แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกร - ซอฟต์แวร์
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • 5 years' working experience in the development of management
 • Developing database applications using Oracle PL/SQL, reporting tools and web
 • Application development using ASP.NET, C#.NET, and Python.
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งาน Help Desk งาน IT Support
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • 1-2 year of working experience as a Technical Support engineer
 • 1-2 year of working experience and practices of ITSM or ITIL framework
 • Fluent in English and Thai
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿150,000 – ฿200,000 per month
subClassification: งานดูแลลูกค้า Agency
classification: งานโฆษณา งานศิลปะ งานสื่อ
 • E-Commerce Manager
 • Media Planning Agency
 • Sales and Marketing Manager
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

฿32,000 per month
subClassification: งานผู้ช่วยการตลาด/งานผู้ประสานงานการตลาด
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • POSM (New Campaign & Monthly Promotion)/ In-Store Communication
 • Trade Marketing
 • Marketing Branding
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

฿45,000 – ฿60,000 per month
subClassification: งานบัญชีการเงินและงบการเงิน
classification: งานบัญชี
 • Accountant
 • Account Payable Assistant
 • AR Analyst Assistant
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿50,000 – ฿60,000 per month
subClassification: งานผู้จัดการการเงิน/งานผู้ควบคุมการเงิน
classification: งานบัญชี
 • Business Controller Specialist
 • Finance Specialist
 • Strategic Finance Business
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

฿45,000 – ฿50,000 per month
subClassification: งานธุรการ
classification: งานธุรการ
 • Chinese Translator
 • Chinese Speaking
 • Admin Support Chinese Speaking
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirteen days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

฿100,000 – ฿150,000 per month
subClassification: งานกฎหมายองค์กรและการค้า
classification: งานกฎหมาย
 • Legal Counsel
 • Law
 • Legal and Corporate Compliance Officer
13 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผู้ดูแลระบบเครือข่าย
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • 5 years of experience in operational support of enterprise application ecosystem
 • 5 years of experience with ERP systems
 • 3 years of experience with formal Service Management platform and/or methodology
26 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty seven days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

฿40,000 – ฿60,000 per month
subClassification: งานบัญชีต้นทุน
classification: งานบัญชี
 • Costing Accountant
 • Costing Controller
 • Cost Accounting
27 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty six days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

subClassification: งานการตลาดดิจิทัล
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • Campaign planning - Ecommerce
 • Marketing campaign - Ecommerce (Seller side)
 • Hybrid working environment
26 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty six days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

฿20,000 – ฿30,000 per month
subClassification: งานสื่อสารการตลาด
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • Media planning (Media Channel) - Ecommerce
 • Marketing Operations / Media Operations
 • Hybrid working environment
26 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty seven days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

฿35,000 – ฿50,000 per month
subClassification: งาน Treasury
classification: งานธนาคาร งานการเงิน
 • Treasury officer
 • Collection Cashier
 • Finance
27 วันที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

เลือกงาน

แสดงรายละเอียดที่นี่