Listed more than twelve days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานนักวิเคราะห์ธุรกิจ/งานนักวิเคราะห์ระบบ
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • มีความรู้ด้าน Hardware Software และNetwork
 • มีความรู้ด้านวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์
 • จัดอบรมและจัดทำคู่มือเอกสารประกอบการพัฒนา
12 วันที่ผ่านมา
Listed more than nineteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿25,000 – ฿37,000 per month
subClassification: งานนักวิเคราะห์ธุรกิจ/งานนักวิเคราะห์ระบบ
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • ประสานงานกับผู้ใช้เพื่อทราบความต้องการในการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบภายในองค์กร
 • จัดทำคู่มือกับเอกสารการทำงานของระบบ ER Diagram, DFD, อื่นๆ
 • มีประสบการณ์ 3 ปีในการเป็นนักวิเคราะห์ระบบหรือที่เกี่ยวข้อง
19 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty one days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

subClassification: งานวิศวกร - ซอฟต์แวร์
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
21 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานนักวิเคราะห์ธุรกิจ/งานนักวิเคราะห์ระบบ
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • ประสานงาน ควบคุม พัฒนา ทดสอบ Application/Software
 • ประสบการณ์ด้าน Project Management, BA, SA, Tester
 • ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ และนำมาประยุกต์ใช้งาน
22 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานนักวิเคราะห์ธุรกิจ/งานนักวิเคราะห์ระบบ
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • ป.ตรี คอมพิวเตอร์ บริหาร/เทคโนโลยีสารสนเทศ วิเคราะห์/ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบได้
 • หากมีประสบการณ์ Support ระบบ SAP HANA (FI,CO,MM,PS) จะได้พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เพื้นฐานกระบวนทางธุรกิจ วิเคราะห์ แก้ปัญหา ให้คำปรึกษาระบบ/ขั้นตอนได้
26 วันที่ผ่านมา

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกประกาศงาน

เลือกประกาศงานด้านซ้ายเพื่อดูรายละเอียด