ทำงานผิดพลาด ไม่ใช่เรื่องผิด! วิธีบริหารจัดการทีมงานเมื่อผลงานไม่เป็นไปอย่างที่หวัง

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

           หัวหน้าทีมหลายคนอาจเคยเจอปัญหาการ ทำงานผิดพลาด มาบ้าง ไม่ว่าจะเป็น งานที่ออกมาไม่ตรงตามบรีฟบ้าง งานส่งไม่ตรงเวลาบ้าง หรือแม้แต่ปัญหาและอุปสรรคของการทำงานเป็นทีมก็อาจเป็นปัญหาที่ทำให้ผลงานออกมาไม่น่าพึ่งพอใจได้ ต้นเหตุของการทำงานผิดพลาด เกิดจากอะไรได้บ้าง หากพบว่าลูกน้องทำงานผิดพลาดจะมีวิธีบริหารจัดการอย่างไรเพื่อแก้ไขสถานการณ์ให้ดีที่สุด เพื่อให้งานเป็นไปตามที่หวังโดยที่ลูกทีมไม่เสียกำลังใจ วันนี้ JobsDB มีข้อมูลมาฝากกัน

ทำงานผิดพลาด ไม่ใช่เรื่องผิด! วิธีบริหารจัดการทีมงานเมื่อผลงานไม่เป็นไปอย่างที่หวัง

           ก่อนที่เราจะหาวิธีการบริหารจัดการความผิดพลาดได้นั้น เราต้องเข้าใจก่อนว่าความผิดพลาดของผลงานสามารถเกิดขึ้นได้จาก หัวหน้าทีม ลูกทีม หรือแม้แต่ระบบการทำงาน ก็สามารถเป็นปัจจัยที่ทำให้ ทำงานผิดพลาด ได้ทั้งนั้น ดังนั้นก่อนที่เราจะตัดสินว่าทำไมงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเพราะใคร เราควรรู้ต้นเหตุของปัญหาก่อนถึงจะแก้ไขได้ตรงตามจุด

 

           JobsDB ขอแบ่งความผิดพลาดที่สามารถเกิดขึ้นกับงานเป็น 3 ข้อหลัก ๆ ได้แก่

  1. ความผิดพลาดที่เกิดจากระบบ
  2. ความผิดพลาดที่เกิดจากหัวหน้า
  3. ความผิดพลาดที่เกิดจากลูกทีม

 

1.ความผิดพลาดที่เกิดจากระบบ

           ระบบที่ใช้ภายในบริษัทถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำงานร่วมกัน หากบริษัทไม่ใส่ใจกับระบบตั้งแต่แรก อาจทำให้การทำงานออกมาไม่ราบรื่นและเป็นไปตามที่คาดหวังได้ยาก  เพราะหากระบบที่ใช้มีความละเอียดและซับซ้อน แต่ผู้ใช้ไม่ได้รับการฝึกหรืออธิบายให้ชัดเจน ก็อาจเกิดความผิดพลาดในเรื่องของการใช้ระบบขั้นตอนในการทำงานร่วมกับทีมได้

 

  • แนวทางการแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดจากระบบ

           เราสามารถป้องกันความผิดพลาดนี้ได้ด้วยการจัดทำคู่มือการทำงานร่วมกับระบบ อาจทำในรูปแบบของการบรรยาย แผนผังกระบวนการ หรือตารางการตัดสินใจ สิ่งสำคัญคือต้องทำออกมาให้ครบถ้วนสมบูรณ์และชัดเจนตามลำดับขั้นตอน โดยต้องระบุสิ่งที่ผู้ใช้ต้องระวัง หรือเฝ้าดูแลเป็นพิเศษในระหว่างการทำงานไว้ และต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อนสำหรับพนักงาน เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดจากความไม่เข้าใจของแต่ละบุคคล

 

2.ความผิดพลาดที่เกิดจากหัวหน้า

           ไม่กำหนดเป้าหมายหรือความคาดหวังให้ชัดเจน  

           หัวหน้าควรพูดถึงเป้าหมายและบทบาทของทีม รวมทั้งสิ่งที่คาดหวังในตัวงานของแต่ละคนให้ชัดเจนก่อนเริ่มทำงาน

 

           ไม่สื่อสารกับพนักงานในทีม

           หากไม่มีการพูดคุยหรือการจัดการประชุมมักทำให้ทีมไม่สามารถทำงานประสานกันได้ดี เพราะการสื่อสารถือเป็นการถ่ายทอดข้อมูลระหว่างกันเพื่อให้เข้าใจตรงกัน นั่นคือ ข้อมูลจากหัวหน้าสู่ทีม และข้อมูลจากทีมสู่หัวหน้า ถือเป็นการสื่อสารแบบสองทางทำให้เข้าใจการทำงานร่วมกัน

