แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร
classification: งานดูแลสุขภาพและการแพทย์
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์โดยตรงหรือเกี่ยวข้องกับการบริหารงานด้านสนับสนุนทางการแพทย์
 • มีความสามารถในด้าน Data Analysis
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร
classification: งานดูแลสุขภาพและการแพทย์
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์โดยตรงหรือเกี่ยวข้องกับการบริหารงานด้านสนับสนุนทั่วไป
 • มีปฏิภาณไหวพริบดี เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดและสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than ten days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิทยาศาสตร์อื่น ๆ งานเทคโนโลยีอื่น ๆ
classification: งานวิทยาศาสตร์ งานเทคโนโลยี
 • มีประสบการณ์ในระดับผู้จัดการมากกว่า 5 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านทะเบียนยา อย่างน้อย 5 ปี
10 วันที่ผ่านมา
Listed more than ten days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งาน Lab งานบริการด้านเทคนิค
classification: งานวิทยาศาสตร์ งานเทคโนโลยี
 • มีประสบการณ์ในระดับผู้จัดการมากกว่า 5 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 • มีประสบการณ์ ด้านบริหารจัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา โรงงานผลิตยา
10 วันที่ผ่านมา
Listed more than seventeen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์
classification: งานดูแลสุขภาพและการแพทย์
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อเกี่ยวกับโรงพยาบาล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปริญญาตรีในด้านที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Biomedical Engineering, Nurse เป็นต้น
 • มีทักษะการเจรจาต่อรองราคา และการคิดวิเคราะห์
17 วันที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

เลือกงาน

แสดงรายละเอียดที่นี่