วิศวกรซ่อมบำรุง
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-17 จาก 17 ตำแหน่งงาน
  G J Steel Public Company Limited's banner
  G J Steel Public Company Limited's logo
  ชลบุรี
  • Bachelor’s degree in Mechanical Engineering
  • Good use of Microsoft Office, AutoCad, Solidwork
  • Hold a position at the supervisory level for 3year
  Rare Beverage Co., Ltd.'s banner
  Rare Beverage Co., Ltd.'s logo
  เชียงใหม่
  • มีประสบการณ์ด้านไฟฟ้าและงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร
  • อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
  • เงินเดือน 30,000+
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s banner
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s logo
  ระยอง
  • Maintenance Engineer (วิศวกรซ่อมบำรุง)
  • ประสบการณ์ทำงานในสายงานซ่อมบำรุง 3-5 ปี ขึ้นไป
  • Maintenance (Static/Rotating Equipment)