 

           ตำหนิเรื่อยเปื่อย

           ไม่ควรตำหนิลูกทีมเรื่อยเปื่อย เพราะจะทำให้ลูกทีมรู้สึกไม่มั่นใจจนไม่กล้าแสดงศักยภาพในการทำงานออกมา แต่หากหัวหน้าตำหนิด้วยวิธีการที่ดีมีเหตุผล จะช่วยป้องกันไม่ให้ลูกทีมตัดสินใจผิดพลาดซ้ำสองอีก เพราะการตัดสินใจเป็นเรื่องของทัศนคติและประสบการณ์ ลูกทีมสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้จากการตัดสินใจผิดพลาดครั้งแรก

 

  • แนวทางการแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดจากหัวหน้า

           กำหนดเป้าหมายหรือความคาดหวังให้ชัดเจน

           ทั้งในเรื่องผลงาน วิธีการทำงานร่วมกัน มารยาทในการทำงาน ถ้าไม่มีการพุดคุยหรือประชุมให้เข้าใจร่วมกัน ไม่กำหนดให้ชัดเจน ลูกทีมจะไม่สามารถรู้ได้ว่าเป้าหมายและความคาดหวังของผลงานที่เราตั้งไว้อยู่ในจุดไหน

 

           ชมต่อหน้าเมื่อต้องชม
           การชมลูกทีมในที่สาธารณะ จะช่วยให้เขาเกิดกำลังใจ เกิดความเชื่อมั่นที่จะทำงานให้ดีต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นวิธีการช่วยกระตุ้นลูกทีมคนอื่นๆ ในองค์กรที่หวังจะพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นเพื่อรับการชมเชยบ้างเหมือนกัน

 

           ตำหนิเมื่อต้องตำหนิ

           การทำผิดพลาดแล้วไม่ถูกตำหนิ จะทำให้ลูกน้องทำงานด้วยความรู้สึกกังวล เพราะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าตัวเองทำผิดพลาดในจุดไหน ทำอะไรได้ดีและไม่ดีในผลงานที่ออกมา อาจทำให้ความกังวลนี้เกิดขึ้นยืดยาวไปจนไม่รู้ตัว

 

           ควรแบ่งหน้าที่การทำงานออกให้เท่ากัน

           หัวหน้าทีมที่ดีควรบริหารและจัดการแบ่งงานให้ลูกทีมแต่ละคนอย่างเหมาะสม เนื่องจากปริมาณของงานส่งผลต่อคุณภาพเสมอ หัวหน้าต้องอย่าลืมว่าทุกอย่างมีขีดจำกัดเสมอ

 

           ติดตามผลงานเป็นระยะ ๆ

           การติดตามผลงาน หัวหน้าควรทำเป็นระยะๆอย่างสม่ำเสมอ เพื่อจะได้ประเมินผลงานของลูกทีมว่าเป็นไปตามที่คาดหวังไหม หากเป็นไปตามที่หวัง ลูกทีมจะได้ลุยต่อได้อย่างเต็มที่ แต่หากยังมีทิศทางที่ไม่ใช่ จะได้ช่วยกันแก้ไขให้ดีก่อนส่งผลงานนั้นออกสู่ภายนอก

 

           ประเมินผลงานของลูกทีมตามผลงาน

           หัวหน้าควรสร้างเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ตัดสินและประเมินว่า ผลงานของลูกทีมประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว อาจพิจารณาจากการทำงานของทีมหลัง 6 เดือนว่าทีมงานสามารถทำผลงานได้ดีในเรื่องใดบ้าง และสิ่งใดยังเป็นจุดด้อยอยู่ ผลการทำงานของแต่ละคนน่าพอใจมากน้อยเพียงใด หรือใช้ KPI (Key Performance Indicator) เข้ามาช่วยในการวัดผล วิเคราะห์ และหาหนทางปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดต่อไป

 

