Strategic Management Officer คือใคร

Strategic Management Officer คือใคร
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

ปัจจุบันนี้ผู้บริหารระดับสูงได้ให้ความสำคัญกับงานด้านกลยุทธ์มากขึ้น จึงทำให้เกิดตำแหน่ง Strategic Management ขึ้นมา หรือเราจะเรียกตำแหน่งนี้อย่างหนึ่งว่า Strategic Alignment Executive หรือ Strategic Transformation Manager อย่างไรก็ตาม เรามาดูบทบาทหน้าที่ของตำแหน่งนี้กันดีกว่าค่ะ

1. การกำหนดและวางแผนกลยุทธ์

กลยุทธ์ที่มีการกำหนดไว้อย่างดีถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่กลยุทธ์ที่ดีเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ เพราะการนำกลยุทธ์ไปใช้ให้เกิดผล ในทางปฏิบัติก็เป็นสิ่งสำคัญ และจะต้องมีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดระหว่างกระบวนการในการกำหนดแผนและการนำแผนไปปฏิบัติด้วย

2. การทำให้องค์กรมีการดำเนินงานไปภายใต้ทิศทางเดียวกัน (Alignment)

ความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างกลยุทธ์ ผู้บริหารในหน่วยงานต่าง ๆ และบุคลากรต่าง ๆ เป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดคุณค่าให้กับลูกค้า นอกจากนี้ ยังจะต้องมีการกำหนดและจัดลำดับความสำคัญของประเด็นทางด้านกลยุทธ์ที่องค์กรจะต้องมุ่งมั่นและให้ความสำคัญด้วย

3. การนำกลยุทธ์ที่ไดมีการกำหนดไปสื่อสารให้กับบุคลการในองค์กรได้ทราบ

เราจะพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเข้าใจของบุคลากรต่อกลยุทธ์ กับความสามารถของบุคลากรในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ดังนั้น หน้าที่ของผู้บริหารงานกลยุทธ์ประการหนึ่งจึงไม่พ้นการสื่อสารและถ่ายทอดกลยุทธ์ให้เป็นที่รับรู้และเข้าใจของบุคลกรภายในองค์กร

4. การพัฒนาระบบในการติดตามการดำเนินงานตามกลยุทธ์

หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การสร้างตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนภาพของกลยุทธ์ในบางองค์กรได้มีการนำระบบ Balanced Scorecard มาใช้ ก็จะเป็นหน้าที่ของบุคคลผู้นี้ในการรับผิดชอบต่อการนำ Balanced Scorecard มาใช้ภายในองค์กร

5. การเป็นผู้รับผิดชอบต่อการพัฒนาและกำกับกระบวนการ

ในการพัฒนาแผนปฏิบัติการที่มีความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ขององค์กร รวมทั้งความเชื่อมโยงต่อไปยังระบบงบประมาณขององค์กรด้วย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า บุคคลผู้นี้จะเป็นผู้เขียนกลยุทธ์และกำหนดงบประมาณ เพียงแค่เขาจะต้องเป็นผู้ดูแลความเชื่อมโยง ระหว่างกลยุทธ์แผนปฏิบัติ และงบประมาณ

6. การเป็นผู้รับผิดชอบ ดูแลการทบทวนผลการดำเนินงานขององค์กร

เนื่องจากองค์กรควรจะต้องมีกระบวนการในการทบทวนกลยุทธ์ขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ การประชุมเพื่อทบทวนกลยุทธ์ขององค์กรนี้ จะเป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้น

7. การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง

บริหารงานกลยุทธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงในเชิงกลยุทธ์ ทั้งนี้ เนื่องจากการนำกลยุทธ์มาใช้ในองค์กรย่อมจะหนีไม่พ้นที่จะมีการเปลี่ยนแปลง ในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้น ดังนั้น ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารงานกลยุทธ์ จึงจะต้องทำหน้าที่ในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Change)

ท้ายที่สุดนี้ ท่านผู้อ่านทุกท่านลองกลับไปพิจารณาดูนะคะว่า ในองค์กรของท่านควรจะมีผู้บริหารที่ทำหน้าที่ในการบริหารงานกลยุทธ์หรือยัง? อย่างไรก็ตาม ถ้าองค์กรของท่านยังไม่มี ถ้าเป็นไปได้นะคะต้องเริ่มคิดตั้งแต่วันนี้เลยเพราะอาจจะทำให้การพัฒนาและนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติไม่ประสบผลเท่าที่ควร

ที่มา : www.siamhrm.com

เทรนด์งานยอดฮิตและเงินเดือน

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่ามีผู้สมัครจำนวนเท่าไหร่ที่เตรียมเรซูเม่ที่หาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของตนโดยการสำรวจด้วยคำค้นหาที่ได้รับความนิยม
สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่
😦
😐
🙂

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด