ภาวะผู้นำสไตล์ผู้บริหาร HR

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          ภาวะผู้นำของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นไปเพื่อช่วยทำให้บทบาท 4 บทบาทหลักของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ประกอบไปด้วยการเป็นหุ้นส่วนกลยุทธ์

  1. (Strategic Partner) การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
  2. (Change Agent) สนับสนุนความเป็นเลิศให้แก่พนักงาน
  3. (Employees’ Champion) และการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ
  4. (Administrative Expert) เกิดขึ้นจริง  อันจะทำให้เกิดการเพิ่มและสร้างมูลค่าที่จะเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดต่อองค์กร ในตอนนี้

บทบาทผู้บริหาร-hr          ส่วนอะไรคือองค์ประกอบของภาวะผู้นำสำหรับนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ควรจะเป็นในโลกปัจจุบัน ควรมีคุณสมบัติเหล่านี้ค่ะ

  1. ความเชื่อมั่นว่าภาวะผู้นำเป็นการสร้างให้เกิดแรงบันดาลใจแก่ผู้อื่นเพื่อปลดปล่อยพลังการกระทำ 
  2. ควรค้นหาว่า อะไรคือปัจจัยที่จะส่งผลต่อการสร้างแรงบันดาลใจ และต้องการความสามารถเชิงสมรรถนะ(Competency) อะไรเพื่อทำให้เกิดปัจจัยดังกล่าว โดยการศึกษาจากแนวคิดต่าง ๆ และเรียนรู้จากนักบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้แสดงบทบาทผู้นำที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในองค์กรและนอกองค์กรของตน

บทความยอดนิยม
           เมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังไม่บรรเทาความรุนแรง เราได้เห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตมีปริมาณส...
           ในช่วงเวลาที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังไม่คงที่ การตรวจหาเชื้อโควิดที่โรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่าง ๆ...
           Life goal หรือ เป้าหมายชีวิต เป็นหมุดหมายหรือรางวัลใหญ่ของชีวิตที่หล...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top