สถาปนิก
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 65 ตำแหน่งงาน
  Meinhardt (Thailand) Ltd.'s banner
  Meinhardt (Thailand) Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Experience in site architect / construction design
  • Excellent drawing & Familiar with design software
  • Able to work on site (Bangkok or Countryside)
  Origin Property Public Company Limited's banner
  Origin Property Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Project Development
  • จบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ในสายงาน 2 ปีขึ้นไป
  จตุจักร
  • ประสบการณ์งาน International Design อาคารสูง
  • ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป
  • เคยศึกษาหรือผ่านงานต่างประเทศ
  ถัด ไป