Listed more than eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿20,000 – ฿29,999 per month
subClassification: งานขาย/งานดูแลลูกค้า
classification: งานขาย
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์งานขายและนักศึกษาจบใหม่
 • มองการเติบโต และพัฒนาตนเอง
 • รักงานขายและการบริการ
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿17,000 – ฿24,000 per month
subClassification: งานคลังสินค้า งานจัดเก็บ งานจัดจำหน่าย
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
4 นาทีที่ผ่านมา
Listed more than five days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

฿19,000 – ฿28,000 per month
subClassification: งานผู้ช่วยส่วนตัว งานเลขานุการ
classification: งานธุรการ
5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานคลังสินค้า งานจัดเก็บ งานจัดจำหน่าย
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿30,000 – ฿40,000 per month
subClassification: งานธุรการ
classification: งานธุรการ
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than fifty six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿18,000 – ฿22,000 per month
subClassification: งานขาย/งานดูแลลูกค้า
classification: งานขาย
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ หยุดไม่ตรงวันเสาร์ - อาทิตย์
 • มีโอกาสเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ
 • ค่าคอมมิสชั่น และโบนัสสูง
56 นาทีที่ผ่านมา
Listed more than six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานประกันภัยอื่น ๆ งานกองทุนเกษียณอื่น ๆ
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
 • Life Insurance Trainer
 • insurance Training
 • Insurance Academy
6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานฝึกอบรม
classification: งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร
 • ปสก.ในสายงานพัฒนาและฝึกอบรม 3 ปี+
 • Microsoft Office (Excel/Power Point) ในระดับดี
 • ประกันกลุ่ม, PVD, พักร้อน, โบนัส ฯ
6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿20,000 – ฿24,999 per month
subClassification: งานพนักงานต้อนรับ
classification: งานธุรการ
 • Location: BTS Promphong / MRT Sukhumvit
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี/ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • เงินเดือน 18,000-25,000 และสวัสดิการอื่น ๆ
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿16,000 – ฿20,000 per month
subClassification: งานเจ้าหน้าที่บัญชี/งานเจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
classification: งานบัญชี
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿20,000 – ฿30,000 per month
subClassification: งานขาย/งานดูแลลูกค้า
classification: งานขาย
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์งานขายและนักศึกษาจบใหม่
 • มองการเติบโต และพัฒนาตนเอง
 • รักงานขายและการบริการ
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿15,000 – ฿20,000 per month
subClassification: งานก่อสร้างอื่น ๆ
classification: งานก่อสร้าง
5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿20,000 – ฿25,000 per month
subClassification: งานบัญชีการเงินและงบการเงิน
classification: งานบัญชี
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานธนาคารอื่น ๆ งานการเงินอื่น ๆ
classification: งานธนาคาร งานการเงิน
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿18,000 – ฿20,000 per month
subClassification: งานเจ้าหน้าที่บัญชี/งานเจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
classification: งานบัญชี
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานโฆษณาอื่น ๆ งานศิลปะอื่น ๆ งานสื่ออื่น ๆ
classification: งานโฆษณา งานศิลปะ งานสื่อ
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบัญชีลูกหนี้/งานสินเชื่อ
classification: งานบัญชี
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานนักวิเคราะห์ธุรกิจ/งานนักวิเคราะห์ระบบ
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • ปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาการคอมฯ หรือสาขาที่่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ IT Audit อย่างน้อย 5 ปี
 • มีวุฒิบัตร Certified Information Systems Auditor : CISA
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than ten days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿20,000 – ฿29,999 per month
subClassification: งานขาย/งานที่ปรึกษาการขาย
classification: งานขาย
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีโอกาสเลื่อนตำแหน่งตามผลงาน
10 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานธุรการ
classification: งานธุรการ
 • General affairs, GA
 • BTS Ratchathewi
 • Financial service, Banking
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานเจ้าหน้าที่บัญชี/งานเจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
classification: งานบัญชี
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than ten days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานขาย/งานดูแลลูกค้า
classification: งานขาย
 • 10 years experience in Modern Trade & Distribution
 • Trade marketing strategies
 • Proactive, Result-Oriented, Work under pressure
10 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานธนาคารอื่น ๆ งานการเงินอื่น ๆ
classification: งานธนาคาร งานการเงิน
 • ปริญญาตรี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ชอบงานบริการ
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿15,000 – ฿22,500 per month
subClassification: งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿30,000 – ฿35,000 per month
subClassification: งานขาย/งานดูแลลูกค้า
classification: งานขาย
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than ten days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผู้ช่วยการตลาด/งานผู้ประสานงานการตลาด
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • Maintain and control sales to achieve targets
 • Oversee and organize sales promotion plans
 • A clear understanding of cosmetic productions
10 วันที่ผ่านมา

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกประกาศงาน

เลือกประกาศงานด้านซ้ายเพื่อดูรายละเอียด