พนักงานฝ่ายบุคคล
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 จาก 6 ตำแหน่งงาน
  RUAYMAIYOOD CO., LTD.'s banner
  RUAYMAIYOOD CO., LTD.'s logo
  ปทุมวัน
  • รายได้ดีมาก,เงินพิเศษ
  • ประกันสังคม,วันหยุดนักขัตฤกษ์
  • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์
  Thai Beverage Public Company Limited (Serm Suk PCL)'s banner
  Thai Beverage Public Company Limited (Serm Suk PCL)'s logo
  ชลบุรีTHB 45K - 55K /เดือน
  • ดูแลการขาย Wholesales & OMT พื้นที่ภาคตะวันออก
  • พัฒนาและขายช่องทางการขายพิเศษพื้นที่ภาคตะวันออก
  • ดูแลและรับผิดชอบทีมงานขาย
  Thai Beverage Public Company Limited (Serm Suk PCL)'s banner
  Thai Beverage Public Company Limited (Serm Suk PCL)'s logo
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือTHB 90K - 120K /เดือน
  • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
  • มีประสบการณ์ FMCG ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป
  • บริหารจัดการการขาย Traditional Trade