แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿27,000 – ฿40,000 per month
subClassification: งานตรวจสอบบัญชี - ภายในองค์กร
classification: งานบัญชี
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรเครื่องกล
classification: งานวิศวกรรม
 • วิศวกรรม สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า สิ่งแวดล้อม เคมี คอมฯ
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบผลิตน้ำประปา
 • มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานขาย/งานดูแลลูกค้า
classification: งานขาย
 • จบปริญญาตรี บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรเกรม MS Office พื้นฐานได้ (Excel, Power Point, Word)
 • หากมีรถยนต์เป็นของตัวเองจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานขาย/งานดูแลลูกค้า
classification: งานขาย
 • มีประสบการณ์ด้านเกี่ยวกับธุรกิจส่งออกอาหาร
 • สามารถพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • หากได้ภาษาที่ 3 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานขาย/งานดูแลลูกค้า
classification: งานขาย
 • มีประสบการณ์ขายเครื่องทำน้ำอุ่น/ร้อนในกลุ่มร้านค้า
 • บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานขายและงานบริการ
 • มีเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมันรถ คอมมิชชั่น
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบัญชีการเงินและงบการเงิน
classification: งานบัญชี
 • AP, AR and GL
 • Taxes
 • Reconciliation and Accounting Closing
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿35,000 – ฿45,000 per month
subClassification: งานวิศวกรเครื่องกล
classification: งานวิศวกรรม
 • เงินเดือน35,000-45,000บาท
 • จบป.ตรี ด้านวิศวกรรม เกรดมากกว่า3.0
 • สวัสดิการ OPD 20,000 บาท/ปี และครอบครัว 10,000 บาท/ปี
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿25,000 – ฿30,000 per month
subClassification: งานผู้ช่วยการตลาด/งานผู้ประสานงานการตลาด
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • Marketing
 • PR Marketing
 • Marketing executive
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานขายโครงการ ให้เช่า และบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
classification: งานอสังหาริมทรัพย์
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารโครงการ
classification: งานก่อสร้าง
 • งานวางแผน (ก่อนเริ่มโครงการ)
 • จัดหาทรัพยากร (หลังจากการประมูลงานได้และตกลงราคากับผู้ว่าจ้าง)
 • งาน Survey/ งานก่อสร้าง
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿15,000 – ฿20,000 per month
subClassification: งานบริหารโครงการ
classification: งานก่อสร้าง
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿19,999 – ฿24,999 per month
subClassification: งานธุรการ
classification: งานธุรการ
 • ดูแลงานราชการ/เอกชน ประสานงานลูกค้าและทีมงาน มี Service Mindedและรับผิดชอบงาน
 • ดูบรรยากาศการทำงานที่ ​TikTok nomorework หรือ FB nomorework มาถ่ายด้วยกันได้
 • ออฟฟิศอยู่ใกล้ MRT แยกติวานนท์ เน้นคนเดินทางสะดวก ไม่เสียเวลาเดินทางเยอะ
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิเคราะห์และจัดทำรายงาน
classification: งานบัญชี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีในตำแหน่งสมุห์บัญชีอย่างน้อย 7 ปี
 • ประมาณการงบการเงิน
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผู้ช่วยส่วนตัว งานเลขานุการ
classification: งานธุรการ
 • ประสบการณ์งานเลขานุการอย่างน้อย 3 ปี
 • รองรับงานประชุม งานพิธีการของผู้บริหารระดับสูง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานโฟร์แมน/งานหัวหน้างาน
classification: งานก่อสร้าง
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานธนาคาร - ลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน
classification: งานธนาคาร งานการเงิน
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than ten days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿45,000 – ฿65,000 per month
subClassification: งานวิศวกรไฟฟ้า/งานวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์
classification: งานวิศวกรรม
 • ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม
 • ทำงานเป็นทีม
 • มีใจที่เป็นเจ้าของ
10 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานนักวิเคราะห์ธุรกิจ/งานนักวิเคราะห์ระบบ
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผู้ช่วยส่วนตัว งานเลขานุการ
classification: งานธุรการ
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿50,000 – ฿75,000 per month
subClassification: งานทรัพยากรบุคคลทั่วไป
classification: งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร
9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานพัฒนาธุรกิจใหม่
classification: งานขาย
 • มีทักษะการขายแบบ B2B ,มีประสบการณ์ใน Printing, Ink, Packaging, Paper, Chemical
 • Key account manager, Business development manager
 • มีความเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ดีเลิศ และกล้าพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจและคนทุกระดับ
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานพัฒนาธุรกิจใหม่
classification: งานขาย
 • บริหารงานด้านพื้นที่เช่า ร้านค้าในโครงการ ศูนย์การค้า เมญ่า เชียงใหม่
 • รขายพื้นที่ การบริหารพื้นที่เช่าในธุรกิจศูนย์การค้า
 • Leasing Manager
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานตรวจสอบบัญชี - ภายในองค์กร
classification: งานบัญชี
 • การสร้างมาตรฐานการทำงานกับองค์กรที่มีความมั่นคง
 • บรรยากาศการทำงานที่มีความพร้อมในการช่วยเหลือให้คำปรึกษาในการทำงาน
 • งานท้าทายในการสร้างมาตรฐานในระดับบริษัทมหาชน
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรโยธา/งานวิศวกรโครงสร้าง
classification: งานวิศวกรรม
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานอีเวนต์
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • Event Marketing
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและงานประชุมฝ่ายขาย
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานธุรการ
classification: งานธุรการ
 • ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ กฎหมาย บัญชีหรืออื่นๆ
 • มีประสบการณ์ด้านการบัญชี และหรืองานทะเบียนหุ้น อย่างน้อย 1 ปี
 • ทักษะภาษาอังกฤษระดับดี
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารโครงการ
classification: งานก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์งานสายงานก่อสร้าง อย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถบริหารทีมติดตั้งและบริหารงานโครงการได้
 • มีประสบการณ์งานระบบกันซึมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
3 วันที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

เลือกงาน

แสดงรายละเอียดที่นี่