สปา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-15 จาก 15 ตำแหน่งงาน
  Gowabi (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Gowabi (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  วัฒนา
  • ติดต่อและประสานงานกับลูกค้า
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
  • สามารถเจรจาต่อรองในการทำสัญญาและโปรโมชั่นต่างๆ
  Health Land 2004 Co., Ltd.'s banner
  Health Land 2004 Co., Ltd.'s logo
  วังทองหลาง
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรเเกรม Adobe
  • มีความสามารถในการจัดทำวิดีโอเบื้องต้น
  The Klinique Medical Clinic Public Company Limited (Head Office)'s banner
  The Klinique Medical Clinic Public Company Limited (Head Office)'s logo
  ห้วยขวางTHB 45K - 54,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์คลินิกความงาม พิจารณาพิเศษ
  • ประสบการณ์ในตำแหน่ง อย่างน้อย 3 ปี ฝึกอบรมสปาหน้า
  • กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โบนัสประจำปี เบี้ยขยัน อื่นๆ
  Yafi Co.,Ltd.'s banner
  Yafi Co.,Ltd.'s logo
  ปทุมวันTHB 20K - 29,999 /เดือน
  • สามารถฟังพูดภาษาอังกฤษหรือจีนได้ดี
  • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
  • รับนักศึกษาจบใหม่
  Stream I.T. Consulting Ltd.'s banner
  Stream I.T. Consulting Ltd.'s logo
  สาทร
  • Degree in Computer Engineering, Computer Sciences
  • 1-5 years’ experience in Systems Engineer
  • New graduated is welcome
  Stream I.T. Consulting Ltd.'s banner
  Stream I.T. Consulting Ltd.'s logo
  สาทร
  • Minimum 0-3 Year Experience in Java Developer
  • Knowledge and skills in Java platforms
  • Willing to learn new thing
  Stream I.T. Consulting Ltd.'s banner
  Stream I.T. Consulting Ltd.'s logo
  สาทร
  • Minimum 3 Year Experience in Systems Analyst
  • Like to learn new technology
  • Experience in Java Software Engineer
  Stream I.T. Consulting Ltd.'s banner
  Stream I.T. Consulting Ltd.'s logo
  สาทร
  • 2 years of experience in Business Analyst.
  • Knowledge in Banking, Insurance is an advantage.
  • Like to Communication.