3.ความผิดพลาดที่เกิดจากลูกทีม

           มีแรงจูงใจในการทำงานต่ำ

           อาจเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็น บรรยากาศในการทำงานไม่เอื้ออำนวย ทำให้ไม่อยากมาทำงานหรือมีสมาธิในการทํางานน้อยลง ส่งผลให้ประสิทธิภาพงานลดลงตาม ทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่ายขึ้น หรือภายในทีมต่างคนต่างทำงานของตัวเอง ไม่ได้สนใจเพื่อนร่วมทีม อาจทำให้การทำงานเป็นทีมแย่ลง หรือแม่แต่ผลตอบแทนที่ไม่สมเหตุสมผลก็สามารถทำให้ลูกทีมไม่มีแรงกระตุ้นให้ตัวเองอยากทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพเช่นกัน

 

ปกปิดความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

           ลูกทีมมีการปกปิดความผิดพลาดที่ตัวเองก่อขึ้น และพยายามหลีกเลี่ยงที่จะเผชิญกับปัญหาด้วยการไม่แจ้งให้หัวหน้าทราบ ทำให้ขาดโอกาสในการวิเคราะห์ความผิดพลาด และใช้ประโยชน์จากความผิดพลาดนั้นเพื่อจัดการกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในครั้งต่อ ๆ ไป

 

  • แนวทางการแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดจากลูกทีม

           หมั่นสร้างความรู้และฝึกอบรมความสามารถของลูกทีมให้เพียงพอ

           จากการสำรวจพบว่า แนวโน้มของพนักงานหนึ่งในสามของตลาดแรงงานในปัจจุบันนั้น มีพฤติกรรมเปลี่ยนงานปีต่อปี ข้อสังเกตนี้ทำให้ผู้ประกอบการมองว่า หากลงแรงฝึกอบรมให้กับพนักงานที่ไม่รู้ว่าจะอยู่กับองค์กรอีกนานเท่าไหร่ นั้นถือเป็นค่าใช้จ่ายที่เสียเปล่า เมื่อไม่มีการพัฒนาบุคลากร ความผูกพันกับหน่วยงานของพนักงานก็ยิ่งน้อยลง ความทุ่มเทให้กับงานและหน้าที่ก็ยิ่งน้อยลงไปด้วย ดังนั้นการฝึกอบรมคือ การลงทุน ไม่ใช่เพียงค่าใช้จ่ายที่เสียเปล่าแน่นอน

 

           สร้างแรงจูงใจให้ลูกทีม

           ควรสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานร่วมกันให้ดี เมื่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานเพิ่มขึ้น ความตั้งใจในทำงานก็เพิ่มขึ้นด้วย เมื่อมีความตั้งใจที่จะทำงานนั้น ๆ ลูกทีมจะมีสมาธิจดจ่ออยู่กับงานมากขึ้น ความผิดพลาดก็น้อยลง

 

           ดังนั้นความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย หากรู้ต้นเหตุของปัญหาเร็วก็สามารถควบคุมและลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้เร็ว แต่ถึงอย่างนั้นการ ทำงานผิดพลาด ก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นเรื่องที่ผิดเสมอไป เพราะทุกความผิดพลาดล้วนก่อให้เกิดการเรียนรู้และแนวทางการป้องกันและแนวทางการแก้ไขใหม่ ๆ เสมอ หากคุณกำลังมองหาคนที่ใช่ให้กับทีมของคุณ เข้ามาลงประกาศตามหาคนเก่งมีความสามารถได้ที่แอปพลิเคชัน JobsDB

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

JobsDB Mobile App

เลือกงานที่ใช่ ใช้ชีวิตที่ชอบ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

เทคนิคทำงานไว…ไม่ผิดพลาดง่าย

รับมืออย่างไรเมื่อทำงานพลาด

6 ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติต่อพนักงานใหม่

ข้อผิดพลาดในการเขียนอีเมลติดต่อธุรกิจ

บทความยอดนิยม

9 เทรนด์การทำงานในอนาคตสำหรับปี 2023ทำงานผิดพลาด ไม่ใช่เรื่องผิด! วิธีบริหารจัดการทีมงานเมื่อผลงานไม่เป็นไปอย่างที่หวัง

ในสายงานการพัฒนาแอปพลิเคชั่น ซอฟท์แวร์ หรือโปรแกรมต่าง ๆ นอกจากอาชีพชูโรงอย่าง Developer แล้ว ยังมีตำแหน่งยิบย่อยอื่น ๆ...
  เราอาจคุ้นเคยกับเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) หรือระบบปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งก็คือความฉลาดของคอมพิวเตอร์กันมา...
ใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งโลกของเราจะเกิดโรคระบาดอย่างโควิด-19 ขึ้นมา แล้วส่งผลกระทบแบบเป็นวงกว้างไปทั่วโลก สร้างปัญหาให้กับท...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
Scroll to Top