0 งานที่ Big Star Co., Ltd.
แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than sixteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานฝึกอบรมงานฝึกอบรม
classification: งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร(งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร)
  • Bachelor's or Master's degree in Human Resources,
  • Business Administration, or a related field.
  • 5 years for design curriculums and competencies fr
16 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿25,000 – ฿37,500 per month
subClassification: งานวิศวกรกระบวนการผลิตงานวิศวกรกระบวนการผลิต
classification: งานวิศวกรรม(งานวิศวกรรม)
  • ความสามารถพิเศษในระบบ Ms , Kaizen, Lean และคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office
  • ประกันชีวิต เงินโบนัสตามผลงานประจำปี ประกันสังคม สัมนาท่องเที่ยวประจำปี
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
22 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿26,000 – ฿39,000 per month
subClassification: งานประกันคุณภาพ งานควบคุมคุณภาพงานประกันคุณภาพ งานควบคุมคุณภาพ
classification: งานการผลิต งานขนส่ง(งานการผลิต งานขนส่ง)
  • ความสามารถพิเศษในระบบ Ms , Kaizen, Lean และคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office
  • ลดต้นทุนการผลิต ลดเวสาการผลิต เพิ่ม Productivity ในการผลิต
  • ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความสามารถในการปฎิบัติหน้าที่ให้เป็นที่น่าพอใจ
25 วันที่ผ่านมา
ใกล้หมดอายุ
แก้ไขการค้นหาของฉัน

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

เลือกงาน

แสดงรายละเอียดที่นี่