เทคนิคเลื่อนขั้นแบบทันใจ

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          ความปรารถนาของคนทำงานทุกคนย่อมต้องการความก้าวหน้าใน หน้าที่การงาน ต้องการเติบโต ในตำแหน่งงานที่สูงขึ้นไป มีความมั่นคงมั่งคั่งมากขึ้น มีอำนาจเพิ่มขึ้น ได้รับความเคารพนับถือ มากขึ้น นำมาซึ่งความสุข ความสำเร็จในชีวิตแต่กว่าจะถึงจุดนั้นที่ทุกคนปรารถนา ต้องมีการแข่งขัน การแสดงออก ถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมในการได้รับพิจารณาเลื่อนขั้นมีความสามารถที่โดดเด่นเข้าตา นายจ้างท่ามกลางพนักงานคนอื่น ๆ ที่รอคอยโอกาสดี ๆ นี้เช่นกันในปัจจุบันคนรุ่นใหม่ที่เติบโต ในหน้าที่การงานได้เร็วมีไม่น้อยที่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอย่าง รวดเร็ว แม้ชั่วโมงบินจะยังไม่สูง เท่าไรนัก คนเหล่านี้ มีเคล็ดลับอย่างไร ถึงได้ก้าวไปสู่ตำแหน่งสูง ๆ ได้แบบทันใจ เรานำมาเปิดเผยให้คุณได้ทราบกันที่นี่แล้ว

          1. ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีเลิศ งานที่สำเร็จลุล่วงผ่านกระบวนการคิดสร้างสรรค์มาอย่างดี ไม่เพียงทำให้คุณไปถึงเป้าหมาย และบรรลุความคาดหวังของนายจ้างเท่านั้น แต่ยังสร้างความประทับใจให้กับนายจ้างอีกด้วย

          2. เสนอตัวทำงานที่นอกเหนือไปจากงานในหน้าที่ คุณจะมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเมื่ออุทิศตนทำงานของส่วนร่วมหรืองานอื่น ๆ ของบริษัท ซึ่งแสดงถึงความจงรักภักดีและความปรารถนาที่จะทุ่มเทเพื่อความก้าวหน้าของ บริษัท

          3. แต่งกายให้น่าประทับใจ ยิ่งคุณแต่งกายดีเพียงไร คุณยิ่งเกิดความมั่นใจเพิ่มขึ้นเท่านั้น ซึ่งทำให้ผลงานของคุณดีขึ้นตามไปด้วย และเมื่อผลงานโดดเด่นตัวคุณก็จะโดดเด่นในสายตานายจ้างเช่นกัน

          4. ทำตัวให้อยู่ในสายตา ยิ่งนายจ้างเห็นคุณ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคุณ และมีปฏิสัมพันธ์กับคุณมากเท่าไร คุณจะเป็น คนแรก ๆ ที่นายจ้างนึกถึงในช่วงเวลาที่การเลื่อนขั้นมาถึง

เทคนิคเลื่อนขั้น          5. เอ่ยถามถึงการเลื่อนขั้นไปตามตรง แสดงให้นายจ้างเห็นว่าคุณมีความกระตือรือร้นที่จะเติบโตและก้าวหน้าใน หน้าที่การงาน สิ่งนี้จะนำคุณไปสู่การเป็นพนักงานแถวหน้า หากมีตำแหน่งงานว่าง แต่นายจ้างไม่ทันได้นึกถึงคุณ คุณอาจถูกมองข้ามไป และสูญเสีย โอกาสให้กับพนักงานที่แสดงความปรารถนาให้นายจ้างทราบ ดังนั้นจงประกาศเจตนารมณ์ให้ทุกคนรับทราบว่าคุณมีความพร้อมที่จะก้าวขึ้น ไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

          เมื่อคุณมีความพร้อมจงแสดงออก ถึงความพร้อมนั้น ทำให้นายจ้างเห็นว่าคุณนี่แหละคือคนที่เหมาะสมที่จะส่งเสริมให้เกิดความก้าว หน้า อายุเป็นเพียงตัวเลข แม้คุณจะยังมีอายุน้อยกว่าพนักงานคนอื่น ๆ แต่คุณก็สามารถเติบโตได้ เพียงคุณมีความมั่นใจที่จะทำมัน

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสได้เงินเดือนสูง

รู้จักจัดเวลา เพิ่มคุณค่าให้ผลงาน

บทความยอดนิยม
           เมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังไม่บรรเทาความรุนแรง เราได้เห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตมีปริมาณส...
           ในช่วงเวลาที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังไม่คงที่ การตรวจหาเชื้อโควิดที่โรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่าง ๆ...
           Life goal หรือ เป้าหมายชีวิต เป็นหมุดหมายหรือรางวัลใหญ่ของชีวิตที่หล...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top