ภาวะผู้นำสไตล์ผู้บริหาร HR

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          ภาวะผู้นำของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นไปเพื่อช่วยทำให้บทบาท 4 บทบาทหลักของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ประกอบไปด้วยการเป็นหุ้นส่วนกลยุทธ์

  1. (Strategic Partner) การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
  2. (Change Agent) สนับสนุนความเป็นเลิศให้แก่พนักงาน
  3. (Employees’ Champion) และการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ
  4. (Administrative Expert) เกิดขึ้นจริง  อันจะทำให้เกิดการเพิ่มและสร้างมูลค่าที่จะเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดต่อองค์กร ในตอนนี้

บทบาทผู้บริหาร-hr          ส่วนอะไรคือองค์ประกอบของภาวะผู้นำสำหรับนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ควรจะเป็นในโลกปัจจุบัน ควรมีคุณสมบัติเหล่านี้ค่ะ

  1. ความเชื่อมั่นว่าภาวะผู้นำเป็นการสร้างให้เกิดแรงบันดาลใจแก่ผู้อื่นเพื่อปลดปล่อยพลังการกระทำ 
  2. ควรค้นหาว่า อะไรคือปัจจัยที่จะส่งผลต่อการสร้างแรงบันดาลใจ และต้องการความสามารถเชิงสมรรถนะ(Competency) อะไรเพื่อทำให้เกิดปัจจัยดังกล่าว โดยการศึกษาจากแนวคิดต่าง ๆ และเรียนรู้จากนักบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้แสดงบทบาทผู้นำที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในองค์กรและนอกองค์กรของตน

บทความยอดนิยม
เมื่อเราอยู่ในยุคที่โลกแห่งเทคโนโลยีพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เรื่องราวของอินเทอร์เน็ตก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญของคนในยุคนี...
ในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างฉับไว เพียงเสี้ยววินาที หลาย ๆ อย่างในชีวิตคุณก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ด้วยเทคโนโลยีและอิ...
งานด้านไอที หรือ Information Technology ที่เป็นอีกหนึ่งสายงานที่ได้รับความนิยมไม่แพ้สายงานอื่นๆ จนที่เป็นต้องการในตลาดค่...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top