เรียนจบพาณิชย์หรือเรียนจบการบัญชีทำงานอะไรได้บ้าง

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

           หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เรียนจบพาณิชย์และการบัญชีมา แต่คุณยังไม่รู้ว่างานสายบัญชีนอกจากการเป็นนักบัญชีแล้วยังมีงานเฉพาะทางอะไรอีกบ้าง หรือ จบการบัญชีทำงานอะไร ได้บ้าง ควรสมัครงานด้านใดดี วันนี้ JobsDB รวบรวมงานที่เป็นที่นิยมในทางสายพาณิชย์และการบัญชีมาแนะนำค่ะ

เรียนการบัญชีสมัครงานอะไร

           จบการบัญชีทำงานอะไร จบพาณิชย์ทำงานสายใดได้บ้าง?

           สำหรับคนที่สงสัยว่า..เรียนจบการบัญชีทำงานอะไร หรือจบพาณิชย์ทำงานสายใดได้บ้าง ลองมาดูสายงานยอดนิยมที่เรานำมาฝากกัน ดังนี้

           นักบัญชี หรือ สมุห์บัญชี (Accountant)  นักบัญชีเป็นผู้ที่ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงินให้กับองค์กร พร้อมทั้งจัดแสดงรายรับรายจ่ายทางธุรกิจของบริษัท ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี ทำงบดุลและรวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด ทำรายงานปิดงบการเงินประจำเดือนให้กับบริษัท ตำแหน่งนี้จะเป็นผู้ให้บริการทางบัญชีแก่สถานประกอบการ กิจการส่วนบุคคล สถาบันเอกชน หรือหน่วยงานรัฐบาลก็ได้

          ผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor) เป็นผู้ให้บริการทางการบัญชีแก่สถานประกอบกิจการบุคคล สถาบันเอกชน หรือหน่วยงานรัฐบาล รวมถึงการควบคุมดูแลการทำบัญชี และการตรวจสอบบัญชี การรับรองความถูกต้อง และความครบถ้วนในการทำบัญชี และเอกสารทางการเงิน มีหน้าที่ดูตัวเลขทางบัญชีและเซ็นเอกสารรับรองการบัญชีของบริษัทต่าง ๆ หากคุณเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) จะทำให้คุณมีโอกาสก้าวหน้าในการงานมากยิ่งขึ้น

          ที่ปรึกษาทางบัญชี เป็นผู้ให้บริการด้านคำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี รับจัดทำ แก้ไข วางระบบ และตรวจสอบบัญชีและภาษีภายในองค์กรเพื่อให้การดำเนินงานอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน

          นักวางแผนทางการเงิน ซึ่งอาจเป็นการทำส่วนบุคคลหรือให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งก็ได้ โดยผู้ประกอบอาชีพนี้จะเป็นผู้กำหนดเป้าหมายทางการเงินให้กับลูกค้า รวบรวมข้อมูลทางการเงินเพื่อนำไปวิเคราะห์สถานะทางการเงิน นำไปพัฒนา และนำเสนอแผนการทางการเงินของลูกค้าในอนาคต เพื่อให้ลูกค้านำแผนไปปฏิบัติ มีการติดตามและปรับปรุงแผนทางการเงินของลูกค้าต่อไป

          นักบัญชีต้นทุน (Cost Accountant) มีหน้าที่รวบรวมและชี้แจงต้นทุนสินค้าและการบริการที่เกิดขึ้นจริง กำหนดและควบคุมต้นทุนของสินค้าและบริการที่ผลิต เพื่อประโยชน์ต่อฝ่ายจัดการในการควบคุมและวางแผนต่อไป

          ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี (Tax Specialist) มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่องค์กรในด้านการปฏิบัติภาษีอากร กฎหมายภาษี เพื่อลดความเสี่ยงทางภาษีในด้านต่างๆ ให้กับหน่วยงานหรือบริษัท เพื่อช่วยวางแผนและแก้ปัญหาในการเสียภาษีให้แก่องค์กรต่าง ๆ ยื่นแบบรายการภาษีเงินได้ทุกประเภท 

          พนักงานธนาคาร (Banking) เป็นผู้ให้บริการทางด้านการบัญชีและการเงิน เปิด-ปิดบัญชี ให้บริการทางการเงินทั้งฝาก-ถอน-โอน หรือทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ หาลูกค้าสำหรับลงทุนทั้งการทำประกันภัย ประกันชีวิต ฯลฯ และให้ความรู้เกี่ยวกับการเงินแก่ลูกค้า 

          นักเขียนโปรแกรมทางบัญชี เป็นผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านบัญชี มีความเชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชี

          เจ้าหน้าที่ทางการเงิน มีหน้าที่จัดการความรับผิดชอบเรื่องการเงินของหน่วยงานและองค์กร ทั้งการเบิก การถอน จัดทำรายรับรายจ่าย การวางบิล และการจ่ายเช็ค 

          ธุรกิจส่วนตัว ผู้ที่เรียนจบด้านพาณิชย์และการบัญชีสามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปประกอบธุรกิจส่วนตัวได้โดยง่าย

          อาจารย์สอนวิชาบัญชีในหน่วยงานการศึกษาต่างๆ นอกจากงานบัญชีโดยตรงแล้ว คุณยังสามารถนำความรู้ความสามารถของคุณไปเป็นอาจารย์สอนทางด้านพาณิชย์และการบัญชีในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนได้อีกด้วย

          สำหรับคนที่สงสัยว่าจบบัญชีทำงานอะไร จบพาณิชย์ควรไปสายงานใด อาชีพต่าง ๆ ข้างต้นที่เรานำมาแนะในวันนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานที่คุณสามารถทำได้เมื่อคุณเรียนจบทางด้านพาณิชย์และบัญชีมาแล้ว อย่าลืมนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นงานด้านใดก็ตาม คุณควรมีคุณสมบัติที่นักบัญชีที่ดีพึงมีคือความละเอียดรอบคอบ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความใฝ่รู้ สิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณเป็นนักบัญชีที่ดีและประสบความสำเร็จได้มากขึ้นค่ะ

 

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

jobsDB Mobile App

คว้างานที่ใช่ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

 

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

การต่อรองเงินเดือนสำหรับเด็กจบใหม่

เรียนจบมานานแล้ว แต่ยังหางานไม่ได้ทำยังไงดี

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top