เงินเดือนข้าราชการ ป.ตรี 15,000 บาทอนุมัติแล้ว

salary-feb12-s          ข้าราชการได้เฮสมใจ! คณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบปรับโครงสร้างเงินเดือนข้าราชการทั้งระบบ ปริญญาตรีขั้นต่ำ 15,000 บาท ปริญญาโทขั้นต่ำ 17,500 บาท ภายใน 2 ปี โดยให้ความเห็นชอบกฎ ก.พ.ว่าด้วยเรื่องการปรับเงินเดือนข้าราชการ พ.ศ. 2555 เพื่อปรับโครงสร้างเงินเดือนข้าราชการ 15,000 บาทต่อเดือน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยมีผล ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2555 เป็นต้นไป

 

          ทั้งนี้ โครงสร้างเงินเดือนข้าราชการใหม่จะเป็น ดังนี้

วุฒิ

เงินเดือน

เดิม

ปี 2555

ปี 2556

ปวช.

6,410 บาท

7,620 – 8,080 บาท

9,000 – 9,900 บาท

ปวส.

7,670 บาท

9,300 – 9,860 บาท

10,500 – 11,550 บาท

ปริญญาตรี

9,140 บาท

11,680 – 12,390 บาท

15,000 – 16,500 บาท

ปริญญาโท

12,600 บาท

15,300 – 16,220 บาท

17,500 – 19,250 บาท

ปริญญาเอก

17,010 บาท

19,000 – 20,140 บาท

21,000 – 23,100 บาท

          ทั้งนี้ ในส่วนของข้าราชการวุฒิ ปวช. และ ปวส. จะได้รับค่าครองชีพเพิ่มอีกเดือนละ 1,500 บาท ส่วนวุฒิปริญญาตรี จะได้รับค่าครองชีพเพิ่มรวมเป็น 15,000 บาท

ที่มา : ครอบครัวข่าว 3


เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
ผลสำรวจเผย 3 อุตสาหกรรมปรับเงินเดือน รับโบนัสสูงสุด
ลดเงินสมทบประกันสังคมปี 2555
ค่าซ่อมบ้านและรถที่ถูกน้ำท่วมนำไปลดหย่อนภาษีได้