แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than twenty five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานขาย/งานดูแลลูกค้า
classification: งานขาย
 • ผู้จัดการสาขาต่างประเทศ (Non-CLM Cluster, สาขาคุนหมิงและสาขาสิงคโปร์)
 • ปฏิบัติงานประจำประเทศจีน สามารถในการใช้ภาษาจีน ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดีมาก
 • ประสบการณ์ งานสินเชื่อธุรกิจ/สินเชื่อต่างประเทศ งานปรับปรุง โครงสร้างหนี้
25 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสินเชื่อ
classification: งานธนาคาร งานการเงิน
 • การปรับปรุงโครงสร้างหนี้
 • การบริหารหนี้ NPLs
 • การเจรจาต่อรองกับลูกหนี้
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานภาษี
classification: งานบัญชี
 • งานควบคุมบัญชีตลาดเงินตลาดทุน (Global Market Account Control)
 • ดูแลการตรวจสอบข้อมูลสินเชื่อในระบบ Oracle GL
 • ควบคุมและดูแลการจัดทำ / สอบทาน Checklist IFRS9
13 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานขาย/งานดูแลลูกค้า
classification: งานขาย
 • ดูแลพื้นที่รับผิดชอบพื้นที่การขายบัครเครดิตภาคเหนือ
 • สนับสนุนหัวหน้างานขายและทีมงานขาย
 • บริหารทีมงานวางแผนงานการขาย
20 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานขาย/งานที่ปรึกษาการขาย
classification: งานขาย
 • ดูแลพื้นที่รับผิดชอบพื้นที่การขายบัครเครดิตภาคใต้
 • สนับสนุนหัวหน้างานขายและทีมงานขาย
 • บริหารทีมงานวางแผนงานการขาย
28 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานนำเข้า งานส่งออก งานศุลกากร
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • มีประสบการณ์ งานสินเชื่อธุรกิจ/สินเชื่อต่างประเทศ งานปรับปรุงโครงสร้างหนี้ > ปี
 • หากมีประสบการณ์ทำงานในต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก
25 วันที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

เลือกงาน

แสดงรายละเอียดที่นี่