5 ปัจจัยที่ทำให้คนทำงานไม่มีความสุขกับงานปัจจุบัน

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าการทำงานโดยที่คนทำงานไม่มีความสุขนั้นส่งผลกระทบทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นผลงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ องค์กรไม่มีความก้าวหน้า ลองมาดูกันว่า จากผลสำรวจดัชนีความสุขของพนักงาน ประจำปี 2558 โดย jobsDB อะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้พนักงานไม่มีความสุขกับการทำงาน

ปัจจัยไม่มีความสุขกับงาน

ระบบการทำงานขององค์กร

          บางครั้งองค์กรที่มีขั้นตอนในการทำงานที่เยอะหรือระบบอนุมัติหลายขั้นตอนอาจจะมีส่วนบั่นทอนความสุขของคนทำงานได้เช่นกัน เพราะพวกเขามองว่าบางครั้งระบบระเบียบในการเดินเรื่องหลายขั้นตอนทำให้เสียเวลา หรือบางครั้งคนทำงานพบปัญหาในการทำงานหลายอย่าง แต่เมื่อแจ้งปัญหาไปยังหัวหน้างานจำเป็นต้องรอให้ผ่านกระบวนการตามขั้นตอน ซึ่งอาจจะไม่ทันท่วงที หรือล่าช้าเกินไป ตรงนี้คนทำงานบางคนมองว่าเป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากขั้นตอนการทำงานที่บางครั้งส่งผลให้งานที่พวกเขารับผิดชอบล่าช้า ไม่เป็นไปตามกำหนดทำให้พวกไม่มีความสุขในการทำงานได้เช่นเดยวกัน

เงินเดือน

          คนทำงานหลาย ๆ คนทุ่มเท และตั้งใจทำงานกันอย่างเต็มที่ จุดประสงค์อย่างหนึ่งของพวกเขาก็เพื่อที่จะได้ปรับเพิ่มเงินเดือน ในอัตราที่เหมาะสม แต่เมื่อถึงเวลาปรับเงินเดือน คนทำงานพวกนั้นกลับได้รับการปรับเงินเดือนที่ไม่เหมาะสมกับสิ่งที่พวกเขาทุ่มเทและตั้งใจ นี่จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนทำงานไม่มีความสุขกับการทำงานได้

บทบาทและหน้าที่ที่รับผิดชอบ

          ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ถ้าได้ทำงานที่ตัวเองถนัด หรืองานที่รัก ที่ชอบ คนทำงานก็ย่อมมีความสุขกับการทำงานด้วยกันทั้งนั้น แต่ถ้างานที่ทำมันจำเจ ไม่มีอะไรแปลกใหม่ งานนั้นก็ดูจะน่าเบื่อ และยิ่งถ้าเป็นงานที่ถูกสั่งให้ทำอย่างเดียว โดยที่ไม่ได้ออกความคิดเห็นเลย ก็จะยิ่งทำให้คนทำงานไม่มีความสุขกับงานเลย เพราะบางครั้งคนทำงานก็อยากทำอะไรที่แปลกใหม่ ท้าทายดูบ้าง และอยากออกความคิดเห็นในฐานะคนทำงาน ว่าอะไรทำได้หรือทำไม่ได้ อะไรทำแล้วดีหรือไม่ดี

ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและเจ้านาย

          แน่นอนว่าถ้าความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมทีมนั้นเป็นไปอย่างดีไม่มีปัญหางานที่ออกมาย่อมดีไปด้วย แต่ถ้าคุณมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ช่วยงาน โดนกินแรง เพื่อนชอบตามงานบ่อย ๆ หรือเจอการเมืองในออฟฟิศอาจจะทำให้รู้สึกลำบากใจ นานวันเข้าก็ไม่มีความสุขกับการทำงาน ส่งผลให้งานอาจจะออกมาล่าช้า หรือผลงานไม่เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ ในขณะเดียวกันถ้าคนทำงานต้องทำงานภายใต้หัวหน้างานที่ชอบใช้อำนาจบังคับ ไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็นของลูกน้อง หรือเจ้านายลำเอียง คอยจ้องจับผิดตลอดเวลา คนทำงานจะเริ่มอึดอัดและไม่มีความสุขกับการทำงานและส่งผลให้งานที่ออกมามีประสิทธิภาพไม่ดีเท่าที่ควรด้วยเช่นกัน

สิทธิประโยชน์และผลตอบแทนอื่น ๆ

          แต่ละองค์กรจะมีสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ หรือผลตอบแทนที่แตกต่างกันตามแต่ละองค์กร ซึ่งบางองค์กรมีสวัสดิการจริง แต่อาจไม่ครอบคลุมคนทำงานในองค์กร เรื่องนี้ก็มีผลต่อคนทำงานอยู่เหมือนกัน องค์กรจึงควรมองถึงประโยชน์ที่คนทำงานในองค์กรจะได้รับจริง ๆ เพื่อประโยชน์กับทั้งองค์กรเอง และเป็นประโยชน์กับคนทำงานด้วย

          ปัจจุบันหลาย ๆ องค์กรอาจเผชิญกับปัญหาพนักงานขาดแคลนหรือสถิติการเข้า-ออกของพนักงานสูงมากจนน่ากลัว ส่งผลให้องค์กรมีผลงานที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง หากลองนำข้อมูลเหล่านี้ไปสำรวจพนักงานของตัวเอง หรือลองนำข้อมูลเหล่านี้ไปปรับพัฒนาองค์กรให้มีบรรยากาศที่น่าทำงานมากขึ้น สร้างความสุขในการทำงานเพิ่มมากขึ้น คาดว่าน่าจะช่วยลดปัญหาเรื่องบุคลากรภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี

          รายงาน Happy Meter โดย jobsDB ประเทศไทยจัดทำขึ้นระหว่างเดือนเมษายน 2558 โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 1,452 คน เป็นผู้ตอบแบบสอบถามในฝ่ายบุคคลและธุรการ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายขายและบริการลูกค้า ฝ่ายพัฒนาธรุกิจ และฝ่ายการตลาด จากหลากหลายประเภทธุรกิจอาทิ ภาคบริการการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ การพาณิชย์และจัดส่งสินค้า โดยมีสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 83 เปอร์เซ็นต์ และที่เหลือเป็นมาจากภาคกลางและภาคตะวันออก

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

5 ปัจจัยที่ทำให้คนทำงานมีความสุขกับงานปัจจุบัน

คนทำงานมีความสุขกับงานเพราะอะไร

บทความยอดนิยม
ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเข้ามาของเทคโนโลยี เอื้อการดำเนินชีวิตของเราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และท่ามกลางความสะดวกต่าง ๆ เหล่านั้น...
บางครั้งชีวิตการเป็นมนุษย์ออฟฟิศมักไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่ละเส้นทางมักมีขวากหนามให้ต้องฝ่าฟัน จนแปรเปลี่ยนเป็นการเสี...
ว่าด้วยเรื่องของการวิเคราะห์ตนเองเพื่อนำไปสู่การพัฒนานั้น ในบางครั้งเรามักจะลืมคำนึงถึงเรื่องของแนวคิดและกลยุทธ์ในการวิเ...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top