กองทุนรวมสไตล์ไหน...ที่ใช่ตัวคุณ

กองทุนรวมสไตล์ไหน...ที่ใช่ตัวคุณ
JobsDB ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

          คราวที่แล้วได้เล่าให้ฟังถึงการลงทุน ผ่านกองทุนรวมไปแล้ว คราวนี้มาตามสัญญา จะเล่าว่ากองทุนรวมมีกี่แบบ อะไรบ้าง ให้ผู้ลงทุนมือใหม่ได้เข้าใจกันอย่างง่าย ๆ

          การลงทุนผ่านกองทุนรวมมีให้เลือก ถึง 12 กองทุน ผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้ตามฐานะทางการเงิน ระยะเวลาวัตถุประสงค์ในการลงทุนของแต่ละบุคคล รวมทั้งระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ เพื่อที่จะได้เลือกกองทุนที่เหมาะกับผู้ลงทุนแต่ละคนมากที่สุด

 • กองทุนรวมตราสารหนี้ (fixed income fund) เน้นลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้ เช่น เงินฝาก พันธบัตร หรือหุ้นกู้ ที่เน้นความเสี่ยงต่ำ ผู้ที่เลือกกองทุนนี้จะได้รับรายได้ประจำจากดอกเบี้ยแบบสบายๆ ไม่ต้องลุ้นกับราคาที่ขึ้นๆ ลงๆ แบบหุ้น
 • กองทุนรวมตราสารแห่งทุน (equity fund) หรือเรียกว่า “กองหุ้น” เน้นลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่า 65% เหมาะกับผู้ที่ชอบเสี่ยง เพราะเมื่อความเสี่ยงสูง ผลตอบแทนก็สูงตามไปด้วย
 • กองทุนรวมผสม (mixed fund) ลงทุนทั้งหุ้นและตราสารหนี้ผสมผสานกัน เน้นความยืดหยุ่น โดยปรับสัดส่วนตามสถานการณ์ เพื่อลดความเสี่ยง
 • กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น (capital protected fund) เน้นลงทุนในตราสารทางการเงินที่มีความเสี่ยงต่ำ เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบลงทุนแบบต้นไม่หายกำไรไม่สูงนัก
 • กองทุนรวมมีประกัน (guaranteed fund) ลงทุนแบบสบายใจ สบายกระเป๋า เพราะมีผู้รับประกันความเสี่ยง (guarantor) ตามเงื่อนไขการลงทุนที่กำหนด
 • กองทุนรวมตลาดเงิน (money market fund) ลงทุนในตราสารทางการเงินระยะสั้นอายุไม่เกิน 1 ปีเป็นส่วนใหญ่ สำหรับผู้ที่ชอบความเสี่ยงต่ำ แต่มีโอกาสได้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก
 • กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (foreign investment fund : FIF)เปิดโอกาสการลงทุนแบบ Go Inter เป็นช่องทางกระจายเงินลงทุนไปยังต่างประเทศ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในกรณีที่หุ้นไทยตก
 • กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (property fund) ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ตึกรามบ้านช่อง อาคารสำนักงาน หรือศูนย์การค้าที่ผู้ลงทุนสามารถเป็นเจ้าของตึกได้ และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากทรัพย์สินนั้น ๆ
 • กองทุนรวมดัชนี (index fund) เน้นสร้างผลตอบแทนล้อตามการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหลักทรัพย์ ที่กำหนดไว้ในนโยบายการลงทุน เช่น ลงทุนตามดัชนี SET Index หรือ SET50 Index เป็นต้น
 • กองทุนรวมหน่วยลงทุน (fund of funds) กองทุนรวม 2 ชั้น เป็นกองทุนรวมที่นำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมอื่นอีกทีหนึ่ง เพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามนโยบายการลงทุนที่กำหนด
 • กองทุนรวม กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) ลงทุนแบบออมเงินระยะยาวเพื่อการเกษียณอายุ เน้นลงทุนระยะยาวต่อเนื่องจนอายุ 55 ปี พร้อมได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ลดทุกปีที่ซื้อ สูงสุดร้อยละ 15 ของรายได้ทั้งปี หรือไม่เกิน 500,000 บาท
 • กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (long term equity fund : LTF) เน้นลงทุนในหุ้น ที่แถมสิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับเงินที่นำมาลงทุน ได้มากถึงร้อยละ 15 ของรายได้ทั้งปี หรือไม่เกิน 500,000 บาท ระยะเวลาลงทุนไม่ยาวนัก เพียง 5 ปีปฏิทินเท่านั้น

          ถึงตอนนี้คุณคงมีกองทุนในใจบ้าง แล้ว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอคำปรึกษาได้จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม

สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่
🙂
😐
😦

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ JobsDB โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้