พัฒนาผลิตภัณฑ์
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 172 ตำแหน่งงาน
  Nuui World Company Limited's banner
  Nuui World Company Limited's logo
  ลาดพร้าว
  • ปริญญาตรี สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่,เทคโนโลยีการอาหาร
  • ประสบการณ์ 0-3 ปี
  • มีความรู้เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
  Chaba Bangkok Co., Ltd.'s banner
  Chaba Bangkok Co., Ltd.'s logo
  เมืองปทุมธานี
  • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
  • มีความรู้ในกระบวนการฆ่าเชื้อแบบ UHT, Retort
  • มีทักษะและความชำนาญในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์วัด
  Betagro Public Company Limited's banner
  Betagro Public Company Limited's logo
  ลพบุรี
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • อุตสาหกรรมอาหาร (Frozen) Meat หรือ Poultry
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์
  Betagro Public Company Limited's banner
  Betagro Public Company Limited's logo
  คลองหลวง
  • วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอาหาร
  • งานวิจัยและพัฒนา (R&D) การพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • Food processing
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์รถเรียกเงิน
  • สนับสนุนการขาย และดำเนินกิจกรรมทางการตลาด
  • บริหารความสัมพันธ์คู่ค้าและพัฒนาช่องทางการขาย
  CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  สระบุรี
  • ดูแลงานพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริหารจัดการต้นทุน
  • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และวางแผนการทำงาน
  • วิเคราะห์ผล ทดลอง ทดสอบ สรุปข้อมูล และจัดทำรายงาน
  SAND-M GLOBAL Co., Ltd.'s banner
  SAND-M GLOBAL Co., Ltd.'s logo
  บางใหญ่
  • มีประสบการณ์พัฒนาสูตรเยลลี่ กัมมี่ ลูกอมใหม่ๆ
  • เคยทำงานในสาย Confectionery อย่างน้อย 3 ปี
  • ปริญญาตรีวิศวกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาหาร
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาตรี / โท ด้านอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์
  • สนับสนุนการจัดการของเสียและกากอุตสาหกรรม
  • เพิ่มมูลค่าของเสียให้สามารถเป็นธุรกิจได้
  BUTTERFLY CORPORATION CO., LTD.'s banner
  BUTTERFLY CORPORATION CO., LTD.'s logo
  ราษฎร์บูรณะ
  • มีประสบการณ์ด้านวิจัยผลิตภัณฑ์ประเภทน้ำหอม 3 -5ปี
  • มีความรู้ อย. GMP / HACCP / HALAL
  • สามารถสื่่อสารภาษาอังกฤษได้
  Samsung Life Insurance (Thailand) Public Company Limited's banner
  Samsung Life Insurance (Thailand) Public Company Limited's logo
  ห้วยขวาง
  • วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์
  • ติดต่อประสานงานการขออนุมัติผลิตภัณฑ์จาก OIC
  • ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อออกเสนอขายผลิตภ
  Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited's banner
  Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited's logo
  บางรัก
  • ท้าทายความสามารถ
  • พัฒนาทีมงานที่มีศักยภาพ
  • การเติบโตในสายงานอย่างยั่งยืน
  ถัด ไป