วิธียกเลิกนัดสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ

          การยกเลิกนัดสัมภาษณ์งานไม่ใช่เรื่องผิดแต่ควรแจ้งให้ฝ่ายบุคคลของทางบริษัทได้ทราบถึงเหตุผลที่ไม่สามารถไปสัมภาษณ์งานได้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้นัดสัมภาษณ์งานได้นัดสัมภาษณ์ผู้สมัครงานท่านอื่น โดยไม่เป็นการเสียเวลาของทุกฝ่าย ดังนั้น วิธีการยกเลิกนัดสัมภาษณ์งาน ควรมีวิธีการบอกยกเลิกที่ไม่เสียมารยาท และไม่ทำให้ชื่อของคุณติด Blacklist ตามมา วิธีการแจ้งยกเลิกการนัดสัมภาษณ์งานมีดังนี้

  • วิธียกเลิกนัดสัมภาษณ์งานเมื่อทราบว่าไม่สามารถไปสัมภาษณ์งานตามนัดได้ ควรแจ้งผู้นัดสัมภาษณ์งานทันที
  • ขณะสนทนากับผู้นัดสัมภาษณ์งาน ควรใช้ถ้อยคำที่สุภาพ บอกถึงเหตุผลที่ไม่สามารถไปสัมภาษณ์งานได้ตามนัดหมาย
  • บอกเหตุผลการยกเลิกนัดสัมภาษณ์งาน ให้กระชับและตรงประเด็นที่สุด
  • เมื่อได้งานจากบริษัทอื่นแล้ว ควรแจ้งเหตุผลแก่ผู้นัดสัมภาษณ์อย่างสุภาพ

          การไม่มาสัมภาษณ์งานตามที่นัดหมายโดยไม่แจ้งล่วงหน้านั้น แสดงให้เห็นถึงความไม่รับผิดชอบของผู้สมัครงาน ความไม่เป็นมืออาชีพ และถือเป็นการเสียมารยาทอีกด้วย นอกจากจะไม่ได้งานแล้ว ยังอาจมีชื่อติด Blacklist ของบริษัทนั้น ๆ โอกาสที่คุณจะได้งาน ก็มีน้อยลงตามไปด้วย

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เมื่อต้องเข้าสัมภาษณ์งาน

วิธีตอบคำถามสัมภาษณ์งานสำหรับนักศึกษาจบใหม่