ผู้ช่วยฝ่ายตรวจสอบ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Thai Nakarin Hospital Public Company Limited's banner
  Thai Nakarin Hospital Public Company Limited's logo
  บางนา
  • ตรวจสอบ การดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ
  • ตรวจสอบระบบคิดเงินผู้ป่วย ตามแผนที่กำหนด
  • ตรวจสอบการปฏิบัติงาน การรับ –จ่ายเงิน
  Thai Suzuki Motor Co., Ltd.'s banner
  Thai Suzuki Motor Co., Ltd.'s logo
  ธัญบุรี
  • Bachelor degree in Accounting
  • 8 years experience of Internal Audit functions
  • Good command of spoken and written English
  Buriram Sugar Public Company Limited's banner
  Buriram Sugar Public Company Limited's logo
  พญาไท
  • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านงานตรวจสอบภายใน
  • ปริญญาตรีสาขา บัญชี-การเงิน- เศรษฐศาสตร์