ผู้จัดการแผนกธุรการ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  Central Group (Central Department Store Group)'s banner
  Central Group (Central Department Store Group)'s logo
  ปทุมวัน
  • มีทักษะในการบริหาร การวางแผนและตัดสินใจดี
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและประสานงานดี
  • มีประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปี ขึ้นไป
  Cristalla Co.Ltd.'s logo
  สาทร
  • ติดต่องานราชการ
  • วัคซีน Covid-19
  • นโยบายในงานธุรการ
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s banner
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s logo

  Customer Service Officer, Chemicals Business

  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)
  บางซื่อ
  • Customer Service
  • Service Mind
  • Problem Solving