แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than ten days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

฿55,000 – ฿80,000 per month
subClassification: งานพัฒนาและบริหารจัดการฐานข้อมูล
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • WFH - Hybrid
 • Oracle DBA
 • Good Analytics
10 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

฿30,000 – ฿40,000 per month
subClassification: งานผลิต งานวางแผน งานจัดตารางเวลา
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • There is an opportunity to renew contract and turn to be permanent
 • There are meal and transportation service
 • If performance meets the requirement, a fixed bonus will be provided
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

฿40,000 – ฿60,000 per month
subClassification: งานบัญชีต้นทุน
classification: งานบัญชี
 • Costing Accountant
 • Costing Controller
 • Cost Accounting
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

฿35,000 – ฿50,000 per month
subClassification: งาน Treasury
classification: งานธนาคาร งานการเงิน
 • Treasury officer
 • Collection Cashier
 • Finance
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than six days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

฿150,000 – ฿200,000 per month
subClassification: งานกฎหมายองค์กรและการค้า
classification: งานกฎหมาย
 • There is an opportunity to renew contract
 • Excellent communication skills, both in Thai and English is advantaged
 • Able to work in Bangkok and Rayong ( (preferably Rayong)
6 วันที่ผ่านมา
Listed more than twelve days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกร - ซอฟต์แวร์
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • 5 years' working experience in the development of management
 • Developing database applications using Oracle PL/SQL, reporting tools and web
 • Application development using ASP.NET, C#.NET, and Python.
12 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿150,000 – ฿200,000 per month
subClassification: งานดูแลลูกค้า Agency
classification: งานโฆษณา งานศิลปะ งานสื่อ
 • E-Commerce Manager
 • Media Planning Agency
 • Sales and Marketing Manager
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than fourteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งาน Help Desk งาน IT Support
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • 1-2 year of working experience as a Technical Support engineer
 • 1-2 year of working experience and practices of ITSM or ITIL framework
 • Fluent in English and Thai
14 วันที่ผ่านมา
Listed more than twelve days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

฿40,000 – ฿45,000 per month
subClassification: งานวิศวกร - ซอฟต์แวร์
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Good command in English. He/she will work closely with IT team in Korea.
 • A person who understands well in Web OS and Android application (iOS is a plus).
12 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirteen days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

฿32,000 per month
subClassification: งานผู้ช่วยการตลาด/งานผู้ประสานงานการตลาด
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • POSM (New Campaign & Monthly Promotion)/ In-Store Communication
 • Trade Marketing
 • Marketing Branding
13 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿30,000 – ฿45,000 per month
subClassification: งานสื่อสารการตลาด
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • Chance to work with global luxury brands
 • At least 3 years of experience in PR and digital marketing
 • Chance to travel domestically and internationally
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than sixteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสื่อสารการตลาด
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • 3-5 yrs in Content Creator, Writing skill
 • Branding, PR, MKT communication
 • SEO, Digital MKT, English
16 วันที่ผ่านมา
Listed more than seventeen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานธุรการ
classification: งานธุรการ
 • Bachelor Degree, Payroll, HRM, English
 • processing the payroll including staff movement, incentive report
 • Focus on payroll service, contact with clients
17 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirteen days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

฿45,000 – ฿60,000 per month
subClassification: งานบัญชีการเงินและงบการเงิน
classification: งานบัญชี
 • Accountant
 • Account Payable Assistant
 • AR Analyst Assistant
13 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿25,000 – ฿35,000 per month
subClassification: งานวิเคราะห์และจัดทำรายงาน
classification: งานเหมืองแร่ งานทรัพยากรและพลังงาน
 • Data Management
 • Data Operation
 • Pricing & Strategy Advisor
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than seventeen days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

฿45,000 – ฿50,000 per month
subClassification: งานธุรการ
classification: งานธุรการ
 • Chinese Translator
 • Chinese Speaking
 • Admin Support Chinese Speaking
17 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿90,000 – ฿120,000 per month
subClassification: งานนำเข้า งานส่งออก งานศุลกากร
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Export Import
 • Trade Compliance
 • Customs License Specialist is preferred
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than seventeen days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

฿60,000 – ฿70,000 per month
subClassification: งานผู้จัดการการเงิน/งานผู้ควบคุมการเงิน
classification: งานบัญชี
 • Business Controller Specialist
 • Finance Specialist
 • Strategic Finance Business
17 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿60,000 – ฿80,000 per month
subClassification: งานขาย/งานดูแลลูกค้า
classification: งานขาย
 • Good English skill
 • Skills in Excel, PowerPoint, Power BI are required
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿50,000 – ฿60,000 per month
subClassification: งานแรงงานสัมพันธ์
classification: งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร
 • Well-known global retail company
 • Strong experience in people engagement
 • Be an Initiative and project leader in an dynamic Environment
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานดูแลร้านค้า
classification: งานสินค้าขายปลีกและอุปโภคบริโภค
 • Store manager
 • Sporting Brand
 • Sales
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than eighteen days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

฿100,000 – ฿150,000 per month
subClassification: งานกฎหมายองค์กรและการค้า
classification: งานกฎหมาย
 • Legal Counsel
 • Law
 • Legal and Corporate Compliance Officer
18 วันที่ผ่านมา
Listed more than four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿150,000 – ฿190,000 per month
subClassification: งานบริหาร
classification: งานขาย
 • Country Sales Leader (Thailand)
 • Food Products' Sales and Marketing
 • Location: Gaysorn Tower, Pathumwan, Bangkok
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿30,000 – ฿45,000 per month
subClassification: งานบริหาร - ภายในองค์กร
classification: งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร
 • Japanese speaking
 • Human resources
 • Trading company
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than ten days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿30,000 – ฿40,000 per month
subClassification: งานบริหาร - สโตร์
classification: งานสินค้าขายปลีกและอุปโภคบริโภค
10 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานธนาคาร - ลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน
classification: งานธนาคาร งานการเงิน
 • Works with sustainable banking
 • Experience with corporate clients
 • Well familiar of financial products
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty six days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

฿55,000 – ฿60,000 per month
subClassification: งานวิศวกรไฟฟ้า/งานวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์
classification: งานวิศวกรรม
 • There is an opportunity to renew contract
 • Fluent in English both speaking and writing is advantaged
 • Knowledge of PLC programming Allen Bradley, Omron, and Siemens is advantaged
26 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

฿35,000 – ฿40,000 per month
subClassification: งานผู้ช่วยผู้ทำบัญชี
classification: งานบัญชี
 • Knowledge of the registration process of vehicle imports
 • Good English & strong excel
 • Bachelor degree of any field
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than twelve days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

฿20,000 – ฿25,000 per month
subClassification: งานการตลาดทางตรง งานการตลาด CRM
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
12 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿60,000 – ฿90,000 per month
subClassification: งานสื่อสารการตลาด
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
13 วันที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

เลือกงาน

แสดงรายละเอียดที่นี่