10 วิธีบริหารเงินปี 2556

10 วิธีบริหารเงินปี 2556
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

สิ้นปีเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข หลาย ๆ บริษัทจ่ายเงินโบนัสให้แก่พนักงานเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พนักงานที่ทุ่มเททำงานมาตลอดทั้งปี เมื่อเราได้เงินโบนัสมาแล้ว เราควรบริหารเงินก้อนนี้อย่างไรให้ดี ธนาคารกรุงเทพมีคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารเงินมาฝากคนทำงาน ดังต่อไปนี้

1. จัดทำแผนรายได้ ค่าใช้จ่าย ประจำปี 2556จุดเริ่มต้นดีที่สุดคือให้เริ่มจากการทำบัญชี รับจ่าย โดยแยกเป็นรายเดือน เพราะเมื่อรู้ที่มาของเงินได้ กับรู้ว่าเงินเราจะออกไปจ่ายทางไหนได้บ้างแล้ว เราจะเริ่มพิจารณาวางแผนทางเลือกอย่างน้อยก็ด้านรายจ่ายได้ว่าควรจะจ่ายอะไร เมื่อไหร่ ทั้งนี้ อย่าลืมใส่รายการผ่อนชำระหนี้ และดอกเบี้ยเงินกู้ด้วย (ถ้ามี) นอกจากนี้ก็ใส่รายจ่ายขาจรที่ไม่ได้เกิดประจำเป็นรายเดือน เช่น ค่าส่วนกลางคอนโดมิเนียม ค่าเล่าเรียนบุตร เบี้ยประกันชีวิตและประกันภัย ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต ค่าบำรุงรักษาที่อยู่อาศัยและยานพาหนะ ค่าทำฟัน ฯลฯ

2. กันเงินสำรองฉุกเฉินเงินสำรองฉุกเฉินนี้เป็นส่วนที่เราจะไม่ไปใช้เลยยกเว้นมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น การเจ็บป่วย การ ตกงาน ฯลฯ เงินส่วนนี้สำคัญมากเพราะมันจะทำให้เราดำเนินชีวิตตามปกติ ทำให้เรามีเงินจ่ายตามภาระที่มีอยู่ไปได้ช่วงหนึ่งโดยไม่ต้องทุรนทุราย ส่วนจำนวนที่ควรกันเอาไว้นั้น แนะนำให้คำนวณว่าหากตกงานแล้วเราคาดว่าจะ หางาน ทำ ได้ภายในกี่เดือน เอาจำนวนเดือนนี้ไปคูณกับรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นในระยะเดียวกัน เช่นหากเราคาดว่าอย่างเลวร้ายที่สุดเราจะหางานทำได้ใน 6 เดือน เราก็ใช้ 6 เดือนไปคูณกับรายจ่ายใน 6 เดือนข้างหน้าเมื่อได้เงินจำนวนนี้แล้วว่าเป็นเท่าไร ก็อย่าลืมเอาไปไว้ในที่ที่ปลอดภัยและสามารถถอนออกมาใช้ได้ทันทีในยามฉุกเฉิน เมื่อมีเหตุจำเป็น เช่น ฝากออมทรัพย์ หรือเอาไปลงทุนใน กองทุนตราสารหนี้ ประเภท ที่ให้เราถอนได้เป็นรายวันเช่นกัน การตัดสินใจเลือกของเราจะไม่ใช่อยู่ที่กองทุนไหนให้ผลตอบแทนคาดหวังที่สูง ที่สุดเพราะมันไม่ต่างกันเท่าไร ไม่ได้ทำให้รวยขึ้นเท่าไร แต่จะเป็น 2 เรื่อง คือ 1. กองทุนไหนปลอดภัยที่สุด และ 2. กองทุนไหนที่ถอนได้สะดวกที่สุด

