วังน้อย
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  อยุธยา
  • ปริญญาโท:เกษตรศาสตร์/วนศาสตร์ /วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • สามารถขับรถเดินทางต่างจังหวัดได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน:AICA อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  อยุธยา
  • ปริญญาโท : ศึกษาศาสตร์/จิตวิทยา /บริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดอบรม
  • สถานที่ปฏิบัติงาน:AICA อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  อยุธยา
  • ปริญญาตรีขึ้นไป : โลจิสติกส์ /วิศวกรรมโลจิสติกส์
  • ประสบการณ์: ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 - 2 ปี
  • ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  อยุธยา
  • ปริญญาตรีขึ้นไป : โลจิสติกส์ /วิศวกรรมโลจิสติกส์
  • ประสบการณ์: ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 - 2 ปี
  • มีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับการวิเคราะห์งาน