เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-18 จาก 18 ตำแหน่งงาน
  Betagro Public Company Limited's banner
  Betagro Public Company Limited's logo
  หลักสี่
  • การตลาด / การสื่อสารทางการตลาด
  • Product Development Market,Consumer,Competitor
  • วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด
  K.V.N. Import Export (1991) Co., Ltd.'s banner
  K.V.N. Import Export (1991) Co., Ltd.'s logo
  ลาดพร้าว
  • สำรวจและวิเคราะห์ คู่แข่งทางการตลาด
  • วิเคราะห์ นำเสนอสินค้าใหม่ที่เหมาะสมกับช่องทางการข
  • บริหารจัดการการขายสินค้าช่องทางต่างๆ
  Lalin Property Public Company Limited's banner
  Lalin Property Public Company Limited's logo
  บางกะปิ
  • สัมภาษณ์เสร็จทราบผลทันที
  • เริ่มงานได้ทันที่พิจารณาเป็นพิเศษ
  • ปฏิบัติงานที่ สนญ.บางกะปิ