เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-8 จาก 8 ตำแหน่งงาน
  Summit Electronic Components Co., Ltd.'s banner
  Summit Electronic Components Co., Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรปราการ
  • เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
  • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  Summit Electronic Components Co., Ltd.'s banner
  Summit Electronic Components Co., Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรปราการ
  • เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
  • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s banner
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s logo
  ระยอง
  • จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
  • เป็นเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมประจำโครงการ
  • สามารถทำงานประจำจังหวัดระยองได้
  Universal Utilities Public Company Limited's banner
  Universal Utilities Public Company Limited's logo
  ชลบุรี
  • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หรือมีประสบการณ์ตรง 5 ปี
  • มีความรู้เกี่ยวกับระบบผลิตน้ำประปา
  • มีความรู้ด้านการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