การทำแผนการพัฒนาบุคลากรแบบ WinWin สำหรับ HR ยุคใหม่

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          ทราบหรือไม่ว่า องค์กรใหญ่ระดับโลกประสบความสำเร็จได้อย่างไร นอกจากการมี Know-How ในเรื่องธุรกิจ และการวางแผน งานที่ชัดเจนแล้ว การพัฒนา ศักยภาพของบุคลากรเป็นเรื่องหนึ่งที่องค์กรระดับแนวหน้าเหล่านี้ไม่เคยละเลย โดยผู้บริหารระดับสูงจะ ให้คุณค่ากับ HRD : Human Resources Development เท่ากับ HRM: Human Resources Management เลยทีเดียว ซึ่งกว่า 70% ของ องค์กรเหล่านี้จะมีฝ่าย HRD ทำงานร่วมกับ Business Unit แต่ละฝ่ายอย่างใกล้ชิดและเข้มข้น เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วมกันอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจน

          มีผู้กล่าวว่า ธุรกิจโลกปัจจุบันนี้ ไม่ได้แข่งกันที่ศักยภาพในการผลิต หรือเพียงแค่ศักยภาพในการสร้างแบรนด์ หรือทำตลาด เท่านั้น แต่เป็นการแข่งขันกันด้วย “คน” หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ พลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรที่ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภท manufacturing หรือ ประเภทการค้าและการบริการทุกแห่งขาดไม่ได้ก็คือ คนนั่นเอง เช่น Philosophy ของกาแฟแบรนด์ดัง Starbucks ที่ว่า “เราไม่ได้ขายกาแฟ แต่เราขาย “คน” ที่มาเสิร์ฟกาแฟต่างหาก” ข้อความนี้แสดงให้เห็นว่า Starbucks ใส่ใจและทุ่มเทในการ สร้างพนักงานให้บริการได้อย่างเป็นเลิศ ไม่แพ้การคัดเกรดกาแฟระดับพรีเมี่ยมเช่นกัน

          ดังนั้นองค์กรใดมี Workforces ที่มากด้วยความสามารถที่เรียกว่าระดับครีมหรือกลุ่ม Talented แล้ว ย่อมมีชัยไปกว่าครึ่งเช่นกัน อย่างไรก็ดีการจัดจ้างพนักงาน โดยการมองหาผู้ที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมตาม Competency ก็เป็นสิ่งที่ HR ทุกองค์กรปฏิบัติ แต่ HRD ก็เป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้เช่นกัน เนื่องจากความเปลี่ยนแปลง ในโลกธุรกิจเกิดขึ้นอยู่ทุกวินาที นอกจากองค์กรจะต้องการคนที่มี ศักยภาพสูงแล้ว ยังต้องการคนที่มีพัฒนาการอย่างสม่ำเสมออีกด้วย

          เมื่อพูดถึงเรื่องงบประมาณในการสร้าง HRD แล้ว แต่ละองค์กรจะให้งบฯ มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการประเมินคุณค่า หรือ Value ของแต่ละที่ ซึ่งในบางองค์กร
จะใช้จ่ายกับการอบรมค่อนข้างมาก เช่น การส่งพนักงานออกไปอบรมตามสถาบันต่างๆ หรือการจัด In-House Training ซึ่งโดยมาก จะมีการวัด ROI : Return on Investment ที่ชัดเจน เพื่อประเมินผลที่ได้ อย่างไรก็ตาม การประเมิน ROI นี้เป็นสิ่งที่วัดให้เห็นเป็นตัวเลขได้ค่อนข้างยาก

แผนการพัฒนาบุคลากร          แต่หากเรามองอย่างลึกซึ้งแล้ว การอบรมหรือทำแผนการพัฒนาบุคลากรนี้ให้ประโยชน์แบบ WinWin ต่อทั้งองค์กรและบุคลากร เนื่องจากหากมองในแง่ของ HRM แล้ว การจัดอบรมหรือการพัฒนาแผน IDP : Individual Development Plan เป็นส่วนหนึ่งในแผน Compensation & Rewards เลยทีเดียว หลายองค์กรให้คุณค่า การอบรมว่าเป็นการจัด benefit อย่างหนึ่งให้กับพนักงาน เนื่องจากในทุกๆ วันที่พนักงานปฏิบัตินั้น ถือได้ว่าบริษัทได้ ROI จากตัวพนักงานแล้ว บริษัทจึงถือโอกาสคืน benefit ให้กับพนักงานได้พัฒนาตนเอง เป็นการแลกเปลี่ยน ซึ่งสิ่งสำคัญของ benefit ประเภทนี้ที่เรียกว่า WinWin ก็เนื่องจาก เมื่อส่งพนักงานไปอบรมและวัดผล เรียบร้อยแล้ว บริษัทยังสามารถได้ผลประโยชน์กลับคืนจากพนักงาน โดยการนำความรู้ความชำนาญที่ได้ไปใช้ในการทำงานต่อๆ ไปด้วย เรียกได้ว่าคุ้มค่าทั้งองค์กร และบุคลากรเลยทีเดียว

บทความยอดนิยม
ต้อนรับกระแสแห่งเดือน Pride Month กับเรื่องราวของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBTQ+ ซึ่งจากที่ผ่านมารวมไปถึง ณ ป...
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังวางแผนลาออกจากงานอยู่ แถมงานใหม่ก็ยังหาไม่ได้ เรียกได้ว่าออกไปก็อาจจะยังต้องอยู่ว่าง ๆ รอหางานใ...
ช่วงนี้หลาย ๆ คนน่าจะอยู่ในสถานะ WFH กันเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ต้องมีการปรับตัวในหลาย ๆ ด้าน ทั้งวิถีชีวิต การทำงานรวมถึง......

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top