5 คำถามแนะนำในการสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

คำถามสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน

          ผู้สัมภาษณ์งานควรกำหนดคำถามในการสัมภาษณ์งาน เพื่อบังคับทิศทางที่ถูกต้อง เริ่มตั้งแต่เปิดการสนทนา ล้วงลึกถึงแรงจูงใจในการสมัครงาน ผลการทำงานโดดเด่นที่ผ่านมา ทักษะการตัดสินใจและจัดลำดับความสำคัญของงาน ไปจนถึงคำถามที่ใช้ปิดการสนทนา เพื่อให้รู้จักผู้สมัครงานดียิ่งขึ้น และคัดเลือกผู้สมัครงานที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานได้อย่างแม่นยำ ด้วยคำถามต่อไปนี้

1. “ออฟฟิศของเราหายากไหมคะ” หรือ “เคยมาแถวนี้มาก่อนหรือเปล่าคะ”

          วัตถุประสงค์: สร้างความเป็นกันเอง ลดความตึงเครียดของผู้สมัครงาน

          ควรใช้เวลาอย่างน้อย 5 นาทีในการพูดคุยเรื่องทั่ว ๆ ไปที่ไม่เกี่ยวกับงาน เพื่อลดความตื่นเต้นของผู้สมัครงาน และช่วยให้ผู้สมัครงานสามารถตอบคำถามสัมภาษณ์งานได้ดีขึ้น

2. “อะไรทำให้คุณสนใจตำแหน่งงานนี้” หรือ “ถ้าคุณจะโน้มน้าวให้เพื่อนมาสมัครงานตำแหน่งนี้คุณจะพูดว่าอย่างไร”

          วัตถุประสงค์: พิจารณาว่าผู้สมัครงานรู้สึกอย่างไรกับตำแหน่งงานและบริษัทของคุณ

          นอกเหนือไปจากเหตุผลหลักแล้ว คนเรายังมีอีกหลายเหตุผลในการสมัครงาน คุณต้องถามผู้สมัครงานให้รู้ถึงแรงจูงใจที่แท้จริงของเขา อาจเป็นเหตุผลส่วนตัว หรือเชื่อมโยงไปถึงบริษัท ไม่มีคำตอบที่ผิด หากเป็นเหตุผลส่วนตัวแสดงให้เห็นว่าเขามีความเชื่อ แต่หากเป็นเพราะชื่อเสียงของบริษัทแสดงว่าเขามีความจงรักภักดีต่อแบรนด์ของคุณ

3. “ช่วยเล่าเหตุการณ์ตอนที่คุณเอาชนะอุปสรรคที่ยากลำบากมาได้ให้เราฟังหน่อย” หรือ “ถ้าคุณเจอเหตุการณ์เช่นนั้นอีก คุณจะทำอย่างที่เคยทำหรือทำอย่างอื่น”

          วัตถุประสงค์: เพื่อให้เห็นภาพความสามารถในอดีตของผู้สมัครงานอย่างชัดเจน

          คุณจะได้รับคำตอบที่หลากหลายจากคำถามนี้ และผู้สมัครงานแต่ละคนก็มีความสามารถในการเล่าเรื่องไม่เท่ากัน คุณต้องตั้งใจฟังและแยกแยะให้ได้ว่าผู้สมัครงานกำลังสวมบทบาทฮีโร่ หรือเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย เพราะข้อมูลที่คุณได้รับอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดของเรื่องราวที่เกิดขึ้น

4. “สมมติว่าเรารับคุณแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดที่คุณจะทำเป็นอย่างแรกในวันแรกของการทำงานคืออะไร”

          วัตถุประสงค์: เพื่อให้รู้ว่าผู้สมัครงานมีทักษะในการประเมินและตัดสินใจดีแค่ไหน

          การยกตัวอย่างสถานการณ์สมมติขึ้นมาเป็นวิธีการที่ใช้เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการคิดของผู้สมัครงานว่าเขาสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานที่ต้องรับผิดชอบได้หรือไม่

5. “มีคำถามอะไรเกี่ยวกับบริษัทของเราไหม” หรือ “คุณเคยเห็นโฆษณาตัวใหม่ของบริษัทเราไหม”

          วัตถุประสงค์: เพื่อให้รู้ว่าผู้สมัครงานทำการบ้านมาดีแค่ไหน

          คุณต้องการให้ผู้สมัครงานถามเกี่ยวกับบริษัทของคุณบ้าง เพื่อดูว่าเขามีความกระตือรือร้นในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงาน บริษัท คู่แข่ง หรืออุตสาหกรรมของบริษัทมากเพียงใด หากผู้สมัครไม่ถามอาจหมายความว่าเขายังไม่สนใจบริษัทมากพอก็เป็นได้

Increase your chances of getting hired. Create a jobsDB profile

Increase your chances of getting hired. Update your jobsDB profile

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

5 คำถามสัมภาษณ์งานที่ใช้วัดพฤติกรรมผู้สมัครงาน

ความในใจของผู้สมัครงานที่มีต่อผู้สัมภาษณ์งาน

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top