พนักงานบัญชี
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 506 ตำแหน่งงาน
  MC Thai Co., Ltd.'s banner
  MC Thai Co., Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • งานสัญญาจ้าง 3 เดือน
  • นักศึกษาจบใหม่
  • งานบัญชี การเงิน
  Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited's banner
  Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited's logo
  ดอนเมือง
  • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์งานด้านบัญชีทรัพย์สินและต้นทุน
  • สามารถใช้ SAP และ MS Office ได้เป็นอย่างดี
  Poon Phol Co., Ltd.'s banner
  Poon Phol Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • มีประสบการณ์งานบัญชี 3-5 ปี
  • มีความละเอียดรอบคอบ และมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีทักษะด้านสื่อสาร การประสานงาน
  Extend IT Resource Co., Ltd.'s banner
  Extend IT Resource Co., Ltd.'s logo
  ห้วยขวางTHB 16K - 24,999 /เดือน
  • คำนวณภาษีและจัดทำแบบแสดงรายการภาษี
  • กระทบยอดบัญชีเจ้าหนี้ ลูกหนี้ และสินทรัพย์ถาวร
  • จัดการธุรกรรมทางบัญชีทั้งหมด
  Shane Wilding Golf Co., Ltd.'s banner
  Shane Wilding Golf Co., Ltd.'s logo
  คลองเตยTHB 30K - 34,999 /เดือน
  • 2-10 years experience
  • Excellent spoken and written English Skills
  • Energetic, eager to learn for self-development
  Thai Central Chemical Public Co., Ltd.'s banner
  Thai Central Chemical Public Co., Ltd.'s logo
  ปทุมวันTHB 16K - 19,999 /เดือน
  • จัดการกระทบยอดบัญชี แยกประเภท(GL) บัญชี
  • โบนัสตามผลประกอบการ (ประวัติไม่ต่ำกว่า 5 เดือน)
  • ประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  Srithai Superware Public Company Limited's banner
  Srithai Superware Public Company Limited's logo
  ราษฎร์บูรณะ
  • ประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีต้นทุนอย่างน้อย 5 ปี
  • ทำงานประจำที่สุขสวัสดิ์
  • มีแนวคิดวิเคราะห์ มีการสื่อสารที่ดี
  ถัด ไป