จบ ม.3 เรียนสายอาชีพ สาขาไหนดี ถึงจะได้ทำงานที่ต้องการ

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          จบ ม. 3 เรียนสายอาชีพ กลายมาเป็นเทรนด์ใหม่ที่หลายคนให้ความสนใจ จากความต้องการของตลาดแรงงานตอนนี้ พบว่าหลายบริษัทมีความต้องการรับพนักงานที่จบจากสายอาชีพมากกว่าเด็กที่จบจากสายสามัญแล้ว นั้นเป็นเพราะว่าช่วงกว่าสิบปีที่ผ่านมาค่านิยมการเลือกเรียนสายสามัญทำให้เกิดบัณฑิตสายสามัญล้นตลาดแรงงาน และจากจุดแข็งเรื่องความชำนาญงาน ประสบการณ์และความสามารถในการทำงานลงสนามได้จริงของเด็กสายอาชีพ ซึ่งเป็นคุณสมบัติหลังที่บริษัทมากมายต่างมองหา เลยทำให้คนที่จบจากสายอาชีพมีเปอร์เซ็นต์ที่จะหางานทำได้ง่ายกว่า เงินเดือนเยอะ และยังได้ทำงานในสายอาชีพที่ตัวเองต้องการมากกว่า

จบ ม.3 เรียนสายอาชีพ สาขาไหนดี ถึงจะได้ทำงานที่ต้องการ

           แต่สายอาชีพเองก็มีหลายสาขาให้เลือกเรียน การตัดสินใจจะเลือกเรียนสายอาชีพสาขาไหนเลยต้องใช้เทรนด์ตลาดงานมาพิจารณาควบคู่ไปกับความชอบส่วนตัวด้วย และจากจากผลงานวิจัยเรื่องสายงานมาแรงและอาชีพที่ตลาดต้องการมากที่สุดใน 10 ปีนี้ของ World Economic Forum ประจำเดือนมกราคม 2020 มาดูกันดีกว่าว่าจะเลือกเรียนสาขาไหนดี ถึงจะตรงกับความชอบความต้องการของเราและมีงานทำแน่นอน

           

           Engineering and Cloud Computing : สายวิศวกรรม และ คลาวด์คอมพิวติ้ง

           อาชีพในอนาคต : Site Reliability Engineer , DevOps , Cloud Computing, Python Developer, Full Stack Engineers, Javascript Developer

           สาขาในสายอาชีพที่แนะนำ : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

           อย่างที่รู้กันดีว่า Developer คือผู้อยู่เบื้องหลังเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมากมายที่เราใช้กันอยู่ทุกวัน ถ้าอยากมาสายนี้แล้ว สามารถเลือกเรียนสายอาชีพ “คอมพิวเตอร์ธุรกิจ” ได้เลย เพราะในหลักสูตรนี้ของสายอาชีพ นักเรียนจะได้คลุกคลีอยู่กับคอมพิวเตอร์จริง ๆ มากกว่านักเรียนสายสามัญมาก เพราะจะได้เรียนเขียนโปรแกรม การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ การเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์ งานวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ งานออกแบบเว็บไซต์ งานแอนิเมชันและกราฟิกดีไซน์ งานสนับสนุนซอฟต์แวร์และงานด้านการดูแลฐานข้อมูล การเรียนแอปพลิเคชัน ไปจนถึงการซ่อมคอมพิวเตอร์เลย ซึ่งทำให้การเลือกเรียนสายอาชีพ “คอมพิวเตอร์ธุรกิจ” ทำให้สามารถไปต่อได้ในหลายสาขามาก ๆ ทั้งระดับ ปวส. ปริญญาตรี หรือแม้แต่การเลือกทำงานในอาชีพต่าง ๆ

 

           Green Economy : เศรษฐกิจสีเขียว

           อาชีพในอนาคต : Green Marketers, Methane/Landfill Gas Generation System Technicians, Wind Turbine Service Technicians, Biofuels Processing Technicians, Solar Energy Installation Managers, Water Resource Specialists

           สาขาในสายอาชีพที่แนะนำ : เครื่องกลอุตสาหกรรม เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเกษตร

           เพราะเทรนด์เรื่อง Green Economy และ Sustainability กำลังมาแรงจากปัญหาโลกร้อนและสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของโลก ทำให้หลายภาคส่วนได้ร่วมกับพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องจักรในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่จะสามารถช่วยลดอัตราการใช้พลังงานที่เป็นพิษต่อโลกได้ ซึ่งเครื่องจักรเหล่านั้นยังจำเป็นที่จะต้องมีช่างเทคนิคที่คอยดูและรักษาซ่อมแซมเครื่องจักรและเครื่องกลเหล่านั้นอยู่ การเลือกเรียนสายอาชีพสาขา “เครื่องกลอุตสาหกรรม” และ “เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง” เพื่อไปต่อในอาชีพเทคนิคที่มีความรู้ความชำนาญสูง จะทำให้เรายังไงมีงานทำให้โลกที่ถูกเทคโนโลยี disruption ได้ รวมถึงการเรียนในสาขา “ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์” ก็ยังเป็นที่ต้องการสูง เพราะเครื่องจักรและนวัตกรรมสมัยใหม่มักเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานสำคัญ ทำให้การเรียนสายนี้จะทำให้มีงานทำอย่างแน่นอน รวมไปถึงสาขา “อุตสาหกรรมเกษตร” ที่ถ้าใครมีความรู้ด้านการเกษตรระดับเชี่ยวชาญ สามารถเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้กับความรู้การเกษตรแบบดั้งเดิม เพื่อสร้างอุตสาหกรรมการเกษตรรูปแบบใหม่ ที่ใช้พลังงานน้อยกว่า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ยังผลิตผลผลิตได้จำนวนมากขึ้นและมีคุณภาพดีขึ้น รับรองได้ว่าใคร ๆ ก็ต้องการตัว เพราะยังไงแล้ว อาหาร ยังคงเป็นเรื่องสำคัญของมนุษย์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม

