แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than fifteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿35,000 – ฿50,000 per month
subClassification: งานเหมืองแร่ - งานวิศวกร งานบำรุงรักษา
classification: งานเหมืองแร่ งานทรัพยากรและพลังงาน
 • ดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อคัดเลือกพื้นที่ขายที่เหมาะสมยอดขายตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ดำเนินการต่อรองราคาการเช่าพื้นที่ , ค่าเช่า และค่าสาธารณูปโภคสำหรับเปิดสาขาใหม่
15 วันที่ผ่านมา
Listed more than sixteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร
classification: งานขาย
 • มีประสบการณ์ขายเหล็กเส้น พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้การเจรจาทางธุรกิจและทักษะด้านการขาย
 • วุฒิ-ปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
16 วันที่ผ่านมา
Listed more than fourteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานภาษี
classification: งานบัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความชำนาญด้านหลักการทางด้านบัญชี สามารถไขปัญหาในทางบัญชีได้
 • มีความรู้ด้านภาษีอากรเป็นอย่างดี
14 วันที่ผ่านมา
Listed more than seventeen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบัญชีลูกหนี้/งานสินเชื่อ
classification: งานบัญชี
 • Debt Restructuring, Track and resolve debts
 • BTS Ratchathewi
 • Financial service, Banking
17 วันที่ผ่านมา
Listed more than sixteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿40,000 – ฿60,000 per month
subClassification: งานพัฒนาธุรกิจใหม่
classification: งานขาย
16 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty one days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานพัฒนาธุรกิจใหม่
classification: งานขาย
 • มี Commision ให้ โอกาสเติบโตสูง
 • ได้ติดต่อลูกค้าต่างประเทศใช้ภาษาอังกฤษ
 • ได้ทำงาน project ร่วมกับลูกค้าระดับโลกต่างประเทศ
21 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty one days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน
classification: งานธนาคาร งานการเงิน
 • ปริญญาตรี/โท ด้านบริหารธุรกิจ / การเงิน / การจัดการ / การลงทุน / เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการลงทุน การเงิน การจัดการ งานที่ปรึกษาทางการเงิน
 • มีความรู้ด้านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ไพรเวทอิควิตี้
21 วันที่ผ่านมา
Listed more than fourteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานขาย/งานดูแลลูกค้า
classification: งานขาย
14 ชั่วโมงที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

เลือกงาน

แสดงรายละเอียดที่นี่