สิ่งแวดล้อม
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 222 ตำแหน่งงาน
  Summit Electronic Components Co., Ltd.'s banner
  Summit Electronic Components Co., Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรปราการ
  • เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
  • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  Summit Electronic Components Co., Ltd.'s banner
  Summit Electronic Components Co., Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรปราการ
  • เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
  • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s banner
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s logo
  ระยอง
  • จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
  • เป็นเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมประจำโครงการ
  • สามารถทำงานประจำจังหวัดระยองได้
  พระประแดง
  • มีความรู้ ISO 14001
  • จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ / วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม
  • ประสบการณ์ขึ้นต่ำอย่างน้อย 3 ปี
  Fosera Co., Ltd.'s logo
  คลองหลวง
  • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
  • ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
  • ผ่านงาน จป.ในโรงงานอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  DZ Card (Thailand) Ltd.'s banner
  DZ Card (Thailand) Ltd.'s logo
  บางเสาธง
  • Degree in Occupational Health & Safety/Environment
  • Strong communication skills
  • Knowledge in ISO 9001 , ISO14001 , ISO 45001
  Jones Lang LaSalle (Thailand) Limited's banner
  Jones Lang LaSalle (Thailand) Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยของอาคาร
  • ประสานงานด้านระบบคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย
  • ประสานงานการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในอาคาร
  Urban Green Consultants Company Limited's banner
  Urban Green Consultants Company Limited's logo
  เมืองสมุทรปราการ
  • จบปริญญาตรี/ปริญญาโท ด้านวิทยาศาศตร์สิ่งแวดล้อม
  • มีประสบการณ์ทำรายงาน EIA ระยะเวลา 1-3 ปี
  • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
  Total Corbion PLA (Thailand) Ltd.'s banner
  Total Corbion PLA (Thailand) Ltd.'s logo
  ระยอง
  • experience in environment and pollution control
  • ISO 14001 and environmental monitoring
  • Monitor waste bin and waste storage area
  CANADIAN SOLAR MANUFACTURING (THAILAND) COMPANY LIMITED's banner
  CANADIAN SOLAR MANUFACTURING (THAILAND) COMPANY LIMITED's logo
  ระยอง
  • Follow up wastewater treatment system operation
  • Familiar with local laws and regulations.
  • Familiar with the use conditions and wearing stand
  ถัด ไป