 

           People and Culture : ผู้คนและวัฒนธรรม

           อาชีพที่จะเป็นที่ต้องการ: Information Technology Recruiter, Human Resources Partner, Talent Acquisition Specialist, Business Partner, Human Resources Business Partner

           สาขาในสายอาชีพที่แนะนำ : การประชาสัมพันธ์ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ ธุรกิจบริการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว

           พนักงานในองค์กรถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญมากในการขับเคลื่อนธุรกิจไม่แพ้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เลย ทำให้ฝ่าย HR มีความสำคัญกับบริษัทไม่แพ้แผนกไหน ๆ ซึ่ง HR มีหน้าที่จัดสรรคนให้เหมาะกับงาน สร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้น่าอยู่ และสามารถดึงดูดคนเก่ง ๆ เข้ามาร่วมงานกับองค์กรได้ ซึ่งการเลือกเรียนในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องอย่าง การประชาสัมพันธ์ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ ธุรกิจบริการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว จะสามารถนำความรู้มาต่อยอดและทำอาชีพเกี่ยวกับผู้คนและวัฒนธรรมได้ดียิ่งขึ้น

 

           Sales, Marketing and Content : ฝ่ายขาย การตลาด คอนเทนต์

           อาชีพที่จะเป็นที่ต้องการ: Social Media Assistant , Content Production, Growth Hacker, Customer Success, Sales Development Representative, Specialist Digital Marketing Specialist

           สาขาในสายอาชีพที่แนะนำ : พณิชยการ การขาย การตลาด การประชาสัมพันธ์ ภาษาต่างประเทศ การออกแบบ เทคโนโลยีศิลปกรรม คอมพิวเตอร์กราฟิก เทคโนโลยีนิเทศศิลป์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

           Sales และ Marketing ในยุคนี้ต้องปรับตัวให้ทันโลกดิจิทัล ซึ่งเด็กรุ่นใหม่ที่เกิดมาพร้อมกับสมาร์ทโฟนและโซเชี่ยวมีเดียอาจไม่ค่อยไม่ห่วงเรื่องโลกดิจิทัลเท่าไหร่นัก แต่องค์ความรู้ในเรื่องงานพณิชยการ การขาย การตลาด การประชาสัมพัทธ์ ที่เป็นแก่นของการสื่อสารและงานขาย ก็ยังจำเป็นอยู่ ทำให้การเรียนสายอาชีพในสาขา เช่น พณิชยการ การขาย การตลาด การประชาสัมพันธ์ ภาษาต่างประเทศ จะสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ รวมไปถึงการเรียนในสาขา การออกแบบ เทคโนโลยีศิลปกรรม คอมพิวเตอร์กราฟิก เทคโนโลยีนิเทศศิลป์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก็จะช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ให้พร้อมรับแนวคิดด้านการออกแบบ การปฏิบัติงานจริง และความคิดสร้างสรรค์ ให้สามารถเอาไปทำเป็นอาชีพที่ตลาดงานต้องการได้ในอนาคต

           ถ้าใครกำลังลังเลไม่รู้จะเรียนสายอาชีพในสาขาไหนดี ก็ลองเอาข้อมูลอาชีพที่เป็นสายงานมาแรงและตลาดงานต้องการมากใน 10 ปีนี้ ไปลองประกอบกับความชอบของตัวเองดูก็ได้ จะได้เลือกเรียนในสายอาชีพที่รัก จบมาได้ทำงานที่ต้องการ เงินเดือนดี อนาคตสดใสกันทุกคนนะคะ

           แต่ถ้าใครพร้อมแล้วที่จะทำงาน อยากหางานที่ใช่ ให้ตรงกับความชอบ ในบริษัทที่ให้ผลตอบแทนดี มีความก้าวหน้าสูง มาค้นหาตำแหน่งงานในฝันได้ที่ แอปพลิเคชัน JobsDB แอปหางานที่จะทำให้เรื่องหางานใหม่เป็นเรื่องง่าย ๆ สำหรับคุณ

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

JobsDB Mobile App

เลือกงานที่ใช่ ใช้ชีวิตที่ชอบ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

เรียนต่อสายอาชีพ มีสาขาอะไรบ้าง เลือกอย่างไรให้ตรงใจ

Checklists สิ่งที่ควรเตรียมตัวก่อน เลือกเรียนสายอาชีพ  

คำถามสู่ความสำเร็จในอนาคต: เด็กรุ่นใหม่ เรียนสายอาชีพดีไหม ?
บทความยอดนิยม

9 เทรนด์การทำงานในอนาคตสำหรับปี 2023จบ ม.3 เรียนสายอาชีพ สาขาไหนดี ถึงจะได้ทำงานที่ต้องการ

เชื่อว่าทุกคนคงเคยเจอเหล่ามิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆ กันมาแล้ว ทั้งโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์โดยตรง มาในรูปแบบข้อความพร้อมแนบล...
ในยุคที่ทุกอย่างเต็มไปด้วยความเครียด ไม่ว่าจะเป็นสภาวะเศรษฐกิจ หรือเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดในสังคม ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเหล่า...
หากว่าด้วยเรื่องของการเรียนรู้ เรามักจะพูดกันว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุด เมื่อก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานการศึกษาหาความร...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top