3. ทบทวนและวางแผนการคุ้มครองตนเองและครอบครัวก่อนที่จะลงทุน ขอให้กันเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นการคุ้มครองตนก่อน เพราะหากเกิดเหตุใด ๆ ขึ้นเราจะไม่เดือดร้อน และอย่าลืมว่าเหตุมักเกิดเมื่อเราเลิกทำประกัน

การทำประกันที่จำเป็น หลักในการเลือกบริษัทประกันภัย นอกจากจะเหมือนข้อต้น ๆ แล้ว จากประสบการณ์ส่วนตัว ขอแนะนำให้เลือกที่ที่เรามีคนรู้จักสนิทสนมทำงานในบริษัทนั้น ๆ ด้วย เพราะมันจะทำให้อะไร ๆ ง่ายขึ้นเมื่อเกิดเหตุ

  • วิธีบริหารเงิน ประกันการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยเมื่อเรายังมีภาระผ่อนบ้าน เราก็มีความเสี่ยงแล้ว เพราะหากเราผู้ทำรายได้ให้ครอบครัวเกิดเป็นอะไรไป แล้วคนข้างหลังไม่มีปัญญาผ่อนต่อ บ้านก็จะถูกยึด ครอบครัวจะไม่มีที่อยู่อาศัย ดังนั้นเราต้องทำประกันเรื่องนี้ไว้ โดยเราจะเลือกทำประกันกับบริษัทประกันที่มั่นคงสูง และมีค่าใช้จ่ายรวมต่ำที่สุดในเงื่อนไขวงเงินประกันเท่า ๆ กัน
  • ประกันที่อยู่อาศัยจากอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ ภัยจากการก่อการร้ายและวินาศกรรมเรื่องนี้เราหลายคนคงพบมาทุกเหตุการณ์แล้ว และคงเห็นความสำคัญของการทำประกันภัยเอาไว้ จึงไม่ต้องอธิบายให้มากความ
  • ประกันการใช้ยานพาหนะและอุบัติเหตุนอกจากจะทำประกันตามที่ พ.ร.บ.บังคับแล้ว ขอให้พิจารณาทำประกันชั้นหนึ่งหากเป็นไปได้ เพราะถ้าไม่มี เราจะมีรายจ่ายเพิ่มเมื่อเกิดเหตุ อันอาจจะเป็นหลักหลายแสน หรือเป็นล้าน ซึ่งอาจทำให้เราต้องไปดึงเงินในส่วนสำรองฉุกเฉินโดยไม่ควร หรือดึงมาจนหมดก็ไม่พอจ่ายก็ได้
  • ประกันสุขภาพของตนและคนในครอบครัวแม้ว่าตัวเราเองนั้นอาจจะมีความคุ้มครอง จากบริษัทหรือองค์กรที่เราเป็น ลูกจ้างอยู่แล้ว แต่เรามักจะละเลยคนในความอุปการะของเรา ซึ่งเขาก็มีเจ็บ มีป่วยได้ วิธีเลือกใช้ประกันสุขภาพกับที่ไหนนั้น มี 2 แนวทาง คือ หากบริษัทหรือองค์กรที่เราทำงานนั้นทำกับที่ไหน เราจะรู้ถึงคุณภาพในการให้บริการจากประสบการณ์ของเราและเพื่อน  ๆ ในที่ทำงานแล้ว หากดี เราก็เลือกได้อีกวิธีคือ หากเรามีญาติหรือเพื่อนสนิทเป็นแพทย์ พยาบาล หรือบุคลากรในโรงพยาบาล เขาเหล่านั้นจะให้คำแนะนำได้ดีที่สุดว่าเราควรเลือกที่ไหน เพราะเขามีประสบการณ์ และสามารถแนะนำแพ็กเกจที่เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวเราได้ดีกว่าใคร ซึ่งเมื่อเขาเป็นญาติหรือเพื่อนสนิทของเราแล้ว เราน่าจะหมดความกังวลไปได้ว่าเขาจะแนะนำเพื่อประโยชน์ของตนมากกว่าประโยชน์ ของเรา
  • ประกันชีวิตและอุบัติเหตุหลักสำคัญในการคัดเลือกบริษัทประกันคือความ มั่นคงของบริษัทนั้น ๆ เพราะหากบริษัทประกันซวดเซไป ที่สัญญาอะไร ๆ กับเราไว้ก็จะทำไม่ได้ เรื่องรองลงมาคือความใส่ใจดูแลเราของตัวแทนจากบริษัทประกัน ต้องไม่ใช่ขายประกันแล้วก็แล้วกันไป ปล่อยให้เราตะเกียกตะกายแก้ปัญหาเองเมื่อเกิดปัญหา

