แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿150,000 – ฿180,000 per month
subClassification: งานบริหาร - ภายในองค์กร
classification: งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than fifteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿80,000 – ฿120,000 per month
subClassification: งานประกันคุณภาพ งานควบคุมคุณภาพ
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • At least 8 years of experience in food business.
 • Excellent communication skill in English
 • Good interpersonal skill with positive mindset
15 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than fourteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿100,000 – ฿150,000 per month
subClassification: งานบัญชีการเงินและงบการเงิน
classification: งานบัญชี
 • Financial analysis and recommendation to improve.
14 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than fifteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบัญชีการเงินและงบการเงิน
classification: งานบัญชี
 • Fun, Dynamic, Teamwork
 • Career Growth
 • Performance Bonus
15 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿67,000 – ฿92,000 per month
subClassification: งานบริหาร - ภายในองค์กร
classification: งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร
 • 10 years experience in overall the human resources and general affairs
 • Abilities to interpret data/figures with significant skills
 • Cost of living allowance, Annual Bonus, Company Trip, Life insurance
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานนักสถิติการประกันภัย
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
 • Bachelor degree in Actuarial, Statistics
 • 5-10 year working experience
 • Hybrid working style of WFH
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿80,000 – ฿100,000 per month
subClassification: งานวิศวกรสิ่งแวดล้อม
classification: งานวิศวกรรม
 • Solid understanding of Thai Health and Safety regulations
 • risk management principles in LOTO, WPT, WAH, Confined Space
 • Machine Safety & Contractor Management
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿30,000 – ฿40,000 per month
subClassification: งานประกันคุณภาพ งานควบคุมคุณภาพ
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
6 วันที่ผ่านมา
Listed more than four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรระบบ
classification: งานวิศวกรรม
 • Operating System : CentOS, Redhat, Ubuntu, AIX and Windows Server
 • Virtualization and containerization: VMware, Hyper-V
 • Backup and recovery software: Backup Exec, Veeam
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิเคราะห์และจัดทำรายงาน
classification: งานบัญชี
 • Accounting & Finance in Automotive Industrial
 • Finance Analysis
 • Controlling, Audit, Cost
13 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานประกันคุณภาพ งานควบคุมคุณภาพ
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Bachelor's degree in engineering
 • At least 3 years of QA&QC in automotive parts
 • Conversational middle - high level of Japanese (JLPT N4 - N1)
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบัญชีการเงินและงบการเงิน
classification: งานบัญชี
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบัญชีการเงินและงบการเงิน
classification: งานบัญชี
 • Experience in Finance and Accounting equivalent with a minimum of 5 years
 • Fluent English, confidence in presenting to Senior Management in English
 • Understand Tax reports and Tax payment
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร
classification: งานการกีฬา งานสันทนาการ
 • Near BTS, convenience to access by road and boat
 • Excellent compensation and benefits
 • Good work environment, free lunch
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿27,000 – ฿40,000 per month
subClassification: งานประกันคุณภาพ งานควบคุมคุณภาพ
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • At least 5 years in Supplier Quality Engineer.
 • Able to communicate in English.
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรไฟฟ้า/งานวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์
classification: งานวิศวกรรม
 • This is a hands-on role working with the world’s top electronics brands
 • Quality management skills to coordinate and implement quality engineering
 • Team work with cross-functional team to overall manage quality
23 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรเครื่องกล
classification: งานวิศวกรรม
 • Knowing about Aluminum Welding or Sub-Assembly process.
 • Knowing in GD&T, small tool measuring equiptments.
 • Good Command in English.
22 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานหัวหน้าทีม/งานหัวหน้างาน
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานหัวหน้างาน/งานหัวหน้าทีม
classification: งาน Call Center งานบริการลูกค้า
 • Degree in Business, International Business
 • 3-5 years experienced in Air Freight
 • Create HAWB into Daily planing and UFS
13 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿30,000 – ฿40,000 per month
subClassification: งานคลังสินค้า งานจัดเก็บ งานจัดจำหน่าย
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • More than 5 years of Supervision experience at a warehouse, leading a team
 • Strong knowledge in quality management principles
 • The ability to speak, read and write in English and Thai is a must.
28 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿80,000 – ฿120,000 per month
subClassification: งานนำเข้า งานส่งออก งานศุลกากร
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Import/ Export/ Purchase/ Ware house
 • Knowledge of GMP and BOI
 • Good command of both spoken and written in English
26 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿45,000 – ฿50,000 per month
subClassification: งานประกันคุณภาพ งานควบคุมคุณภาพ
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • 10 years of experience in QA,QC in the welding industry
 • English: Between from Business to Conversation Lv.
 • Meal allowance, Housing allowance, Bonus 4 months
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty one days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผู้ช่วยการตลาด/งานผู้ประสานงานการตลาด
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
21 วันที่ผ่านมา
Listed more than fifteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

THB 40000 - 50000 per month
subClassification: งานบัญชีการเงินและงบการเงิน
classification: งานบัญชี
 • 30-40 Years Old
 • 5+ Yrs Exp in Accounting All Loop & Payroll
 • Good Command of English - Written & Spoken
15 วันที่ผ่านมา
Listed more than twelve days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานประกันคุณภาพ งานควบคุมคุณภาพ
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • 5 working days per week (Mon-Fri)
 • Transportation (Van)
 • Housing allowance
12 วันที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

เลือกงาน

แสดงรายละเอียดที่นี่