แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than twenty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆงานอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ
classification: งานอสังหาริมทรัพย์(งานอสังหาริมทรัพย์)
  • มี ปสก.บริหารรายได้-การเงินธุรกิจพัฒนาที่ดินเชิงเกษตร-เชิงพาณิชย์(การท่องเที่ยว)
  • มี ปสก.จัดโครงการ มีทักษะเจรจาต่อรอง-สื่อสารที่ดี สามารถนำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล
  • มีปสก. In&External Auditor (CPA) มี ค.เข้าใจ/ว่องไวในตัวเลข/วิเคราะห์ข้อมูล
20 วันที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

เลือกงาน

แสดงรายละเอียดที่นี่