แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานขาย/งานดูแลลูกค้า
classification: งานขาย
 • Bachelor Degree in Food Science and related fields.
 • Have 0-3 years experiences in sales B2B or any related.
 • Good command in English (Business level).
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than fifteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรอุตสาหการ
classification: งานวิศวกรรม
 • To improve factory operation productivity
 • Bachelor Degree in Industrial Engineer (IE)
 • New graduated are welcome
15 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿30,000 – ฿35,000 per month
subClassification: งานขาย/งานดูแลลูกค้า
classification: งานขาย
 • Experiences 3-5 years in Sales Modern Trade
 • Strong analytical, interpersonal and negotiation skills
 • Good command of written and spoken English
23 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty nine days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

฿16,000 – ฿22,000 per month
subClassification: งาน Help Desk งาน IT Support
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Hands-on experience in application support within a dynamic environment
 • Ensuring the smooth operation of critical applications through monitoring
 • Bachelor’s degree in Computer Science, Information Technology, or a related
29 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿30,000 – ฿40,000 per month
subClassification: งานขาย/งานดูแลลูกค้า
classification: งานขาย
 • Attitude and ability is valued
 • Ability to grow and advance to management
 • Friendly, pragmatic and performance based culture.
29 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿20,000 – ฿30,000 per month
subClassification: งานนักวิเคราะห์ธุรกิจ/งานนักวิเคราะห์ระบบ
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • 1-7 years of experience in IT service
 • Strong analytical and work in data analysis area
 • Effectively communicate in English.
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿20,000 – ฿30,000 per month
subClassification: งานเทคโนโลยีอาหารและความปลอดภัย
classification: งานวิทยาศาสตร์ งานเทคโนโลยี
 • Bachelor Degree or higher in Nutrition or related
 • Knowledge overall in Nutrition
 • Good command spoken and writing in English
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานตรวจสอบบัญชี - ภายนอกองค์กร
classification: งานบัญชี
 • Bachelor Degree in Auditing, Accounting
 • 1-2 year experiences in Auditing, Accounting
 • Good understanding in internal audit processes
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานระบบบัญชี งานตรวจสอบระบบ
classification: งานบัญชี
 • 1-2 years experience in IT Audit
 • Good command of written and spoken English.
 • Good logical thinking, analytical skill.
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • Experiences 3-8 years in Marketing
 • Business creation capture
 • Communication and negotiates effectively
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than ten days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿30,000 – ฿40,000 per month
subClassification: งานการตลาดดิจิทัล
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • Bachelor Degree or higher in Business, Marketing, Communication
 • Experiences 3-5 years in managing website/SNS
 • Having interests in digital media
10 วันที่ผ่านมา
Listed more than fourteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งาน Trade Marketing
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • Bachelor Degree in Marketing, Business Administration, Economics or related.
 • 1-5 years of experience about Trade marketing, Marketing, Sales, Buyer.
 • Good command of writing and speaking English.
14 วันที่ผ่านมา
Listed more than fifteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวางแผนกลยุทธ์
classification: งานที่ปรึกษา งานวางแผนกลยุทธ์
 • Bachelor Degree in BBA, Supply chain Management, Economics, or related
 • 1-4 years experiences in Business Planning or related field.
 • Statistical forecasting, business planning and financial analysis (PL).
15 วันที่ผ่านมา
Listed more than fifteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวางแผนกลยุทธ์
classification: งานที่ปรึกษา งานวางแผนกลยุทธ์
 • Bachelor Degree or higher in Finance, Accounting, BA, or related fields.
 • Experiences 3-7 years in Financial planning/analysis/forecasting.
 • Good command of English in both written and spoken. And proficiency in MS Excel.
15 วันที่ผ่านมา
Listed more than fifteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งาน Help Desk งาน IT Support
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • 0-2 years of experience in IT
 • Familiar with MS office (Excel,Word.Powerpoint)
 • Good command of writing and speaking English.
15 วันที่ผ่านมา
Listed more than sixteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรไฟฟ้า/งานวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์
classification: งานวิศวกรรม
 • Bachelor’s Degree in Electrical Engineer (Electric power/Instrument/Mechatronic)
 • 2-5 years experience in Electric power,Instrument,Mechatronic,Automation project
 • Good command in spoken and written in English
16 วันที่ผ่านมา
Listed more than sixteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผู้ดูแลระบบเครือข่าย
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Bachelor degree in Information Technology
 • Experiences 0-3 years in Network maintenance
 • Knowledge of OSI model, LAN, WAN, Network security
16 วันที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

เลือกงาน

แสดงรายละเอียดที่นี่