เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-11 จาก 11 ตำแหน่งงาน
  Nestle (Thai) Ltd.'s banner
  Nestle (Thai) Ltd.'s logo
  ฉะเชิงเทรา
  • การศึกษา ปวส.ขึ้นไป ด้านการผลิต เครื่องกล ไฟฟ้า
  • ประสบการณ์ด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น
  • หากมีความรู้ระบบ TPM จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  SAND-M GLOBAL Co., Ltd.'s banner
  SAND-M GLOBAL Co., Ltd.'s logo
  บางใหญ่THB 30K - 44,999 /เดือน
  • มีปสก.หัวหน้างานผลิตอาหาร หรือผลิตยาอย่างน้อย 3 ปี
  • วางแผน ควบคุม พัฒนาทีมงานผลิต
  • พัฒนา Productivity และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน