เคล็ดไม่ลับในการสัมภาษณ์งาน

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          การสัมภาษณ์งานเป็นโอกาสที่สำคัญยิ่งในการแสดงให้ นายจ้างเห็นคุณสมบัติของ ผู้สมัครงานว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงไรกับ ตำแหน่งงานที่เปิดรับ หากผู้สมัครมีการเตรียมตัวมาอย่างดี ย่อมสามารถทำให้นายจ้างมั่นใจได้ว่า คุณคือผู้ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานดังกล่าวมากที่สุด โดยเคล็ด (ไม่) ลับในการสัมภาษณ์งานที่ผู้สมัครงานไม่ควรมองข้าม มีดังนี้

          การเตรียมตัว

 • เคล็ดลับสัมภาษณ์งานหาข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัทที่จะไปสัมภาษณ์ให้มากที่สุด
 • ศึกษาคุณสมบัติที่บริษัทต้องการจากประกาศรับสมัครงานให้ละเอียด
 • เตรียมตัวในการแนะนำตัว บอกเล่าถึงประสบการณ์การทำงานของคุณโดยย่อ ทั้งนี้ควรเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับตำแหน่งงานที่คุณสมัครให้มากที่สุด
 • เตรียมพร้อมสำหรับคำถามยอดฮิต เช่น “ทำไมเราถึงต้องจ้างคุณ” “ทำไมคุณถึงสนใจในงานนี้” “จุดแข็งและจุดอ่อนของคุณคืออะไร” เป็นต้น
 • เตรียมตัวตอบคำถามเกี่ยวกับเพื่อน หรือความสัมพันธ์ในที่ทำงานด้วย คำถามนี้จะเป็นการประเมินคุณในเรื่องทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน และคนรอบข้างคุณ

          บุคลิกภาพ

 • บุคลิกต้องดูดี หน้าตาสดชื่น ทรงผมเรียบร้อย ไม่กระเซอะกระเซิง
 • แต่งตัวเรียบร้อย เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สมัคร
 • ไม่เคี้ยวหมากฝรั่ง ไม่สูบบุหรี่

          ถึงเวลาสัมภาษณ์

 • ไปให้ถึงที่นัดหมายก่อนเวลานัด
 • หากทราบชื่อผู้สัมภาษณ์มาก่อนให้กล่าวสวัสดี พร้อมกับเอ่ยชื่อผู้สัมภาษณ์ด้วย
 • แสดงความสุภาพ และยิ้มแย้มกับทุกคนที่คุณพบ
 • อย่าตื่นเต้น พยายามตอบคำถามอย่างมีสติ คิดให้ดีก่อนจะพูดอะไรออกไป
 • เลือกใช้ถ้อยคำให้เหมาะสม หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์สแลง
 • ให้ความร่วมมือและแสดงความกระตือรือร้น
 • ใช้ภาษากายแสดงความสนใจ สบตาผู้สัมภาษณ์เป็นระยะ
 • ถามคำถามเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่คุณสมัคร และข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม ระวังอย่าถามคำถามที่สามารถหาคำตอบได้ง่าย ๆ จากเว็บไซต์บริษัท
 • อย่าเพิ่งถามเรื่องเงินเดือน และสวัสดิการ จนกว่าจะมีแนวโน้มว่าคุณจะได้งานนั้น
 • ขอบคุณผู้สัมภาษณ์ก่อนออกจากห้องสัมภาษณ์
 • หลังการสัมภาษณ์ อย่าลืมส่งจดหมายขอบคุณไปยังผู้สัมภาษณ์ด้วย

เอกสารที่ต้องเตรียมไปในวันสัมภาษณ์งาน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ประวัติการทำงาน (Resume)
 • ใบรับรองผลการศึกษา
 • หนังสือรับรองการทำงาน
 • ตัวอย่างผลงาน

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เมื่อต้องเข้าสัมภาษณ์งาน

คำถามสัมภาษณ์งานที่ต้องตอบอย่างมืออาชีพ

Scroll to Top