เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-10 จาก 10 ตำแหน่งงาน
  Summit Electronic Components Co., Ltd.'s banner
  Summit Electronic Components Co., Ltd.'s logo
  Bangkok Area - Samutprakarn
  • เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
  • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  Srithai Superware Public Company Limited's banner
  Srithai Superware Public Company Limited's logo
  Chonburi
  • วุฒิปริญญาตรีเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • ป.ตรี สาขาด้านสิ่งแวดล้อมหรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001/FSSC 22000