kiddo pacific co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Kiddo Pacific Co., Ltd.'s logo

  Marketing Officer

  Kiddo Pacific Co., Ltd.
  สวนหลวง
  • Bachelor's degree in related fields
  • 1 - 2 years marketing experience is sufficient
  • Experience in digital marketing is an advantage
  Kiddo Pacific Co., Ltd.'s logo

  Marketing Supervisor

  Kiddo Pacific Co., Ltd.
  สวนหลวง
  • Bachelor's Degree in Marketing
  • 2-5 years of experience in Marketing
  • Experience in Graphic Design and Digital Marketing
  Kiddo Pacific Co., Ltd.'s logo
  สวนหลวง
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  • วางแผนโปรโมทโปรโมชั่นหรือแคมเปญใน Social media
  • รับผิดชอบร้านค้าออนไลน์ ส่งเสริมและกระตุ้นยอดขาย