทุกคนคิดเหมือนกัน หรืออย่างน้อยคิดให้คล้ายคลึงกันมากที่สุด ทีมก็จะแข็งแกร่งขึ้น และทำงานได้ตรงจุดประสงค์ขึ้น โดยทีมต้องกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถเข้าถึงและจับต้องได้ อีกทั้งสามารถปฏิบัติได้จริง ไม่ใช่เป็นเพียงทฤษฎีที่ถูกกล่าวอ้างขึ้นมาเท่านั้น เพื่อนร่วมงานของเราต้องเข้าใจอย่างแท้จริง เราต้องสามารถอธิบายได้ว่างานแต่ละชิ้นมีวิธีการทำอย่างไร เมื่อเข้าใจตรงกันแล้ว งานที่ทีมช่วยกันทำก็จะสำเร็จผลได้ง่ายขึ้น และการต้องเผชิญกับอุปสรรคก็จะน้อยลง ดังนั้น การที่จะมีทีมทำงานที่แข็งแกร่งได้นั้น เป้าหมายและบทบาทของสมาชิกต้องชัดเจน ไม่เกิดความสบสนเมื่อต้องปฏิบัติงานจริง

กล้าเปิดใจในการแสดงความคิดเห็น

ทีมทำงานที่เข้มแข็งเริ่มต้นจากการทำงานด้วยร่วมกันด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง อบอุ่น มีความกระตือรือร้น และทุกคนช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานอย่างจริงใจ และไม่มีสัญญาณของความขัดแย้ง ทำให้เห็นการแสดงออกถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน การรู้สึกเห็นอกเห็นใจกันของคนในทีม จะช่วยให้การสร้างทีมเวิร์คเพื่อขับเคลื่อนองค์กรนั้นราบรื่น และก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว การสร้างทีมที่เกิดขึ้นจากความไว้วางใจกัน สมาชิกต้องมีความไว้วางใจกัน สื่อสารกันอย่างเปิดเผยจริงใจ ไม่มีความลับต่อกัน กล้าแสดงความคิดเห็นต่อทีมอย่างเปิดเผย ไม่ต้องกลัวว่าความคิดของเราจะไม่มีประโยชน์ คนทำงานบางคนมักจะคิดว่าเสียงของเราเป็นเพียงเสียเล็ก ๆ อาจจะไม่มีความสำคัญต่อทีม ในการสร้างทีมเวิร์คที่เข้มแข็งนั้น ไม่ว่าจะเป็นเสียงเล็กหรือเสียงใหญ่ ก็ควรพูดออกไป เพราะความคิดเห็นของเราอาจจะช่วยจุดประกายความคิดให้กับทีมของเราได้อย่างไม่รู้ตัว ข้อเสียของการไม่เปิดใจนำความเสียหาย ซึ่งจะส่งผลต่อการเติบโตขององค์กรได้

การพัฒนาศักยภาพของทีม

ต้องยอมรับว่าการทำงานเป็นทีมนั้น ส่วนหนึ่งอาจจะมีอุปสรรคอยู่ที่ศักยภาพของสมาชิกในทีม ปฏิเสธไม่ได้ว่าความสามารถที่ไม่เท่ากันของแต่ละคน ทำให้ทีมก้าวเดินไปได้ช้า ดังนั้น หัวหน้าทีมจึงต้องสำรวจและเรียนรู้เกี่ยวกับสมาชิกในทีม มีคนทำงานคนใดบ้างที่ยังทำงานได้ช้า เหตุใดเขาจึงทำงานได้ช้า เป็นเพราะติดขัดกับปัญหาใดหรือไม่ หากมีให้ช่วยทำการแก้ไข เมื่อสมาชิกทุกคนในทีมมีความรู้ความสามารถในระดับที่ใกล้เคียงกันแล้ว การทำงานก็จะเร็วขึ้น และในขณะเดียวกัน เพื่อให้เกิดศักยภาพในการทำงานเป็นทีม เราควรสร้าง แรงจูงใจในการทำงาน และทัศนคติด้านบวกให้กับทีม นำมาซึ่งความมุ่งมั่นในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

การทำงานเป็นทีมนั้นส่งผลต่อความสำเร็จของการทำงานเป็นอย่างมาก หากได้ทำงานกับทีมที่ดี งานก็ดีตามไปด้วย การที่จะเริ่มต้นทำงานเป็นทีม เราต้องมั่นใจทีมที่เราทำงานด้วยนั้น มีความแข็งแกร่งมากพอ หากยังมีไม่เพียงพอ ให้เริ่มต้นสร้างทีมเวิร์คเพื่อการทำงานที่ดีก่อน แล้วค่อยทำงานเป็นทีมเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้าต่อไป

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

วิธีในการสร้างทีมให้ประสบความสำเร็จ

สร้างวัฒนธรรม “ทีมเวิร์ค” ขับเคลื่อนองค์กร

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่ามีผู้สมัครจำนวนเท่าไหร่ที่เตรียมเรซูเม่ที่หาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของตนโดยการสำรวจด้วยคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด