Resume พนักงานฝ่ายผลิต กับสิ่งที่ควรรู้

Resume พนักงานฝ่ายผลิต กับสิ่งที่ควรรู้
JobsDB ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

พนักงานฝ่ายผลิต ถือว่าเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิต เป็นรากฐานของโรงงานต่าง ๆ เนื่องจากสินค้าที่ดีจะต้องมีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่ต้น ทำให้ตำแหน่งนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ในขณะเดียวกันการแข่งขันของผู้สมัครตำแหน่งงานนี้ก็สูงอีกด้วย

หากคุณกำลังกังวลกับการเขียน Resume เพื่อสมัครงานเป็นพนักงานฝ่ายผลิตอยู่ วันนี้เราจะมาเผยเคล็ดลับการเขียน Resume เพื่อให้ได้งานในตำแหน่งนี้อย่างแน่นอน

เนื่องจากตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต เป็นตำแหน่งงานเฉพาะทางที่มีความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาด และสามารถเกิดอันตรายจากอุบัติเหตุระหว่างการผลิตได้ทุกเมื่อ ทำให้ผู้ที่จะสมัครงานตำแหน่งนี้จะต้องเรียนจบ “วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง” ทั้งนี้เพื่อให้ผู้จ้างงานรวมถึงผู้จัการการผลิตมั่นใจในความรู้และทักษะในการทำงานว่า สามารถทำงานแบบนี้ได้จริง

ดังนั้น Resume ของพนักงานฝ่ายผลิตจะต้องแสดงให้เห็นถึง ความสามารถในการจัดการทรัพยากรในการผลิต ความสามารถในการควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมไปถึงต้องพยากรณ์ปริมาณความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม แบ่งตามหัวข้อต่อไปนี้

พนักงานฝ่ายผลิต

1.ความสามารถในการเก็บหรือแปลงข้อมูล

ในการผลิตสินค้าในแต่ละครั้งหรือล็อตนั้น จะต้องมีการวิเคราะห์เพื่อหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุด จากข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลการผลิต/ การดำเนินงาน ซึ่งเป็นข้อมูลจากการผลิตหรือการให้บริการ สิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้ในการพัฒนาการผลิตในอนาคต รวมไปถึงข้อมูลคงคลัง ที่บันทึกปริมาณวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูปในโกดัง, ข้อมูลจากซัปพลายเออร์ ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณ คุณสมบัติ ราคาวัตถุดิบ ช่วงทาง และต้นทุนในการลำเลียงวัตถุดิบ, ข้อมูลบุคลากร และกลยุทธ์ขององค์การ

ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหาก เจ้าหน้าที่หรือพนักงานฝ่ายผลิตไม่มีความสามารถในการเก็บหรือแปลงข้อมูล การที่บอกผลว่างานคุณสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ จะช่วยทำให้คุณมีโอกาสในการได้งานสูงขึ้น

2.ความสามารถในการวางแผน

นอกจากความสามารถในการเก็บหรือแปลงข้อมูลแล้ว พนักงานฝ่ายผลิตที่ดีก็ควรที่จะมีความสามารถในการวางแผน เพื่อให้การผลิตหรือการบริการมีประสิทธิภาพมากที่สุด ผ่านการวางแผนดำเนินการผลิต และแผนความต้องการวัสดุ ด้วยเทคนิค MRP: Material Requirement Planning ซึ่งเป็นระบบสำหรับบริหารจัดการวัตถุดิบเพื่อจัดการ และวางแผนความต้องการวัตถุดิบต่างๆ ในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมแผนการสั่งซื้อ, การส่งมอบสินค้า, การจัดการสินค้าคงคลัง และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ด้วยการใช้ MPS (Master Production Schedule) ในการจัดทำแผนการผลิต พร้อมแสดงปริมาณวัตถุดิบที่ต้องการใช้งาน หรือที่คาดว่าจะใช้งาน เพื่อใช้ตรวจสอบกับคลังวัตถุดิบ และรายงานสินค้าคงคลัง เพื่อกำหนดจำนวนวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการผลิตสินค้า

3.ทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการผลิต

เพื่อให้การผลิตเป็นไปอย่างมีคุณภาพมากขึ้นจึงต้องมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม อย่างเช่นการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวมด้วยระบบ ERP ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศขององค์กรที่นำแนวคิด และวิธีการบริหารของ ERP (Enterprise Resource Planning) ระบบเชิงปฏิบัติในองค์กรที่เชื่อมโยงงานหลักในบริษัททั้งหมดให้สัมพันธ์กัน และเชื่อมโยงกันอย่าง real time ไม่ว่าจะเป็นการจัดจ้าง การผลิต การขาย การบัญชี และการบริหารบุคคล เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4.มีความแม่นยำในการทำงาน

ความแม่นยำนี้สำคัญต่อการทำงานเป็นพนักงานฝ่ายผลิตอย่างมาก เพราะนอกจากจะต้องมีความละเอียดในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนแล้ว ในการทำงานจะไม่สามารถพลาดได้แม้แต่นิดเดียว ไม่เช่นนั้นสินค้าทั้งล็อตนั้นอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานได้ซึ่งจะส่งผลเสียต่อบริษัทอย่างมาก และนำชื่อเสียงที่ไม่ดีเข้ามาสู่ตัวเราเองด้วย

5.ประสบการณ์ในการทำงานหรือทักษะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สิ่งสำคัญอย่างมากที่ขาดไม่ได้เลยคือประสบการณ์ในการทำงาน หากว่าเรามีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวกับด้านการผลิตหลายปี จะทำให้เราสามารถที่จะมีโอกาสได้งานที่สูงขึ้น อีกทั้งยังสามารถต่อรองเงินเดือนได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้การใส่ความสามารถด้านอื่น ๆ ในการทำงานเช่นภาษา เป็นต้น

สรุปท้ายบทความ

จะเห็นได้ว่า Resume ของพนักงานผลิตนั้น จะประกอบไปด้วยข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถและความเชี่ยวชาญของเรา ที่มีอยู่ในสายงานนี้ รวมไปถึงประสบการณ์ในการทำงานหรือทักษะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ Resume ของเราสมบูรณ์แบบและมีโอกาสได้งานมากที่สุด ซึ่งหากเรามีความสามารถมากพอ ก็จะหางานในสายนี้แบบไม่ยากเลย

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

JobsDB Mobile App

เลือกงานที่ใช่ ใช้ชีวิตที่ชอบ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88/

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่ามีผู้สมัครจำนวนเท่าไหร่ที่เตรียมเรซูเม่ที่หาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของตนโดยการสำรวจด้วยคำค้นหาที่ได้รับความนิยม
สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่
🙂
😐
😦

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ JobsDB โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้