นี่คือประกัน 5 ชนิดที่เห็นว่าจำเป็น ซึ่งแต่ละคนสามารถพิจารณาเลือกทำทั้งหมด หรือบางส่วนให้เหมาะกับความคุ้มครองอันจำเป็นตามที่เราต้องการ และเมื่อเราจัดเรื่องความคุ้มครองปกป้องไปจนครบแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะพิจารณาเรื่องวางแผนการลงทุนกันต่อไป

ส่วนผู้ลงทุนผ่านกองทุนรวมนั้นให้ไปพิจารณาที่ แนวคิด Investment Theme สไตล์การลงทุนของ บลจ.ที่สนใจ หากพบว่าใช่ก็ใส่เงินเข้าไปในกองทุนที่มีนโยบายเหมาะสมกับเงินลงทุนแต่ละ ก้อนที่มีเป้าหมายลงทุนต่างกันได้เลย และจะให้ดีก็ต้องลงทุนเพิ่มเติมทุกเดือนโดยสม่ำเสมอ

4. ทบทวนและวางแผนลงทุนเมื่อเราจัด 3 เรื่องแรกไปแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะพิจารณาเรื่องวางแผน การลงทุน กัน โดยก่อนจะลงทุนด้วยเงินก้อนใหญ่ เราต้องเริ่มจากทำแบบทดสอบความเสี่ยงที่เรารับได้เสียก่อน เราจะได้รู้จักตนเองให้ถ่องแท้ว่าเรารับได้แค่ไหนถึงจะไม่ทุรนทุรายกับความ ผันผวนในตลาดที่เกิดได้เสมอ ๆ ซึ่งแบบทดสอบความเสี่ยงนี้ ทุก บลจ.ก็ใช้คำถาม 10 คำถามเหมือน ๆ กัน ผลที่ได้จะพอเป็นแนวทางให้เรากำหนดแนวทางลงทุนและสัดส่วนลงทุนในสินทรัพย์ ประเภทต่าง ๆ และสำหรับคนที่มีแผนลงทุนอยู่แล้ว ก็ควรจะทบทวนทำแบบสอบถามนี้ปีละครั้ง หรือ 2 ปีครั้ง เพื่อจะได้รู้ว่าเมื่อเวลาผ่านไป 1-2 ปี การยอมรับความเสี่ยงของเราเปลี่ยนไปบ้างหรือเปล่า เราควรจะมีแนวทางจัดพอร์ตลงทุนอย่างไรในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ อย่างละเท่าไร หากผลที่ได้เมื่อนำไปเทียบกับสัดส่วนพอร์ตในปัจจุบันมีความต่าง เราจะได้ตัดสินใจปรับสมดุลได้ (Rebalance) โดยสอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุนของเรา

5. พิจารณาว่าเราจะบริหารพอร์ตลงทุนเอง หรือให้มืออาชีพบริหารข้อคิดก็คือ มีเวลาเพียงพอไหม มีแรงเหลือไปทำเองไหม มีช่องทางเข้าถึงข่าวสารข้อมูลที่เพียงพอไหม และทำเองเป็นหรือไม่

