• ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีใบ Certificate จป.วิชาชีพ
 • นักศึกษาจบใหม่ หรือผู้มีประสบการณ์ด้าน จป. 1-3 ปี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Provide advice and support technical knowledge
 • Detailed knowledge of metal materials and products
 • Bachelor degree

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหาการ
 • อายุ 22-25 ปี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้าน GMP/ HACCP
 • 2-5 ปี มีประสบการณ์ด้านเบเกอรี่

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการทำงานด้านหัวหน้างาน 5 ปี ขึ้นไป
 • อายุ :35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

19-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ● เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ● ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

19-Mar-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบริหาร จัดการคลังสินค้า
 • ประสบการณ์การทำงานในงานคลังสินค้าอย่างน้อย 3 ปี
 • วิศวอุตสาหการ การจัดการอุตสาหกรรม

19-Mar-18

 

Applied
 • Degree in Industrial Engineer, Food Science
 • Strong Leadership, and good team player
 • Food industry

19-Mar-18

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Technical Support
 • Customer service
 • Food Regulation

19-Mar-18

 

Applied
 • 4 years up with Accounting /Auditing
 • Financial Analysis background
 • Bachelor degree in Finance or Accounting.

19-Mar-18

 

Applied
 • Min. 5 years experience in Employee Relations
 • Familiar with labor union would be advantage
 • Good command of English

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Have experience in the textile industry
 • Good command in English
 • Able to multi-task with positive attitude

19-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree in any field
 • Good command in English
 • Able to multi-task with positive attitude

19-Mar-18

 

Applied
 • Have experiences in Logistic
 • Good command in English
 • Able to multi-task with positive attitude

19-Mar-18

 

Applied
 • Lead, facilitate and maintain Statistical Process
 • Education Required: Bachelor’s Degree
 • Experience: 0-4 years.

19-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor's in Engineering
 • 21 - 28 years - welcome new fresh graduate
 • Can work at Ayutthaya

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5 years’ experience in machines,
 • Degree in Engineering (Mechanical or Electrical)
 • Experience in Team management

18-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering or related field
 • ์New graduate are welcome
 • communicate in English

18-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ด้านงาน Services หรือ เคยทำงาน Offshore
 • วิศวกรรมเครื่องกลหรือไฟฟ้ากำลัง
 • ทำงาน Offshore ที่ อ. สัตหีบ

18-Mar-18

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male, Age 30 - 40 years old up
 • Over 2 years’ experience in System Engineer.
 • Able to work at Ayutthaya.

16-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor or Master of Law
 • 3 years experience in legal function in corporate
 • Age between 25 - 35 years old

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Hunting new business, Sales Management
 • Able to travel upcountry
 • Supply chain, Industrial, DC

16-Mar-18

THB25k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Payroll
 • Ayutthaya
 • good in English

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Have experience in Quality Assurance field
 • Bachelor degree in Engineering,Science,equivalent
 • Good command in English, MS office

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor in Marketing, Business Admin or related
 • TOEIC Score 500 up is preferable
 • Minimum 1 year experience in Sales field

16-Mar-18

 

Applied
 • Customer Service, Sales
 • Industrial, logistics, distribution, supply chain
 • Good command in Engilish

16-Mar-18

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Experience: 5 – 6 years
 • Microsoft VB, C# .NET, and Java.
 • Bachelor's degree

16-Mar-18

 

Applied
 • Experience: Minimum 4 years
 • Bachelor's degree
 • Microsoft SharePoint, C#.NET, VB and SQL.

16-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor's degree
 • Knowledge of current technological technical
 • Experience: 1 - 4 years

16-Mar-18

 

Applied
 • least 3-5 years experiences in Freight or Warehous
 • in Business Management, Logistics or and related
 • Strong in Warehouse or Freight

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • CNC Application Engineer (Wang Noi, Ayutthaya)
 • Mechanical Engineering / Industrial Engineering
 • Welcome new graduates

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Services Manager
 • Manage service P&L with margin sales
 • supervisor experience in the heavy Machine

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • B.Eng / B.Sc. in any related field
 • Good command in English
 • 1-5 Years direct experience in HDD cluster.

15-Mar-18

 

Applied
 • Supervision Accounting for the company
 • Bachelor degree of Finance or Accounting
 • Principles and practices of accounting, budgeting

15-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineering, Business Admin
 • 1 year working experience in Sales function
 • Experience in selling machinery is advantage

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Required :BE or BS in Electronics Engineer
 • 7 years experience in production management
 • Strong leadership skill and problem solving

15-Mar-18

 

Applied
 • Degree in Business Administration or related
 • Knowledge of Microsoft Office
 • Ability to do internet and other types of searches

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in related eng. field
 • Effective Management and Communication
 • Experience: 2 - 6+ years

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 6-10 years’ experience being a leader of project
 • Bachelor’s Degree in related fields or Master’s
 • Work and play the role of leader

15-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree in any engineering
 • high precision tooling, maintenance,equipment
 • 8 years of related experience

15-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree in any engineering
 • Mechanical, Mechatronic, Electrical, Industrial
 • 3 years of related experience working in the HDD

15-Mar-18

 

Applied
 • Degree in engineering, Mechanical, Electrical
 • 3 years of related experience
 • Can working night shift

15-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor degree or higher indirect Engineering
 • Master degree in Industrial Engineering or MBA
 • 0-4 years experience in Electronic industries

15-Mar-18

 

Applied
 • 0-5 years Engineering experience
 • B.Eng. or M.Eng. in Mechanical, Mechatronics
 • Manufacturing Process Design Knowledge

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • B.E or related field.
 • Experience in HDD field preferred
 • Good communication in English

15-Mar-18

 

Applied
 • 5 years’ experience in HR management
 • 10 years’ experience in all aspect HRM and ER.
 • Bachelor’s Degree or higher in HR Management

15-Mar-18

 

Applied
 • มีคอมมิชชั่น
 • งานท้าทาย คิดนอกกรอบ
 • คู่คิด โตไปด้วยกันกับบริษัท

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Maintaining full set of accounts using Express
 • Possess a bachelor in Finance/Accountancy
 • At least 4 years of working experience

15-Mar-18

 

Applied
 • Submit all application of the BOI privileges
 • Bachelors Degree in Business Administration
 • At least 5 years in BOI experiences

15-Mar-18

 

Applied
 • Experience: 3 years (minimum)
 • Bachelor/ Master Degree in Technical Field
 • ME, EE, Electronic, Instrument, Computer

15-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล