Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรไฟฟ้า/งานวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์
classification: งานวิศวกรรม
 • Engineer - Process Information and Control Solutions
 • Minimum 5 years experience in related field
 • Good command of English
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿200,000 – ฿250,000 per month
subClassification: งานผู้จัดการการเงิน/งานผู้ควบคุมการเงิน
classification: งานบัญชี
 • Good english
 • Accounting and Financial Analysis
 • leadership 200-250K
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿40,000 – ฿60,000 per month
subClassification: งานบริหารจัดการโปรแกรมและโปรเจกต์
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Sustainable and well-known automotive company
 • WFH policy, Close to MRT and BTS
 • System Analyst, IT application planning
20 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿35,000 – ฿45,000 per month
subClassification: งานนักวิเคราะห์ธุรกิจ/งานนักวิเคราะห์ระบบ
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Software Development Life Cycle
 • English
 • SCM,ERP (example. SAP FI, CO, MM)
24 วันที่ผ่านมา
Listed more than eighteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Minimum 5 years in Warehouse Management
 • Good English Communication and Strong Leadership
 • Minimum 2 years in Supervisor Level
18 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งาน Lab งานบริการด้านเทคนิค
classification: งานวิทยาศาสตร์ งานเทคโนโลยี
30 วัน+ ที่ผ่านมา

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกประกาศงาน

เลือกประกาศงานด้านซ้ายเพื่อดูรายละเอียด