ขั้นตอนการวางแผนประเมินผลงานประจำปี

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          หัวหน้างานควรเตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อนการประเมินผลงานประจำปี ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายด้านการทำงาน ข้อดี ข้อเสีย และพฤติกรรมของพนักงานแต่ละคน อาจเตรียมเอกสารหรือแผนงานที่ผ่านมาไว้ด้วย เพื่อชี้แจงให้พนักงานทราบถึงผลการทำงานอย่างชัดเจน

          ขั้นตอนการประเมินผลงานประจำปี

  1. แจ้งกำหนดการประเมินผลงาน ควรแจ้งวัน เวลาและข้อมูลที่ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนประเมินผลงานให้พนักงานทราบ
  2. ควรกล่าวคำทักทาย และพูดคุยเรื่องทั่วไปเพื่อลดความตึงเครียดก่อนเข้าสู่การประเมินผลงาน
  3. ชี้แจงวัตถุประสงค์ ควรชี้แจ้งวัตถุประสงค์ แผนการทำงาน และเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้ในปีถัดไปให้พนักงานทราบ
  4. ให้พนักงานประเมินตัวเอง ในปีที่ผ่านมา เช่น ผลงานเด่น ข้อควรปรับปรุง ความคิดเห็นต่อองค์กร อุปสรรคที่พบ เป็นต้น
  5. หัวหน้างานควรสรุปผลการประเมินให้พนักงานทราบ ถึงข้อดี ข้อเสีย สิ่งที่ควรพัฒนาและปรับปรุงอย่างชัดเจน
  6. ประเมินผลงานประจำปีเปิดโอกาส ให้พนักงานสอบถามและเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
  7. แสดงความขอบคุณ ในความมุ่งมั่น และความทุ่มเทในการทำงานที่ผ่านมา เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ลูกน้องมีกำลังใจทำงานในปีต่อไป

          การประเมินผลงานประจำปีนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างหัวหน้างานและพนักงาน เมื่อทุกคนในองค์กรเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันแล้วย่อมส่งผลดีต่อความเจริญ ก้าวหน้าขององค์กรต่อไป

บทความยอดนิยม
      ตื่นเช้าต้องแวะซื้อกาแฟก่อนไปทำงาน ไม่ได้จิบกาแฟ คาเฟอีนยังไม่เข้าร่าง จะเกิดอาการไม่ค่อยเฟรช รู้สึ...
เห็นหัวข้อบทความนี้แล้วอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านไป อย่ามองว่า “การว่างงาน” เป็นสิ่งไกลตัวในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ จริง ๆ แล้วเรื่...
ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมากับสถานการณ์โควิดที่ส่งผลกระทบกันไปทุกภาคส่วน เหล่าพนักงานเงินเดือนหลายคน ก็อาจได้ผลกระทบไม่น้อยเช...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top