6. เลิกใฝ่ฝันลมๆ แล้งๆ ว่าจะซื้อในราคาถูกที่สุดแล้วจะขายในราคาแพงที่สุดไปได้แล้วแม้ใคร ๆ ก็บอกให้ซื้อถูกขายแพง แต่ไม่ได้บอกให้หาจุดถูกที่สุดหรือแพงที่สุด เพราะไม่ว่าใครก็หาไม่เจอ และหากทำได้ก็เพราะบังเอิญเท่านั้น สิ่งที่ควรทำสำหรับผู้ลงทุนเองไม่ผ่านกองทุนก็คือ แสวงหาการลงทุนที่ตนถนัด เช่น ถ้าจะหาหุ้นมาลงทุน ก็เลิกไปวิ่งตามใคร แต่ให้ดูว่าที่เศรษฐกิจจะเติบโตไปในทิศทางไหนนั้น หุ้นตัวไหนจะได้ประโยชน์ แล้วก็กำหนดราคาที่ซื้อได้ กับราคาขายที่พอใจไว้เลย

7. คำนวณเงินที่ต้องมีใช้ในวัยเกษียณน่าแปลกที่หลายคนกลัวว่าจะไม่มีเงินพอใช้ในวัยเกษียณ แต่หากถามกลับไปว่า ณ วันนี้มีเงินสะสมไว้เท่าไร หลายคนตอบไม่ได้ และที่แย่กว่านั้นคือไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเท่าไหร่ถึงจะพอ ที่แย่ที่สุดคือส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดบอกว่าไม่เคยวางแผนการเงินเลย มันสำคัญมากที่เราจะต้องรู้ และมีแผนที่จะทำให้ถึงเป้าหมายนั้นมารองรับ

8. สำรวจบัญชีทรัพย์สินนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องทำบัญชีทรัพย์สินไว้ว่ามีอะไรบ้าง ทั้งบ้าน ที่ดิน เครื่องเพชรพลอย รูปภาพ การลงทุนต่าง ๆ เงินฝาก หนี้สิน เงินฝาก กรมธรรม์ประกันต่าง ๆ ฯลฯสิ่งสำคัญที่ทุกคนมักละเลยคือ มีทุกอย่างที่กล่าวถึง แต่ไม่ได้จดไว้ว่าหมายเลขบัญชีเป็นเท่าไร อยู่ที่ไหนบ้าง หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันจะต้องติดต่อใคร เบอร์โทรศัพท์อะไร เรื่องพวกนี้เราต้องทำไว้ และสำเนาให้คนที่ไว้ใจได้สักชุดสองชุด

9. พินัยกรรมหากรักและห่วงใยคนข้างหลังจงทำพินัยกรรมให้เรียบร้อย และคอยอัพเดทปีละครั้ง อย่าปล่อยให้การจากไปของเราก่อให้เกิดเหตุน่าเศร้าเสียใจที่คนที่เรารักไม่ ได้รับการส่งผ่านความมั่งคั่งจากเราไปอย่างที่เราอยากจะให้เป็น

10. แบ่งปันความมั่งคั่งให้ผู้ด้อยกว่าเมื่อเราพอไหว ให้รู้จักการแบ่งปันส่วนน้อยของเราให้ผู้ด้อยโอกาสที่เราไม่จำเป็นต้อง รู้จักบ้าง สังคมจะน่าอยู่ขึ้น หากเรารู้จักการเสียสละ เงินไม่กี่ร้อยที่เราให้เขา มีค่าต่อเขายิ่งกว่าเงินหลายพันที่เราใส่ซองให้คู่สมรสในงานแต่งงานที่หรูหราที่มา : บลจ.บัวหลวง

งานที่เกี่ยวข้อง : งานธนาคาร | หุ้น ตลาดทุน | สินเชื่อ | หลักทรัพย์

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

จัดทำงบประมาณ สร้างวินัยทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

เริ่มต้นสร้างวินัยในการออม

เรื่องเล่าธุรกิจ

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่ามีผู้สมัครจำนวนเท่าไหร่ที่เตรียมเรซูเม่ที่หาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของตนโดยการสำรวจด้วยคำค้นหาที่ได้รับความนิยม
สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่
😦
😐
🙂

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด